Hoppa till huvudinnehåll

Levande natur

I Linköping finns det mycket fin och värdefull natur som kommunen arbetar aktivt för att vårda, visa och tillgängliggöra. Förutom naturvårdande insatser görs även åtgärder för att gynna friluftslivet.

Naturvård

Det finns ett stort antal naturreservat och andra områden med värdefull natur i Linköpings kommun. Skötsel och restaurering av dessa områden är en central del av naturvårdsarbetet och det pågår ett flertal större projekt inom naturvårdsområdet. Det strategiska naturvårdsarbetet utgår ifrån ett naturvådsprogram med tillhörande handlingsplan som antogs 2018. Kommunen arbetar också med art- och naturmiljöinventeringar inför beslut och genomförande av åtgärder. Det finns till exempel tolv utsedda ansvarsarter inom kommunen. Vattenvård, skogsskötsel samt jakt och viltvård ingår också som delar inom naturvårdsarbetet.

Friluftsliv

Arbete för främjande av friluftsliv har nära anknytning med insatserna som görs inom naturvården. Kommunen genomför guidningar och arbetar mycket med information kring de olika naturområdena samt att göra den tillgänglig, det finns till exempel många tätortsnära naturområden. Ett exempel på det är Tinnerö Eklandskap som gränsar till flera av Linköpings stadsdelar.

Senast uppdaterad den 10 maj 2023