Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för utbildningsanordnare

Studieteamet erbjuder skolor inom vuxenutbildningen konsultativt stöd såsom kartläggning på individnivå och kompetensutveckling på organisationsnivå.

Insatser Studieteamet erbjuder

Utbildningsanordnare för vuxenutbildning i Linköpings kommun kan kontakta Studieteamet för att få hjälp med:

  • kartläggning av elevens behov inför studier
  • konsultation på grupp- eller organisationsnivå
  • kompetensutveckling på grupp- eller organisationsnivå

Om eleven påbörjat sina studier gör skolan en pedagogisk kartläggning av elevens behov. Skolan kan kontakta Studieteamet för att söka stöd i kartläggningsprocessen.

Kompetensutveckling

Se Studieteamets utbildningar när du själv har möjlighet. Inspelade föreläsningar hittar du via länken:

 

Kontakt med Studieteamet för utbildningsanordnare

Skolan kan kontakta Studieteamet vid behov av konsultation eller kompetensutveckling på organisations- eller gruppnivå. Kontakta Studieteamet via mejl.

Senast uppdaterad den 19 oktober 2023