Hoppa till huvudinnehåll

Äldreombudsman

Äldreombudsmannen är en neutral stödperson som tar emot synpunkter och klagomål som gäller äldreomsorgen. Äldreombudsmannen ansvarar också för kommunens uppsökande verksamhet när det gäller att bjuda in till informationsträffar om Linköpings kommuns äldreomsorg.

Äldreombudsmannens roll

Älreombudsmannens roll som neutral stödperson innebär att enskilda har möjlighet att samtala och reflektera över upplevelser från äldreomsorgen. I en del fall leder det till att personen tar frågan vidare själv och i en del fall leder det till ett formellt klagomål.

Synpunkter och klagomål

Alla synpunkter och klagomål som kommer in till äldreombudsmannen hanteras enligt Linköpings kommuns rutin för detta. Det innebär att klagomål som rör en specifik verksamhet skickas till den ansvariga verksamhetschefen för utredning och besvarande.

Synpunkter och klagomål är ett sätt för den enskilde brukaren/anhörige att uppmärksamma såväl utförare, Vård- och omsorgsförvaltningen och vård- och äldreomsorgsnämnden på brister i verksamheterna. För kommunen är synpunkter och klagomål en viktig del i ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att förbättra äldreomsorgen. 

Information om äldreomsorg

Äldreombudsmannen arbetar med olika former av information om äldreomsorg som en del i kommunens uppsökande verksamhet. Från och med våren 2024 får du som fyller 80 år eller mer under året och inte har hemtjänst en personlig inbjudan till information om äldreomsorg på några av kommunens träffpunkter. På informationsträffarna får du information om hälsofrämjande insatser, vikten av fysisk aktivitet, hjälp i hemmet med mera. Årets träffar är avslutade och information om träffar våren 2025 kommer enligt plan att annonseras på denna sida nästa år.

Nytt för hösten 2024 är att du som är 75-79 år och inte har hemtjänst kommer att få ett vykort med kort information om vad kommunen har för hälsofrämjande insatser.

Äldreombudsmannens årsrapport

En gång om året sammanställer äldreombudsmannen en rapport till vård- och äldreomsorgsnämnden. Den innehåller statistik över synpunkter och klagomål. Här lyfts viktiga frågor som varit aktuella under året.

Äldreombudsman

Äldreombudsmannen har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring eller ta kontakt via e-post.

Till e-postformulär för Äldreombudsman

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 66 60

Postadress: Äldreombudsman
Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldreombudsman http://www.linkoping.se/aldreombudsman

Senast uppdaterad den 31 maj 2024