Hoppa till huvudinnehåll

Giftfri miljö

Farliga kemikalier som finns i till exempel varor eller byggmaterial kan hamna i miljön och tas upp av växter, djur och människor. Kommunen arbetar för att de som bor, vistas och verkar i Linköping inte ska utsättas för eller använda farliga kemikalier.

Linköpings kommun har antagit ett kemikalieprogram med det övergripande målet att:

  • De som bor, vistas och verkar i Linköping gör medvetna val och inte använder hälso- och miljöskadliga kemikalier.
  • Linköpings kommunkoncern inte sprider kemikalier som utgör risk för människa och miljö.

Vi når målet genom att:

  • Linköpings kommun och dess bolag har hög kunskap om kemikalier i samhället och gör kemikaliesmarta val av varor och tjänster.
  • Informera invånare och verksamma i Linköping om hur hälso­ och miljöskadliga kemikalier kan undvikas.

Detta gäller när nämnder och bolag: bygger Linköping, verkar i Linköping och möter Linköping. Var och en har en egen handlingsplan för detta.

Kemikalier i vardagen

Många saker som du använder i vardagen innehåller kemikalier. Vissa av kemikalierna kan vara farliga för människa och miljö.

Giftfri förskola och skola

Kommunen har också jobbat aktivt med barn och ungdomar i giftfri förskola och skola. Praktiskt material finns tillgängligt för dig som jobbar med barn och unga.

 

Senast uppdaterad den 10 maj 2023