Hoppa till huvudinnehåll

Antagning och behörighet

Nedan kan du läsa mer information om behörighet och antagning som gäller hos Centrum för vuxenutbildningen.

Behörig till att läsa på kommunal vuxenutbildning

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Linköping:

från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med examensbevis/studiebevis

om du saknar kunskaper i det som kursen innehåller

om du har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen

om du är folkbokförd i Linköpings kommun

Regler för urval vid antagning

Om det är fler sökande än antal platser som finns att tillgå behöver man göra ett urval bland de sökande. När det gäller vuxenutbildning på gymnasial nivå innebär den nya regleringen att det vid urval sker en prioritering, i den ordning som anges nedan. Företräde ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande:

 1. önskar fullfölja studier som påbörjats enligt en upprättad individuell studieplan

 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan

 3. är eller riskerar att bli arbetslös

 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller

 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Komplettera din ansökan med intyg

Om vi behöver göra ett urval kommer vår antagning att be dig komplettera din ansökan med intyg som styrker minst en av urvalsgrupperna ovan. Det kan vara intyg från exempelvis:

 • A-kassa eller arbetsförmedling att du är arbetslös 

 • arbetsgivarens besked om varsel, regelverk eller intyg

 • HR som styrker att du är i behov av utbildningen för att kunna utföra ditt arbete

 • branschorganisationer där det genom exempelvis intyg eller licenskrav framgår att den utbildning du har sökt är ett krav för det yrkesval du har planerat.

Personligt brev i ansökan till yrkesutbildning

För att din ansökan ska vara fullständig ska du som ansöker till en yrkesutbildning bifoga ett personligt brev. Du ska också skicka med tidigare betyg och andra relevanta dokument, precis som tidigare.

Det personliga brevet ska innehålla följande: 

 • en kort presentation av dig själv
 • en beskrivning av din tidigare arbetslivserfarenhet
 • en tydlig motivering till varför du vill studera aktuell utbildning och vad utbildningen skulle innebära för dig som person och din livssituation.

Det personliga brevet kan vara skriftligt eller i form av ljudfil och bifogas i webbansökan. 

Antal poäng du kan bli antagen till

När du söker enstaka kurser på grundläggande- och gymnasienivå antas du som mest till 400 poäng om studier på heltid. För halvtid gäller 200 poäng. Vid deltid är det 100 poäng. 

Om du sökt flera enstaka kurser läser du en kurs i taget. Första kursen startar periodens första datum och därefter följer övriga. Vid studier på halvtid kan två kurser läsas parallellt med varandra.

För dig som kompletterar mot en examen och saknar betyg i många gymnasiegemensamma ämnen kan det finnas kurspaket att söka. Kontakta en studievägledare för mer information.

Efter antagning:
Om du blir antagen till utbildning kommer du att kontaktas av aktuell skola. Tillsammans med skolan bestämmer du mer detaljerad studieplanering för dina kurser som till exempel studietakt.

 

Studiekarens

Om du avbryter dina studier eller har bristande studieresultat kan det leda till att du får det som kallas karens vid antagning. Karens innebär att du inte kan bli antagen förrän efter en viss tid.

Avbrott av studier eller bristande studieresultat kan eventuellt leda till 6 månaders karens eller att du får studera en kurs i taget. Karensen räknas från avbrottsdatum eller datum för betygsättning. 

 

Nivåtest

Du som sökande kan bli ombedd att göra ett nivåtest i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik för att ta reda på vilken kunskapsnivå du ligger på om du saknar betyg, men har kunskaper. Mer information hittar du via vanliga frågor och svar: 

Senast uppdaterad den 26 juni 2024