Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

En sammanhållen kommun

Linköping ska vara en sammanhållen kommun med goda möjligheter att bo och leva i alla delar av den. Det ska finnas tillgång till bostäder, närhet till service och goda villkor för företagande.

Vi strävar efter att hela kommunen, både staden och landsbygden, är planerad på ett sådant sätt att det går att ta sig mellan olika platser på ett enkelt sätt. Vägar, el- och telenät samt bredband ska ha en hög standard oavsett var i kommunen du bor.  Med hjälp av stråk, vägnät och parker strävar kommunen efter att väva samman olika stadsdelar och minska fysiska eller mentala barriärer mellan dessa.

Kommunen strävar efter att det ska finnas en hållbar service både på landsbygden och i innerstaden. Till exempel finns ett stöd för butiker på landsbygden så att de kan hålla öppet. Kommunen ger också stöd till olika fritidsverksamheter för att bidra till att människor kan mötas.

Kommunen försöker också bidra till att det finns ett brett utbud av aktiviteter på olika platser runt om i kommunen så att människor från olika områden än där man själv bor kan mötas. Till exempel genom att besöka en friluftsteater, en motionsslinga eller hjälpa barnen till fritidsaktivitet. Det kan bidra till att öka tilliten till andra och skapa förutsättningar för en socialt sammanhållen kommun.

Senast uppdaterad den 4 oktober 2021