Hoppa till huvudinnehåll

Introduktionsprogram (IVAS)

Birgittaskolan specialklass erbjuder två introduktionsprogram - Programinriktat val (IMV) och Individuellt alternativ (IMA).

Introduktionsprogram programinriktat val (IMV)

Programinriktat val (IMV) är för den elev som vill ha en utbildning inriktat mot ett visst nationellt program. Målet med utbildningen är att eleven ska bli behörig till programmet påså kort tid som möjligt. På IVAS erbjuds IMV i mån av plats på våra samtliga nationella program. IMV mot försäljning och service är sökbart via gymnasiestudera.se.

Till  IMV med inriktning mot högskoleförberedande program görs en intresseanmälan via gymnasiestudera. Mottagningsgruppen i samråd med avlämnande grundskola bedömer om eleven har förutsättning att bli behörig till det nationella programmet inom ett år.

Individuellt Alternativ (IMA)

På individuellt alternativ anpassas utbildningen efter elevens behov och förkunskaper. Syftet för eleven är att läsa grundskolans ämnen för att sedan kunna få en behörighet till vidare till gymnasiestudier på nationellt program eller till annan utbildning, t.ex. annat introduktionsprogram eller studier inom folkhögskola eller vuxenutbildning. Det finns även möjlighet att läsa ämnen efter behov för att sedan gå vidare i arbetslivet, praktik, daglig verksamhet eller annan sysselsättning. 

På IMA skrivs en individuell studieplan beroende på elevens behov och förutsättningar. Utbildningen fastställs i elevens individuella studieplan och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser och olika motivationshöjande åtgärder.Utbildningens längd varierar efter elevens behov. Den individuella studieplanen skrivs på 1-3 år beroende på vad som bedöms gynnsamt för elevens progression. Efter genomförd utbildning får eleven ett gymnasieintyg.

Ansökan till introduktionprogram IMA sker via mottagningsgruppen.

För kontakt se förstasidan eller under Personal.

Senast uppdaterad den 24 april 2023