Hoppa till huvudinnehåll

Det här är sfi

Sfi är en utbildning som du kan kombinera med arbete, praktik och andra kurser. Du kan studera sfi på olika sätt och på olika tidpunkter så att utbildningen passar dig så bra som möjligt.

På utbildningen i svenska för invandrare - sfi får du grundläggande kunskaper i svenska språket.

  • Du lär dig tala, läsa, höra och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet.

  • Efter avslutad kurs får du betyg.

  • All undervisning är gratis.

Tre studievägar på sfi

Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare har tre olika studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. De tre olika studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. 

Studieväg 1 - kurs A, B, C och D

För dig som inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva. Kurs A är nybörjarnivå.

Studieväg 2 - kurs B, C och D

För dig som har gått flera år i skolan i ditt hemland. Kurs B är nybörjarnivå

Studieväg 3 - kurs C och D

För dig som är van att studera och som har högre utbildning från ditt hemland. Kurs C är nybörjarnivå

Bedömning av studieväg

Centrum för vuxenutbildning gör en kartläggning av dina språkkunskaper. Efter det placeras du på lämplig studieväg och kurs. 

 

Senast uppdaterad den 13 december 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: