Hoppa till huvudinnehåll

Frånvaroanmälan IVAS

Om en elev är sjuk eller vill begära ledigt ska någon av följande rutiner användas.

Frånvaroanmälan Skola 24

  • Före kl 12: målsman ringer 013-26 26 26 och följer instruktionerna som ges där. 
  • Det finns även en app som du kan ladda ner och anmäla frånvaro. (Se support nedan.)
  • Efter kl 12: Ring till mentorernas telefonsvarare.
  • Målsman måste ringa varje dag som eleven är frånvarande.
  • Myndiga elever kan själva ringa och frånvaroanmäla sig.

Begära ledighet

  • Ledighetsansökan sker from ht 21 digitalt i Skola 24. 
  • Mentor bifaller eller avslår ansökan, alternativt vidarebefordrar ärendet till rektor för beslut.

Support och information för vårdnadshavare

 

Senast uppdaterad den 3 februari 2023