Hoppa till huvudinnehåll

Vad är våld i nära relationer?

Våld kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt och kan förekomma i alla slags relationer.

Två personers huvuden ses snett bakifrån i motljus.

Foto: Scandinav Bildbyrå

Våld i nära relationer innebär att den som utsätts har en nära relation med och ofta har starka känslomässiga band till förövaren. Förövaren kan vara den utsattas partner, syskon eller annan släkting.

Det kan handla både om heterosexuella och samkönade relationer. Den vanligaste formen av våld i nära relation är en man som utövar våld mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med.

Eftersom det finns känslomässiga band blir det svårare för den som utsätts att göra motstånd eller bryta upp. Långsamt kan den som utsätts ta över förövarens bild av sig själv och se våldet som något naturligt och förklarligt.

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler. Reglerna måste följas för att inte förstöra familjens rykte och anseende, det vill säga, dess heder.

Ofta är det flera personer som kontrollerar och bestraffar en närstående när hen bryter mot familjens eller släktens normer. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Våld kan förekomma i olika former

  • Fysiskt våld - Örfilar, dra i håret, knuffa, hålla fast, sparkar, slag mot kroppen, stryptag med mera.
  • Psykiskt våld - Hot, kontroll, kränkande och nedsättande ord. Här ingår även latent våld det vill säga att leva med risken för nytt våld.
  • Sexuellt våld - Påtvingade sexuella handlingar, våldtäkt.
  • Materiellt våld - Förstöra inredning, dagböcker, foton med mera.
  • Ekonomiskt våld - Tvingas skriva under handlingar, att inte få förfoga över egen ekonomi.
  • Försummelse - kan gälla barn, äldre och personer med funktionsnedsättning och handlar om att medvetet ge felaktig medicinering, bristande hygien, lämnas utan tillsyn med mera.
  • Våld mot husdjur.

”Med våld menas varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” (Per Isdal, Alternativ til vold).

Linköpings kommuns handlingsplan

Linköpings kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett styrdokument för alla Linköpings kommuns verksamheter. Syftet är att tydliggöra hur vi tillsammans kan förebygga, upptäcka, synliggöra och åtgärda våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Ta snacket

Ta snacket är ett initiativ som startades av Linköpings kommun 2019. Genom årliga kampanjer vill vi öka kunskapen om och förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill även förändra de normer som skapar förutsättningar för våld. 

Vill du veta mer?

Senast uppdaterad den 6 april 2023