Hoppa till huvudinnehåll

Övrig information om sfi

Här hittar du information som är bra att veta inför dina studier inom sfi.

Kallelse och schema

Skolan skickar ut information och schema inför studiestart. 

Du kan bli av med din kursplats

Du blir av med din kursplats om du inte kommer till kursstart eller är borta från undervisningen i mer än tre veckor med ogiltig frånvaro.

Extra hjälp under kursen

Du som har svårt att lära dig att läsa och skriva kan prata med din lärare på skolan för att få extra hjälp. Läraren på skolan hjälper dig med: 

  • planering

  • att få lyssna på text med hjälp av Inläsningstjänst

  • samtal om hur studierna går

Nationella prov och betyg

Du gör ett nationellt prov på kurserna B, C och D. Nationella prov görs på plats i skolan. Efter avslutad kurs får du ett betyg på det nationella provet och ett betyg på kursen. Kontakta den skola du gått på för att få ditt betyg.

Hjälp med planering av studier

Efter sfi D kan du fortsätta läsa svenska som andraspråk nationell delkurs 1-4. Därefter kan du fortsätta läsa svenska på gymnasienivå. 

  • Du som redan läser på sfi ska i första hand planera dina studier med hjälp av skolan.

  • Planerar du för studier för framtiden och behöver hjälp? Kontakta studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning.

Senast uppdaterad den 16 maj 2024