Hoppa till huvudinnehåll

Lantbruksverksamhet

Här hittar du som är lantbrukare information om miljöpåverkan som är vanlig inom lantbruket.

Ska du ha besök av Miljöavdelningen?

Titta gärna på filmen "Så här går ett besök från Miljöavdelning till".

Anmälnings- och tillståndspliktig djurhållning

Djurhållning räknas som miljöfarlig verksamhet. Den kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig beroende på hur många djur eller djurplatser du har. Vad som är anmälningspliktig respektive tillståndspliktig verksamhet regleras av miljöprövningsförordning (2013:251).

Avfall och återvinning - verksamheter

Som verksamhetsutövare har du ansvar för ditt avfall.

Bekämpningsmedel

Spridning av bekämpningsmedel måste göras enligt vissa regler.

Cisterner

Om din verksamhet har cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja behöver du känna till reglerna kring installation, besiktning och skrotning. 

Dispens för gödselspridning

Det finns regler för när och hur gödselspridning får ske under olika perioder på året. Normalt sett får gödsling inte ske under exempelvis vintertid, men det kan i vissa fall ges dispens. 

Egenkontroll

Alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet berörs av krav på egenkontroll.

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. För att minska risken för utsläpp av köldmedier till luften finns det lagstiftning om köldmediehantering som man måste följa.

Miljörapportering

Alla tillståndspliktiga verksamheter är skyldiga att årligen lämna in miljörapport.

Upphörande av miljöfarlig verksamhet

När du planerar att avveckla en verksamhet är det viktigt att tänka på hur du tar hand om utrustning, fasta installationer och avfall. Om det gäller lantbruksverksamhet behöver du även tänka på hur du tar hand om lagrad gödsel.

Senast uppdaterad den 16 april 2024