Handbok för digital arkivering

Våren 2017 togs en Handbok för digital arkivering fram som en del i införandeprojektet. Detta gjordes i samverkan med Norrköping. Här beskrivs steg för steg hur arkivering av digital information från en verksamhet till e-arkivet ska göras.
Hösten 2019 har handboken uppdaterats.

 

I denna version av Handboken handlar det i första hand om information som har levererats från ett verksamhetssystem till e-arkivet. Det finns naturligtvis också mängder av bevarandeinformation som inte ligger i verksamhetssystem; som t ex lösa filer på I: eller liknande. Vi ber att få återkomma till detta i senare versioner av handboken.

Handboken tydliggör till att börja med ansvarsfördelningen av informationen utifrån samma grundtänk som vi känner igen från vanlig pappersarkivering. Med detta som utgångspunkt skissas sedan en modell för hur ett leveransprojekt ska gå till steg för steg. Till handboken finns även en checklista, vilket tydliggör för alla inblandade vad som ska göras, av vem och i vilket skede. Handboken har tagits fram i samverkan med Norrköpings kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 januari 2020