Hoppa till huvudinnehåll

Regler för urval vid antagning

Den 1 juli 2021 ändrades skollagen gällande vilka som ska prioriteras till utbildning när det gäller vuxenutbildning på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Förändringen innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Elev vid maskin på CNC-utbildning.

 

Om det är fler sökande än antal platser som finns att tillgå behöver man göra ett urval bland de sökande. När det gäller vuxenutbildning på gymnasial nivå innebär den nya regleringen att det vid urval sker en prioritering, i den ordning som anges nedan. Företräde ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande:

  1. önskar fullfölja studier som påbörjats enligt en upprättad individuell studieplan

  2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan

  3. är eller riskerar att bli arbetslös

  4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller

  5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Komplettera din ansökan med intyg

Om vi behöver göra ett urval kommer vår antagning att be dig komplettera din ansökan med intyg som styrker minst en av urvalsgrupperna ovan. Det kan vara intyg från exempelvis:

  • A-kassa eller arbetsförmedling att du är arbetslös 

  • arbetsgivarens besked om varsel, regelverk eller intyg

  • HR som styrker att du är i behov av utbildningen för att kunna utföra ditt arbete

  • branschorganisationer där det genom exempelvis intyg eller licenskrav framgår att den utbildning du har sökt är ett krav för det yrkesval du har planerat.

Senast uppdaterad den 3 februari 2023