Hoppa till huvudinnehåll

Kärnämnen

Vi lär tillsammans

 

Svenska

Svenska - kommunikation SGRSPR7

Lite av innehållet:

 • utveckla förmågan att prata och uttrycka dig
 • att minnas och planera bättre
 • ta reda på saker som gäller ditt liv, arbete och fritid
 • du använder iPad, dator och enkla texter mm

Svenska som andraspråk SGRSVA7

En kurs för dig som inte har svenska som modersmål. Du vill bli bättre på att läsa, skriva och uttrycka dig på svenska. Vi arbetar i små grupper efter dina förutsättningar. Vi gör studiebesök och besöker biblioteket.

Lite av innehållet:

 • prata om Sverige och svenska samhället
 • läsa böcker och tidningar på enkel svenska och diskutera
 • skriva till bilder
 • söka fakta på Internet
 • låna böcker på biblioteket
 • använda datorn i läs- och skrivarbetet

Svenska - grund SGRSVE7

En kurs för dig som vill bli bättre på att skriva, läsa och kunna uttrycka dig bättre. Vi arbetar i små grupper efter dina förutsättningar. Vi gör studiebesök och besöker biblioteket.

Lite av innehållet:

 • läsa enkla böcker och tidningar
 • skriva till bilder
 • söka fakta på internet
 • låna böcker på biblioteket
 • använda datorn i läs- och skrivarbetet

Svenska - fortsättning SVBSVE51

En kurs för dig som vill utveckla och fördjupa din läs- och skrivförmåga och förmågan att samtala och diskutera med andra. Vi arbetar i små grupper. Vi gör studiebesök och besöker biblioteket.

Lita av innehållet:

 • läsa enkal böcker och tidningar
 • skriva och berätta om dig själv och händelser i ditt liv
 • i ord och bild berätta om böcker, filmer, musik eller annat du gillar
 • stava och skriva tydliga meningar
 • använda olika program på dator/IPad

Matematik

Matematik - bas SGRNAT7

För dig som vill utveckal din förmåga att använda matematik i vardagen, på jobbet och på fritiden.

Lite av innehållet:

 • antal, storleksordning
 • pengar, skilja på valörer
 • datum och personuppgifter
 • känna till addition och subtraktion
 • använda miniräknaren

Matematik - grund SGRMAT7

För dig som vill utveckla din förmåga att använda matematik i vardagen. på jobbet och på fritiden.

Lite av innehållet:

 • hantera pengar i vardagssituationer
 • använda klockan och tidshjälpmedel
 • addera och subtrahera
 • längd, volym, vikt
 • använda miniräknaren
 • pedagogiska program på dator/IPad

Matematik - fortsättning MAMMAT51

För dig som vill utveckla din förmåga att använda matematik i vardagen, på jobbet och på fritiden.

Lite av innehållet:

 • förstå och använda olika räknesätt
 • matematiska problem du kan möta hemma, på jobbet och på fritiden
 • använda miniräknare och IPad/dator känna till hur man använder tabeller och diagram
 • geometri
 • en enkel budget
 • betala med rätt sedel
 • tidsuppfattning

Engelska

Engelska - grund SGRENG7

För dig som vill utveckla din engelska - i enklare tal och skrift.

Lite av innehållet:

 • använda engelska ord och uttryck
 • läsa enkla engelska texter
 • skriva engelska meningar och ställa/svara på frågor
 • lyssna till långsam tydligt talad engelska

Engelska - fortsättning ENSENG51

För dig som vill kunna använda engelska i vardagliga situationer t ex på en resa

Lita av innehållet.

 • att delta i samtal i vardagliga situationer
 • använda ordböcker och internet
 • fördjupa din läs- och skrivförmåga
 • känna till något om vardagsliv och seder i något/några engelsktalande länder
 • följa och med hjälp förstå en engelsktalad serie

Samhällskunskap

Samhällsorientering
SGRGEO7, SGRHIS7, SGRSAM7, SGRREL7

En kurs för dig som vill veta mer om vår omvärld, hur vi utformar våra liv och de samhällen vi lever i. Vi arbetar i små grupper. Vi tar reda på fakta genom att lyssna, läsa i böcker, se på film, internet och studiebesök mm.

Lita av innehållet:

 • alla människor är lika värda
 • alla har rättigheter och skyldigheter i samhället
 • förstå vad demokrati innebär
 • människor levnadsförhållanden i olika tider
 • olika sätt att leva, bo och arbeta i olika områden
 • varje människa har ansvar för miljö, natur och vår planet
 • olika religioner och olika sätt att se på vår tillvaro

Naturkunskap

Naturorientering
SGRBIO7, SGRFYS7, SGRKEM7, SGRTEK7

En kurs för dig som vill veta mer om dig själv och din omvärld, hur vi påverkar våra liv och de samhällen vi lever i. Vi arbetar i små grupper. Vi tar reda på fakta genom att lyssna, läsa i böcker, se på film, internet och studiebesök mm.

Lite av innehållet:

 • våra årstider och olika klimat
 • livets utveckling och mångfald
 • människokroppen
 • tekniken i vår vardag
 • människans beroende av och påverkan på naturen
 • vanliga kemikalier i hemmet och samhället

Senast uppdaterad den 27 maj 2016