Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan med civilsamhället

Den idéburna sektorn är betydelsefull för såväl samhället som för den enskilda människan. Kommunen har därför en hög ambition om att på olika sätt främja den idéburna sektorns arbete. Kommunen är i sin tur en viktig aktör som samarbetspartner, kund och finansiär.

Genom föreningslivet kan invånarna i Linköping ta initiativ till och genomföra gemensamma projekt som bidrar till fördjupad demokrati samt sociala och ekonomiska framsteg. Ideell sektor erbjuder också möjligheter att utveckla idéer, påverka, skapa sociala kontakter och hitta givande och utvecklande fritidssysselsättningar.

Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang tas tillvara och samverkan tillvaratas är grunden för en stark demokrati

Överenskommelse om samverkan

Sedan 2012 finns en överenskommelse om samverkan mellan civilsamhället och kommunen som syftar till att gemensamt bidra till ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Linköping och ett mer inkluderande samhälle. Forum för samtal kring gemensamma angelägenheter är av stort värde, dels för att öka kunskaperna i viktiga frågor, dels för att finna gemensamma handlingsvägar.

Finansiellt stöd till föreningslivet

Föreningslivet kan söka finansiellt stöd för sin verksamhet och för utvecklingsarbete genom kommunen. Vill du veta mer kan du kontakta Kontakt Linköping.

Senast uppdaterad den 7 september 2020