Hoppa till huvudinnehåll

Kompetensutveckling för utbildningsanordnare

Här hittar du inspelade föreläsningar producerade av Studieteamet på Centrum för vuxenutbildning. De olika områdena riktar sig mot lärare och annan skolpersonal inom vuxenutbildning.

Att bygga en verktygslåda för en heterogen grupp

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Hur når vi så många elever som möjligt utan att fastna i extra anpassningar?

Kapitel i filmen:

 1. Vuxenutbildningens uppdrag
 2. Elever vi möter på vuxenutbildningen
 3. Varför gör elever avbrott från vuxenutbildningen?
 4. Verktygslåda för en heterogen grupp
 5. Att göra studier meningsfulla för eleven
 6. Hur jag som lärare kommer vidare om jag kört fast

Autism

Filmen ger grundläggande information om autism, såsom begrepp och diagnoskriterier. Du kommer att lära dig om hur autism kan påverka funktionsförmågan hos personer som lever med diagnosen. Det finns också information om hur autism kan se annorlunda ut hos kvinnor jämfört med män.

Filmen utforskar även vilka konsekvenser autism kan ha på personer i deras vardag, skola och arbete. Slutligen ger filmen råd om pedagogiska strategier och bemötande av personer med autism.

Kapitel i filmen

 1. Grundläggande om autism
 2. Konsekvenser i vardag, skola och arbetsliv
 3. Bemötande och pedagogiska strategier

Psykisk hälsa och ohälsa

Visste du att de två vanligaste uttrycken för psykisk ohälsa är depression och ångest? Vet du hur skolan kan skapa skyddsfaktorer för att bibehålla psykisk hälsa?

I filmen får du mer kunskap kring vad psykisk hälsa och ohälsa innebär. Du får också veta hur du som lärare kan underlätta för elever med psykisk ohälsa. Innehållet tar också upp hur du kan förebygga och skapa skyddsfaktorer för att bibehålla psykisk hälsa.

Kapitel i filmen

 1. Psykisk hälsa och ohälsa
 2. Vad är ångest, förekomst och behandling?
 3. Vad är depression, förekomst och behandling?
 4. Konsekvenser för inlärning
 5. Att arbeta förebyggande och underlätta studiesituationen

ADHD och ADD

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Filmen ger grundläggande information om ADHD och ADD. Du kommer att lära dig hur detta påverkar funktionsförmågan hos personer som lever med diagnosen, styrkor och utmaningar. Slutligen ger filmen råd och tips i undervisningssituationen och du får även ta del av praktiska verktyg som kan underlätta.

Kapitel i filmen

 1. Funktionsnedsättning och funktionshinder, fastställande av diagnos
 2. KASAM och tydliggörande pedagogik
 3. Beskrivning av ADHD och ADD samt utmaningar och styrkor 
 4. Tips i undervisning - i klassrum och på distans

Flerspråkighet - styrkor och utmaningar

Vad innebär det att vara flerspråkig? Vilka myter finns det kring flerspråkighet och andraspråksinlärning? Den här filmen ger svar på dessa frågor och även vad som påverkar den flerspråkiga utvecklingen positivt. 

Du får även tips på olika framgångsrika sätt att möta elever i undervisningen. Filmen avslutas med att ge exempel på olika kartläggningsmaterial du kan använda för att kartlägga den flerspråkiga förmågan.

Kapitel i filmen

 1. Vad är flerspråkighet? 
 2. Framgångsfaktorer i undervisningen
 3. Kartläggning

Dyslexi och språkstörning

Filmen ger information om vad dyslexi och språkstörning är men också vad som är likheter och vad som skiljer diagnoserna åt. Hur kan man veta att jag har elever med dessa svårigheter? Hur yttrar sig diagnoserna i studier? Detta får du veta mer om i filmen. Filmens sista del handlar om bemötande och ger tips och exempel på hur du kan underlätta för eleven med dyslexi eller språkstörning.

Kapitel i filmen:

 1. Inledning och bakgrund
 2. Vad är dyslexi och språkstörning?
 3. Hur diagnoserna yttrar sig i undervisningen
 4. Hur vi bemöter elever med dyslexi och språkstörning och hur vi kan underlätta

I åhörarkopian hittar du länkar till sidor med tips på verktyg och mallar. Här finns också en referenslista samt frågor kring området ni kan använda vid kollegialt lärande på skolan.

Senast uppdaterad den 29 maj 2024