Hoppa till huvudinnehåll

Att leverera till e-arkivet

Vad ska ni tänka på när vi vill leverera information till kommunens e-arkiv? Börja med att svara på frågan - innehåller vårt system handlingar som ska bevaras? Är svaret ja, kan du fortsätta att läsa. Det är enbart bevarandeinformation som är aktuellt för leverans till e-arkivet.

Skiss över processen för leverans till e-arkivet Bild: Linköpings stadsarkiv

 

Var börjar ni:

1. Läs igenom Handboken för digital arkivering (särskilt kapitel 1.2 Verksamhetens förarbete).

2. Kontakta din verksamhets representant i referensgruppen för e-arkivet för att stämma av förutsättningarna och få med ditt system/information på leveransprojektplanen.

3. Checka av så att förarbetet enligt handboken är klart.

4. Säkerställ resurser och roller samt uppdragsbeskrivning för det kommande leveransprojektet i samverkan med e-arkivets förvaltningsgrupp.

Har du frågor hör gärna av dig till e-arkivsförvaltningen, som kommer vara delaktiga i leveransprojektet. Men ansvaret att driva projektet ligger på projektledaren och verksamheten.

Arbete pågår för byte av e-arkivsleverantör - justeringar kommer därför att göras i filformatslistan och handboken!

I Handbok för digital arkivering beskrivs steg för steg hur arkivering av digital information från en verksamhet till e-arkivet ska göras. I denna version av Handboken handlar det i första hand om information som har levererats från ett verksamhetssystem till e-arkivet. Det finns naturligtvis också mängder av bevarandeinformation som inte ligger i verksamhetssystem; som t ex lösa filer på I: eller liknande. Vi ber att få återkomma till detta i senare versioner av handboken.

Handboken tydliggör till att börja med ansvarsfördelningen av informationen utifrån samma grundtänk som vi känner igen från vanlig pappersarkivering. Med detta som utgångspunkt skissas sedan en modell för hur ett leveransprojekt ska gå till steg för steg. Till handboken finns även en checklista, vilket tydliggör för alla inblandade vad som ska göras, av vem och i vilket skede. Checklistan kan även sparas ned som word-fil så att du kan skriva i den för ditt eget projekt. 

Handboken har tagits fram i samverkan med Norrköpings kommun.

Vid leverans till e-arkivet finns det krav på att informationen ska vara i vissa filformat. Om ni planerar att lägga information i ett system som ska leverara till e-arkivet så är det viktigt att redan nu arbeta för att informationen ska vara rätt från början. Detta ligger på verksamhetens ansvar. Annars riskerar ni att få problem vid en framtida leverans.

Krav på filer:
- ska alltid ha en ändelse ".xxx"
- får inte vara trasiga
- måste innehålla data dvs. kan inte vara 0 kB
- komprimerade mappar som t.ex. zip måste packas upp

Vid en leverans sätter vi upp parametrar för vilka filformat som tas emot. Principen är att filerna ska lagras i ett av Riksarkivet godkänt filformat för bevarande. Vissa filformat är ett bevarandeformat. Andra är i ett format som automatiskt konverteras vid leverans. Se listan över "Godkända filformat till e-leverans" vilka format som tas emot.

Det är även möjligt att lägga till att vi även tar emot originalformatet, men den ska alltid konverteras till ett bevarandeformat också. Vi tillåter inga originalformat, som inte kan levereras som bevarandeformat också.

