Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Cirkulär resurshantering

Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker behöver bli mer cirkulärt. I kommunen pågår därför en omställning till en mer cirkulär ekonomi och delningsekonomi.

Cirkulär resurshantering är väsentlig för effektivt nyttjande av jordens resurser och för att minska klimatpåverkan och spridning av farliga ämnen i miljön.

Centrala begrepp inom området är:

  • Cirkulär ekonomi: affärsmodeller som bygger på återbruk
  • Återvinning och delningsekonomi: delning av varor och tjänster.

Samtliga nämnder och bolag arbetar för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Det gäller både för organisationen och platsen Linköping.

För att uppnå cirkulär resurshantering är återbruk och återvinning viktigt. I kommunen finns en avfallsplan som stöd för ökad cirkularitet och för förebyggande av uppkomsten av avfall. En ny avfallsplan ska vara klar i början av 2021. I den kommer cirkulär hantering av resurser och förebyggande av uppkomsten av avfall vara högt prioriterade.

Jakten på plasten

Linköpings kommun deltar i projektet Jakten på plasten som är ett EU-finansierat samverkansprojekt tillsammans med Uppsala, Norrköping och Eskilstuna. Syftet med projektet är att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan i de kommunala verksamheterna. Linköpings kommun har även fattat beslut om att fasa ut användningen av engångsartiklar i plast.

Minskat matsvinn

Att vi minskar vårt matsvinn är både bra för miljön och för att vi inte ska slösa med begränsade resurser. Leanlink Kost & Restaurang arbetar varje dag med att minska matsvinnet. Ute i köken tar medarbetarna hand om den mat som inte har gått åt, kyler ner maten i nerkylningsskåp och serverar den vid något annat tillfälle. Köken mäter dessutom svinnet varje dag och svinnmätningarna sammanställs så vi kan följa dem över tid. 

I skolrestaurangerna serveras tre rätter varje dag. För att minimera svinnet där har Kost & Restaurang tagit fram en rullande 10-veckors matsedel. Den hjälper köken att beräkna hur mycket som ska tillagas av respektive maträtt, utifrån hur fördelningen sett ut tidigare.

Senast uppdaterad den 26 oktober 2020