Hoppa till huvudinnehåll

Carpe Diem

Carpe Diem arbetsplats (daglig verksamhet) för i första hand dig som bor i gruppbostaden på Tegskiftesgatan 255. Det finns också möjlighet att komma hit även om du inte bor i någon av de bostäderna.

Under minst fem timmar varje vardag har du din dagliga verksamhet här. När du kommer till oss planerar vi dina arbetsdagar utifrån dina behov, förmågor, intressen och ålder.

En stor del av det vi gör här på Carpe Diem handlar om sinnesstimulering av olika slag. Det gör vi både inomhus och utomhus. 

Vi erbjuder också andra aktiviteter som exempelvis: 

  • Taktil stimulans (beröring för att stimulera dina olika sinnen)
  • Bad i bassäng
  • Musikaktiviteter
  • Promenader
  • Utflykter
  • Sjukgymnastik

Vi är två personer som arbetar dagtid på närdagcentret. Dessutom följer personal med från gruppbostaden Tegeskiftesgatan. 

Närdagcenter Carpe Diem

Telefon: 013 - 20 60 01

Besöksadress: Boställsgatan 63 (se karta)

Besöksadress : Boställsgatan 63

Postadress: Leanlink LSS Funktionsstöd 58181 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/carpediem http://www.linkoping.se/carpediem

Cecilia Dahlqvist

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostad med särskild service

Till e-postformulär för Cecilia Dahlqvist

E-post: [email protected]

Telefon: 013-29 41 12

Senast uppdaterad den 17 januari 2022