Hoppa till huvudinnehåll

Våldsbejakande extremism

Vårt demokratiska samhälle ska värnas och Linköpings kommun har nolltolerans mot alla typer av uttryck för våldsbejakande extremism.

Linköpings kommun samverkar med Center mot våldsbejakande extremism (CVE) som är en nationellt samordnande funktion placerat inom inom Brottsförebyggande rådet (Brå).

Centrets uppgift är att verka för utvecklingen och samordnandet av arbetet för att motverka våldsbejakande extremism. CVE ska också ge behovsanpassat stöd till kommuner inom området. Ett exempel på samverkan mellan Linköpings kommun och CVE är genomförandet av kompetenshöjande insatser för personal vid kommunen som kan komma i kontakt med våldsbejakande extremism.

Kommunen har via kommunledningsförvaltningen en samordnande funktion för att förebygga våldsbejakande extremism. Vidare har Socialförvaltningen, genom Sociala insatsgruppen, (SIG) ansvaret för att arbeta med individuella ärenden i samverkan med bland annat Polis och Säkerhetspolis i förekommande fall.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Våldsbejakande extremism kan ta sig uttryck i och omfatta konspirationsteorier och desinformation, skadegörelse, ordningsstörningar, otillåten påverkan, terroristbrott och terrorfinansiering.

Vidare använder de våldsbejakande extremistmiljöerna med systematik, våld, hot och trakasserier eller brott mot utpekade måltavlor. Det kan vara brott som var för sig inte är särskilt allvarliga, men som tillsammans bidrar till att normalisera, underblåsa och påverka beslutsfattandet, myndighetsutövningen eller enskilda individers arbete eller engagemang.

Senast uppdaterad den 28 mars 2024