Hoppa till huvudinnehåll

Människohandel och prostitution

Människohandel och prostitution finns ofta där det förekommer annan brottslighet.

Människohandel och människoexploatering förekommer ofta där det finns annan kriminalitet till exempel på nätet, i miljöer där det är vanligt med välfärdsbrottslighet, gängkriminalitet/organiserad brottslighet samt i områden med utanförskap. Det är inte ovanligt att personer blir utnyttjade på flera sätt. 

Till exempel kan en person bli utnyttjad i tiggeri på dagen och i kriminalitet på kvällen eller att man används både till att leverera narkotika, vapen med mera men också används i sexhandeln, exempelvis som betalning.

Människohandel innefattar följande:

  • Tiggeri
  • Prostitution/sexuellt ändamål
  • Arbetsexploatering
  • Organhandel
  • Krigstjänst
  • Barnäktenskap/tvångsäktenskap
  • Kriminalitet

Prostitution och sexuell exploatering

Prostitution/människohandel för sexuella ändamål är en del i mäns våld mot kvinnor. Det beror på att sexköparna i stort sett alltid är män, de som befinner sig i prostitution ofta är kvinnor och sexköp ses som ett övergrepp.

Det förekommer att prostitution styrs av personer eller gäng inom organiserad brottslighet. Då kan de personer som befinner sig i prostitution vara utsatta för människohandel.

Personer som befinner sig i prostitution kan vara hitresta från andra länder som stannar under en period och sedan reser vidare. Det kan också vara personer från vår egen kommun eller en närliggande kommun. 

Det är också vanligt med utsatthet på nätet. Det kan vara barn och unga som blir utsatta för grooming som sedan eskalerar till att man stämmer träff med någon. Sugardejting och Onlyfans är plattformar som ofta nämns som förtäckt prostituion. 

Oavsett om det är vuxna eller minderåriga, män, kvinnor eller annan könsidentitet så har alla gemensamt att de befinner sig i en utsatt situation där förekomsten av våld och hot är hög. Många har tidigare erfarenhet av övergrepp, psykisk ohälsa, funktionsvariationer, missbruk eller kommer från fattigdom och krig. Konsekvenserna för den utsatta blir stora oavsett om man blir utsatt på nätet eller om man träffar någon fysiskt.

Du har själv inte valt att vara din situation och/eller har svårt att lämna din egen situation.

Du får lite eller ingen betalning och/eller behöver lämna tillbaka pengar du tjänar till någon annan.

Någon annan bestämmer över dig och din tid.

Du får inte det du från början blev lovad (exempelvis mycket lägre lön än utlovat eller andra arbetsuppgifter än ni kommit överens om).

Du har gift dig med någon du inte valt själv.

Om du är utsatt så är du ett brottsoffer, vilket innebär att du har rättigheter. 

Du kan till exempel få hjälp med att bli skyddad, samtalsstöd, stöd i att göra en brottsanmälan.

Är du hemmahörande i ett annat land kan du få stöd och hjälp med ett tryggt återvändande.

Du som går i skolan kan prata med någon vuxen för att be om hjälp till exempel din mentor, skolkurator eller skolsyster. 

Du kan också prata med någon på Ungdomshälsan.

Du kan också vända dig till Fältare och Brobyggare, Regionkoordinator eller Polisen.

Du som är vuxen kan ta kontakt med Polisen, socialtjänsten, Regionkoordinator eller någon frivilligorganisation.

Be om råd och lämna tips

Du kan vända dig till regionkoordinator om du vill lämna tips eller rådfråga kring situationer som rör prostitution och människohandel. Kontaktuppgifter till regionkoordinator för Linköping (region Öst) hittar du på hemsidan för NSPM (Nationell samorning mot prostitution och människohandel), som är en del av Jämställdhetsmyndigheten.

Du kan lämna tips på polisens webbplats.

Vill du tipsa om arbetslivskriminalitet så finns en länk på samma sida som du lämnar övriga tips. Gäller det ett pågående brott; om du exempelvis misstänker att det pågår prostitution på en adress just nu ska du ringa till polisen.

 

Du har rätt att vara anonym när du lämnar tips.

Senast uppdaterad den 22 april 2024