Sjukhusskola

Sjukhusskolan är till för elever som är inlagda på Universitetssjukhuset i Linköping under en kortare eller längre period. Alla barn och ungdomar har rätt till undervisning.
Undervisningen bedrivs i lokaler på sjukhuset och riktar sig till elever både inom grundskolan och gymnasieskolan.

Sjukhusskolan – där lärandet står i fokus

Det innebär att:

  • Sjukhusskolan arbetar på uppdrag av elevens ordinarie skola.
  • Varje elev undervisas utifrån sina behov och förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt.
  • Varje elev erbjuds undervisning i flertalet skolämnen.
  • Varje elev är delaktig i planeringen av sin skolgång på sjukhusskolan.
  • Varje elevs återgång till hemskolan förbereds väl.
  • Sjukhusskolan har under den tid som eleven vårdas på sjukhuset kontinuerlig kontakt med den ordinarie skolan.

Samarbete med hemskolan

Sjukhusskolans personal planerar skolarbetet för eleven i nära samarbete med elevens hemskola, som fortsätter att ha ansvaret för eleven även under sjukhusvistelsen.

Kontakt

Verksamhetschef

Johanna Svensson
Telefon: 013- 29 41 02

 H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

Telefon: 010-103 13 23  

Andreas Svensson
Maja Johansson Gaimer
Tora Borén (förldraledig)

BUP Barn- och ungdomspsykiatri

Telefon: 010-103 42 18

Anders Hedman
Nina Lindberg
Ingela Sjöberg 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 februari 2020