Hoppa till huvudinnehåll

Ekologisk hållbarhet

Linköping ligger i framkant med ett offensivt arbete för miljö och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045.

Kvinna som cyklar lådcykel med två barn på en grusväg

 

Hur arbetar kommunen med ekologisk hållbarhet? 

Flera av kommunernas uppgifter handlar om hur vi bygger upp vårt samhälle och hur vi tar hand om natur och miljö. Som kommun har därför Linköping en viktig roll i att medverka till en ekologisk hållbar utveckling och att bidra till att uppfylla regionala, nationella och internationella mål.

Några av de frågor som är centrala inom Linköpings kommuns arbete för ekologisk hållbarhet är:

  • Klimat: Linköpings kommun arbetar med att begränsa klimatpåverkan med utgångspunkt i målet om netto-noll växthusgasutsläpp 2045.
  • Giftfri miljö: Linköpings kommun arbetar med att begränsa användning och spridning av kemikalier.
  • Cirkulär resurshantering: Linköpings kommun verkar för en omställning till en cirkulär ekonomi och delningsekonomi.
  • Samhällsplanering för ett förändrat klimat: Linköpings kommun arbetar för att minska effekterna av klimatförändringar inom till exempel fysisk planering och välfärdstjänster.

Hållbarhetspolicy för Linköpings kommun

Utgångspunkten för det övergripande hållbarhetsarbetet i kommunen är att genom lokala insatser bidra både till en hållbar utveckling i kommunen och till att uppnå de globala målen. I Hållbarhetspolicyn för Linköpings kommunkoncern kan du läsa mer om ett ekologiskt hållbart Linköping.

 

 

Senast uppdaterad den 10 maj 2023