Hoppa till huvudinnehåll

Grön och effektiv energi

Ökad användning av grön energi och energieffektivisering av byggnader är viktiga åtgärder för att nå Linköpings klimatmål.

Energi- och klimatrådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare ger opartisk rådgivning inom energi och klimat för privatpersoner, företag och organisationer. Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten och är en viktig del i kommunens arbete kring att arbeta med energifrågor och val som påverkar klimatet, men som ligger utanför kommunens verksamhet.

Till energi- och klimatrådgivarna går det bra att vända sig för rådgivning kring energianvändning, kostnader, uppvärmningssystem, solenergi, fönster, isolering och belysning och hur man kan minska sin klimatpåverkan. Det finns även en solkarta där det går att leta upp sitt eget tak och se hur mycket solel det skulle kunna produceras där.

Solel

Linköping är en av de kommuner i Sverige som producerar mest solel. Genom att vi ökar andelen solel bidrar vi också till att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025.

Målet är att Linköping ska vara i Sverigetoppen vad gäller installerad soleffekt. År 2025 ska produktionen av solel ska uppgå till minst fem procent av elanvändningen i Linköping och minst 20 procent av elanvändningen år 2040.

Senast uppdaterad den 10 maj 2023