Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sjukhusskola

Sjukhusskolan är till för elever som är inlagda på Universitetssjukhuset i Linköping under en kortare eller längre period. Alla barn och ungdomar har rätt till undervisning.
Undervisningen bedrivs i lokaler på sjukhuset och riktar sig till elever både inom grundskolan och gymnasieskolan.

Sjukhusskolan – där lärandet står i fokus

Det innebär att:

  • Sjukhusskolan arbetar på uppdrag av elevens ordinarie skola.
  • Varje elev undervisas utifrån sina behov och förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt.
  • Varje elev erbjuds undervisning i flertalet skolämnen.
  • Varje elev är delaktig i planeringen av sin skolgång på sjukhusskolan.
  • Varje elevs återgång till hemskolan förbereds väl.
  • Sjukhusskolan har under den tid som eleven vårdas på sjukhuset kontinuerlig kontakt med den ordinarie skolan.

Samarbete med hemskolan

Sjukhusskolans personal planerar skolarbetet för eleven i nära samarbete med elevens hemskola, som fortsätter att ha ansvaret för eleven även under sjukhusvistelsen.

Kontakt

Verksamhetschef

Johanna Svensson
Telefon: 013- 29 41 02

 H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

Telefon: 010-103 13 23  

Andreas Svensson
Maja Johansson Gaimer
Tora Borén (förldraledig)

BUP Barn- och ungdomspsykiatri

Telefon: 010-103 42 18

Anders Hedman
Nina Lindberg
Ingela Sjöberg 

Senast uppdaterad den 12 februari 2020