Hoppa till huvudinnehåll

Personal IVAS

Enhetschef

Tangra Brussander      013-26 38 86

Rektor   

Charlotta Stjärne       013-26 39 95

Ekonom           

Thu Berglund            013-26 30 52

Ekonomiadministratör

Helene Åberg            013-262726

HR-konsult     

Annika Remnefjord     013-26 37 57

Intendent       

Henrik Bohman          013-20 62 33

Personaladministratör

Lizette Hellqvist Pasic 013- 26 50 38

Elevadministratör

Maria Karlsson 013-26 33 46

Vaktmästare/IT

Rolf Holmström 013-20 77 31

Introduktionsprogram IMA

Tel: 013-20 69 47
Mobil: 072-7432456 

Anders Olofsson (svenska, so)

Cecilia Elnegård (bild)

Daniel Haneskog (teknik, trä och metallsljöd)

Gun Forsling (matematik, förstelärare)

Patrik Gustafsson (matematik, biologi, fysik, kemi, skola24)

Malin Bjärnlid (engelska, svenska)

Marcus Hegefors (engelska, religion)

Peter Nilsson (svenska, so)

 

Naturvetenskapliga och
samhällsvetenskapliga programmen (NASA)

NASA 21

Tel: 013-26 34 56
Mobil: 072-582 80 43

Mentorer

Ewa Berg (matematik, biologi, kemi)

Henrik Nyrén (idrott och hälsa, kommunikation)

Maria Cagusson (svenska, religion)

Övriga lärare

Sandra Lindgren (svenska, engelska)

 

NASA 22

Tel: 013-26 32 99
Mobil: 072-5828046

Mentorer

Jesper Andersson (biologi, naturkunskap, skola24)

Larua Facks (historia, religion)

Mikael Detlefsen (svenska, engelska, förstelärare)

Övriga lärare

Niklas Håkansson (svenska, religion, samhällskunskap)

 

NASA 23

Tel: 013-26 39 47
Mobil: 072-58 28 045

Mentorer

Karin Weston (svenska engelska)

Bodil Johansson (matematik)

Karina Osikowicz (engelska, svenska som andraspråk, ryska)

Övriga lärare

Marie Jonsson (samhällskunskap, religion)

Sylwia Ludwiczak (matematik, fysik, programmering)

 

Försäljning och service (FS)

FS 23 

Tel: 013-26 39 61
Mobil: 072-58 28 044

Mentorer

Inger Ottosson-Eng (yrkesämnen) 013-20 78 16, 072-5847393

Karin Weston (svenska engelska)

Bodil Johansson (matematik)

Karina Osikowicz (engelska, svenska som andraspråk, ryska)

Övriga lärare

Marie Jonsson (samhällskunskap, religion)

Sylwia Ludwiczak (matematik, fysik, programmering)

 

Speciallärare

Bodil Johansson (NASA matematik) 013-26 32 99

Gun Forsling (IMA matematik) 013-20 69 47

Malin Bjärnlid (IMA svenska) 013-20 69 47

Maria Cagusson (NASA svenska) 013-26 34 56Elevhälsoteam IVAS

Arbetsterapeut

Anna Wallinder 013-26 39 44, 072-529 7447

Närvarocoach

Monica Andersson 013-26 21 17, 073-617 2797

Rektor

Charlotta Stjärne 013-26 39 95

Skolkurator

Maria Brimalm 013-20 69 03

Skolpsykolog

Vakant

Skolsköterska

Linda Eglund 070-220 1798

Specialpedagog/koordinator

Hanna Annell 013-20 71 21, 076-820 7121

SYV

Lisa Palmgren 013-20 77 21

Senast uppdaterad den 17 juli 2023