Filformat Typ av format
.bmp Automatisk konvertering till jpg ***
.cals (kartor  och ritningar) Bevarandeformat *
.doc, .docx, .docm Automatisk konvertering till pdf/a **
.emf, .eml, .emz Automatisk konvertering till pdf/a **
.gif Automatisk konvertering till jpg ***
.gml (kartor och ritningar) Bevarandeformat *
.htm Automatisk konvertering till pdf/a **
.html Bevarandeformat *
.ini Automatisk konvertering till pdf/a **
.jpg, .jpeg Bevarandeformat *
.log Automatisk konvertering till pdf/a **
.mpg, .mpg4, .mpeg4 (film) Bevarandeformat *
.msg Automatisk konvertering till pdf/a **
.odf, .odp, .odt, .ods Automatisk konvertering till pdf/a **
.pdf Automatisk konvertering till pdf/a **
PDF/A Bevarandeformat *
.png Bevarandeformat *
.ppt, .pptx Automatisk konvertering till pdf/a **
.rtf Automatisk konvertering till pdf/a **
.tif, .tiff Bevarandeformat *
.txt Automatisk konvertering till pdf/a **
.wav, .wave (ljud) Bevarandeformat *
.wpd Automatisk konvertering till pdf/a **
.xls, .xlsx, .xlsb Automatisk konvertering till pdf/a **
.xps Automatisk konvertering till pdf/a **
.xml (databas) Bevarandeformat *

* Godkänt bevarandeformat enligt Riksarkivets krav och behöver inte konverteras.

** Filformatet är godkänt för leverans och kan ställas in för automatisk överföring via en konverteringsfunktion till pdf/a (som är ett godkänt bevarandeformat) i e-arkivet. Har du filformat i annat format kan ni i ert nuvarande system konvertera till någon av dessa format, som sedan konverteras automatiskt, alternativt konvertera direkt till det godkända bevarandeformatet PDF/A.

*** Filformat är godkänt för leverans och kan ställas in för automatisk överföring via en konverteringsfunktion i e-arkivet till jpg, som är ett godkänt bevarandeformat.

Fler filformat finns att lägga till för konvertering. Kontakta Stadsarkivet vid frågor kring detta.

Stadsarkivet har under flera år arbetat med att digitisera och göra äldre stadsfullmäktigeprotokoll tillgängliga. Beskrivningen nedan visar hur vi gått tillväga.

Förberedelse:
De inbundna handlingarna skärs itu och sidorna delas upp med hjälp av skärmaskin för papper.

Skanning:
Sidorna skannas sida för sida direkt till dator.

Inställning på Kyocera Taskalfa 4052 ci: 
(program finns sparat på maskinen i arkivkorridoren)

  • 400 x 400 dpi
  • JPG kvalite: 3
  • originalbild: text (tunna linjer)
  • fyrfärg

Sidorna skannas i jpg-format för att ha möjlighet att redigera bort ev. anteckningar och fläckar på sidorna i efterhand. Programmet Paint används för redigering och för att “pussla” ihop kartor/tabeller som är för stora att skanna som en hel bild. 

Filnamn:
JPG-filerna namnges enligt exempel nedan:

  • SFp_1910_0001.jpg 
  • SFr_1910_0001.jpg
  • SFh_1910_Del_12_0001.jpg

De färdiga PDF-filerna namnges enligt exempel nedan:

  • SFp_1910.pdf
  • SFr_1910.pdf
  • SFh_1910_Del_12.pdf

Kontroll: 

Innan JPG-filerna sammanfogas till en PDF och OCR-behandlas kontrolleras att sidorna är rättvända, läsbara och i rätt ordning, dvs överensstämmer med originalet.

Konvertering av JPG-filerna till PDF och OCR-behandling:

För att sätta samman JPG-filerna till en PDF och samtidigt OCR-behandla filen för sökbarhet, används programmet PDF Create Assistant från Nuance. 

Den färdiga PDF-filen kontrolleras så att antalet sidor stämmer med det inlästa antalet JPG-filer och att den är sökbar.

För bättre kontroll över vad som är skannat och gjort används ett kontrollprotokoll där uppgifter om antal JPG-filer, PDF skapad mm antecknas.

Lagring:

De färdiga PDF-filerna och JPG-bilderna förs över till en extern hårddisk.

 

Senast uppdaterad den 24 juni 2024