Hoppa till huvudinnehåll

Social hållbarhet

Såväl kommunen, som kommunens medborgare, näringsliv och civilsamhälle, bidrar på olika sätt i arbetet för en socialt hållbar kommun.

Flicka som går balansgång och håller sin pappa i handen.

 

Vad innebär ett socialt hållbart samhälle?

Social hållbarhet beskrivs på många olika sätt. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Folkhälsomyndigheten har genom den gemensamma arenan Mötesplats social hållbarhet tagit fram en beskrivning av ett socialt hållbart samhälle:

  • Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.
  • Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
  • Utifrån denna beskrivning kan folkhälsoläget ses som ett uttryck för en socialt hållbar samhällsutveckling. Det finns därför många som likställer god och jämlik hälsa med social hållbarhet.

Hur arbetar Linköpings kommun med social hållbarhet?

I Linköpings kommun arbetar vi rättighetsbaserat utifrån mänskliga rättigheter. Vi arbetar brett med delaktighet, inkludering, icke-diskriminering, jämlikhet, transparens och ansvar, för att förbättra verksamheten och välfärden till medborgarna. Detta är också viktiga grunder för en god folkhälsa där individer har möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Kommunen arbetar även främjande för att fler medborgare ska vara fysiskt aktiva hela livet.

Många av de mänskliga rättigheterna är lagstadgade i Sverige och avspeglas i en stor del av kommunens uppdrag. Till exempel kommunens roll att säkra alla barns möjlighet att delta i skolundervisning, att äldre kan få hemtjänst eller en plats på ett äldreboende, att avloppssystem och vattenrening fungerar och att alla ska ha tak över huvudet. Kommunens arbete med miljö- och klimatfrågor, för att säkra möjligheterna till exempelvis hållbar livsmedelsproduktion och goda livsmiljöer, bidrar också till att uppfylla de mänskliga rättigheterna.

Hållbarhetspolicy för Linköpings kommun

Utgångspunkten för det övergripande hållbarhetsarbetet i kommunen är att genom lokala insatser bidra både till en hållbar utveckling i kommunen och till att uppnå de globala målen. I Hållbarhetspolicyn för Linköpings kommunkoncern kan du läsa mer om ett socialt hållbart Linköping.

 

Senast uppdaterad den 10 maj 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: