Hoppa till huvudinnehåll

Förebyggande arbete med barn och unga

Kommunen genomför tillsammans med olika samverkansparter insatser som syftar till att motverka att unga utvecklar en kriminell livsstil och rekryteras till kriminella nätverk.

Kommunen bedriver arbete med barn och unga på flera olika sätt beroende på vilka behov individen och/eller deras familj har.

Tidig upptäckt och rätt stöd

Linköpings kommun erbjuder olika slags stöd till dig som förälder. Det pågår för närvarande ett arbete för att renodla de föräldraskapsstödjande insatserna som kommunen erbjuder och göra det enklare för dig som förälder att få rätt stöd utifrån dina och din familjs behov. Läs mer om kommunens stöd till föräldrar:

SSPF

SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor. Arbetssättet anpassas på lokal nivå och både målgrupper och tillämpning skiljer sig åt mellan olika kommuner. Syftet med Linköpings SSPF-arbete är: Samverkan som leder till effektiva åtgärder och gör konkret skillnad för barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet samt för de barn/unga som uppvisar ett normbrytande beteende/begår kriminella handlingar. Det riktar sig i nuläget till barn/unga i åk 4-9 som bor i områdena Berga, Ryd respektive Skäggetorp.

Rätt kurva

Rätt Kurva är ett brottspreventivt pilotprojekt riktat mot barn 8-15 år, och deras familjer, där det finns en förhöjd risk att barnen ska hamna i organiserad kriminalitet. Rätt Kurva innebär ett nära samarbete mellan främst socialtjänst och polis men såväl skola, fritids- och arbetsmarknadssektorn inom kommunen som näringsliv och civilsamhälle är delaktiga.

Social insatsgrupp

Sociala insatsgruppen (SIG) arbetar individbaserat och samordnat med barn och ungdomar i riskzonen för kriminalitet och kriminell livsstil. Arbetet leds av Socialförvaltningen och i SIG ingår även andra representanter från kommunen, Polismyndigheten och andra myndigheter.
Föräldraskapsstödjande insatser, SSPF, Rätt kurva och SIG utgör alla viktiga arbetssätt i ett led för att förebygga kriminalitet.


Läs mer om kommunens brottsförebyggande arbete mot barn och unga:

Senast uppdaterad den 28 mars 2024