Hoppa till huvudinnehåll

Linvux

Välkommen till Linvux, Linköpings kommunala vuxenutbildning. Vi är stolta över att ha ungefär 1500 elever och att kunna erbjuda en omfattande variation av utbildningsalternativ för vuxna.

Våra utbildningar är förlagda på olika skolor runtom i Linköping. Du kan hitta information om varje utbildningsform och dess plats nedan, vilket gör det enkelt för dig att hitta den utbildning som bäst matchar dina behov och mål.

Att studera på Linvux

Att studera på Linvux innebär att du som vuxen  får stöd och stimulans i ditt lärande med möjligheten att utveckla dina kunskaper och kompetenser. Vårt mål är att du ska stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt främja din personliga utveckling.

Linvux lägger stor vikt vid att utgår från varje elevs individuella behov och förutsättningar. Detta innebär att vi strävar efter att anpassa vårt utbildningsutbud och stödstrukturer så att alla elever, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenheter, har möjligheten att nå sina mål och fullfölja sina studier framgångsrikt. 

Linvux erbjuder dig en unik chans att utvecklas både professionellt och personligt. Vi finns här för att bistå dig längs din utbildningsväg, med målet att erbjuda högkvalitativ utbildning som möter de varierande behoven hos vuxna studerande. Oavsett vilken bakgrund har elelr vilka mål du siktar mot, är Linvux dedikerade till att stödja dig i din strävan efter personlig och yrkesmässig utveckling.

Stöd i dina studier

På Linvux är vårt främsta stöd de kunniga lärarna som är dedikerade till att leda och stumulera ditt lärarande. De tillhandahåller de verktyg och resurser du behöver för att framgångsrikt genomföra dina studier. Vi uppmuntrar dig att aktivt kommunicera med dina lärare om dina studiebehov och frågor.

Vidare erbjuder vi tillgång till studie- och yrkesvägledare som kan assistera dig att planera dina studier och vägleda dig inför framtiden. Om du behöver ytterligare råd, stöd eller hjälp står vår skolkurator till tjänst.

Linvux lärotek på Kunskapsgallerian är öppet varje vardag och erbjuder studiestöd från våra lärare i matematik, språk, naturvetenskapliga och samhällsorienterade ämnen. Det är en välkomnande plats för elever som vill ägna sig åt studier i en stödjande och lugn miljö. 

Beställning av betyg

Om du behöver dina betyg efter att ha avslutat en kurs, utbildning eller prövning på Linvux, kan du enkelt beställa dem genom att kontakta oss via vår funktionsbrevlåda. Dina betyg kommer sedan att skickas direkt till din folkbokföringsadress via posten. 

Kontaktkort Linvux

Om du har frågor till Linvux är du välkommen att skriva in till vår funktionsbrevlåda.

Om du har mer specifika frågor riktade till våra olika verksamheter inom Linvux, kan du hitta kontaktinformation nedan.

Linvux: Komvux som anpassad utbildning

Undervisningen bedrivs på Anders Ljungstedts gymnasium

Samordnare: Torbjörn Jonsson

Tel: 013-207294

Besöksadress


Rektor: Karin Fagéus

Tel: 013-263180

Postadress
Linköpings kommun
Linvux Linköpings vuxenutbildning
Anders Ljungstedts gymnasium
581 81 Linköping

Linvux: SFI - Svenska för invandrare

Undervisningen bedrivs på Teknikringen 2 i Mjärdevi

Administration: Marie Hjärtström

Tel: 013-207722

Besöksadress

Rektor: Anna Falkström-Olsson

Tel: 013-207726

Rektor: Vesna Pavlovic

Tel: 013-262454

Postadress
Linköpings kommun
Linvux Linköpings vuxenutbildning
Teknikringen 2
583 30 Linköping

Linvux: Grund, Gymnasial, Vård och omsorg

Undervisningen bedrivs på Kunskapsgallerian

Administratör: Helen Palmqvist

Tel: 013-207727

Besöksadress

Rektor: Karin Fagéus

Tel: 013-263180

Postadress
Linköpings kommun
Linvux Linköpings vuxenutbildning
Klostergatan 49
581 81 Linköping

Linvux: Yrkesutbildningar

Undervisningen bedrivs på Anders Ljungstedts gymnasium

Samordnare: Torbjörn Jonsson

Tel: 013-207294

Besöksadress


Rektor: Vesna Pavlovic

Tel: 013-262454

Postadress
Linköpings kommun
Linvux Linköpings vuxenutbildning
Anders Ljungstedts gymnasium
581 81 Linköping

Linvux: Medicinsk vårdadministratör

Undervisningen bedrivs på Kunskapsgallerian

Besöksadress

Utbildningsledare: Linda Karlsten

Tel: 013-206239

Utbildningsledare: Hedvig Hellbrand

Tel: 013-262292

Postadress
Linköpings kommun
Linvux Linköpings vuxenutbildning
Klostergatan 49
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 16 februari 2024