Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

ANDTS

Kommunen ska stödja och verka för minskad konsumtion av alkohol och förhindra allt bruk av droger. Här hittar du mer information om det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spelberoende samt hur du som förälder pratar med dina barn om alkohol- och drogvanor.

Rökfri miljö

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Det gör att både barn och vuxna nu kan vistas nästan överallt utan att besväras av rök. Det gör också att det kan det bli lättare att sluta röka.

Beroendeproblematik och hur du söker hjälp

Är du orolig att du själv eller någon anhörig dricker för mycket eller använder droger? Eller misstänker du att någon i din närhet är spelberoende? Linköpings kommun arbetar på olika sätt förebyggnade med ANDTS-frågor och erbjuder råd och hjälp till dem som behöver det. Här kan du läsa mer om alkohol och droger och vart du kan vända dig för att få stöd.

Prata med ungdomar om alkohol och droger

Ungdomshälsan och Mini-Maria

Ungdomshälsan vänder sig till ungdomar mellan 13 och 25 år som är boende i Östergötland.

MiniMaria är en mottagning för ungdomar mellan 13 och 20 år med riskbruk av droger och alkohol. Mottagningen erbjuder råd, stöd och behandling för ungdomar och deras föräldrar samt provtagning.

Ungdomsenkäten Om mig

Om mig är en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. Enkäten tar även upp frågor om alkohol- och drogvanor. Enkäten är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland och har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.

Kontakt

Anders Netin

Säkerhetsstrateg Kommunledningsförvaltningen

Till e-postformulär för Anders Netin

E-post: anders.netin@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 84

Senast uppdaterad den 21 maj 2021