Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. Att barnkonventionen blir svensk lag betyder att alla vuxna måste se till barnets bästa. För kommunen innebär det att vi måste ta hänsyn till barnets bästa i frågor som rör allt från utbildning och fritidsverksamhet till hur vi planerar bostadsområden.

Barnkonventionen har funnits i 30 år och är ett avtal som berättar att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar om vilka rättigheter man har som barn. Varje artikel är lika viktig. Den innehåller också fyra grundläggande principer.

Barnkonventionens principer:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde 
  • Alla ska tänka på barnets bästa vid alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att säga sin åsikt och få den respekterad

På Unicefs hemsida finns mer information om vad barnkonventionen innehåller och vad den nya lagen innebär.

Barn och ungdom

Om du som barn mår dåligt i skolan eller hemma, eller känner någon som mår dåligt finns det flera olika organisationer som du kan vända dig till. Du kan också vända dig till någon vuxen på förskolan, skolan eller någon annan vuxen som det känns bra att prata med.

Senast uppdaterad den 7 september 2020