Hoppa till huvudinnehåll

Kompetensutveckling för utbildningsanordnare

Här hittar du inspelade föreläsningar producerade av Studieteamet på Centrum för vuxenutbildning. De olika områdena riktar sig mot lärare och annan skolpersonal inom vuxenutbildning.

Att bygga en verktygslåda för en heterogen grupp

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Hur når vi så många elever som möjligt utan att fastna i extra anpassningar?

Kapitel i filmen:

 1. Vuxenutbildningens uppdrag
 2. Elever vi möter på vuxenutbildningen
 3. Varför gör elever avbrott från vuxenutbildningen?
 4. Verktygslåda för en heterogen grupp
 5. Att göra studier meningsfulla för eleven
 6. Hur jag som lärare kommer vidare om jag kört fast

Autism

Filmen ger grundläggande information om autism, såsom begrepp och diagnoskriterier. Du kommer att lära dig om hur autism kan påverka funktionsförmågan hos personer som lever med diagnosen. Det finns också information om hur autism kan se annorlunda ut hos kvinnor jämfört med män.

Filmen utforskar även vilka konsekvenser autism kan ha på personer i deras vardag, skola och arbete. Slutligen ger filmen råd om pedagogiska strategier och bemötande av personer med autism.

Kapitel i filmen

 1. Grundläggande om autism
 2. Konsekvenser i vardag, skola och arbetsliv
 3. Bemötande och pedagogiska strategier

Psykisk hälsa och ohälsa

Visste du att de två vanligaste uttrycken för psykisk ohälsa är depression och ångest? Vet du hur skolan kan skapa skyddsfaktorer för att bibehålla psykisk hälsa?

I filmen får du mer kunskap kring vad psykisk hälsa och ohälsa innebär. Du får också veta hur du som lärare kan underlätta för elever med psykisk ohälsa. Innehållet tar också upp hur du kan förebygga och skapa skyddsfaktorer för att bibehålla psykisk hälsa.

Kapitel i filmen

 1. Psykisk hälsa och ohälsa
 2. Vad är ångest, förekomst och behandling?
 3. Vad är depression, förekomst och behandling?
 4. Konsekvenser för inlärning
 5. Att arbeta förebyggande och underlätta studiesituationen

 

Senast uppdaterad den 28 juni 2023