Hoppa till huvudinnehåll

Äldreombudsman

Äldreombudsmannen är en neutral stödperson som tar emot synpunkter och klagomål som gäller äldreomsorgen. Äldreombudsmannen ansvarar också för kommunens uppsökande verksamhet när det gäller att bjuda in till informationsträffar om Linköpings kommuns äldreomsorg.

Välkommen på informationsträffar med äldreombudsmannen! 

Under oktober månad har du chansen att delta på någon av äldreombudsmannens infoträffar. Ta chansen att få veta mer om vilka aktiviteter som du kan delta i som senior och vad äldreomsorgen i Linköping kan erbjuda dig.  

På informationsträffarna kommer du att få träffa äldreombudsman och ansvarig
medarbetare på träffpunkten. Vi bjuder på fika. Om du vill ha sällskap av en
närstående eller en bekant går det bra.

Du hittar schema för samtliga träffar och information om anmälan nedan. 

Schema infoträffar oktober 2023 

Här hittar du schema för informationsträffar på några av våra trygghetsboendens träffpunkter under oktober 2023.

Anmäl dig senast en vecka innan informationsträffen som du vill delta på.
Det är ett begränsat antal platser. Anmäl dig till:
[email protected] eller via telefon: 013-20 66 60.

 

Vård- och omsorgsområde Träffpunkt Datum och tid 
     
Nordväst, Linköpings kommun  Ryds träffpunkt
Mårdtorpsgatan 35
Måndag
2/10 kl. 13.30-15.00
  Kärnas träffpunkt
Kärnabrunnsgatan 12
Onsdag
4/10 kl. 09.30-11.00
  Härnebackens träffpunkt
Härnegatan 61
Onsdag
4/10 kl. 13.30-15.00
     
City Nord
Linköpings
kommun
Blandarens träffpunkt
(Aktivitetshuset)
St. Larsgatan 9 D
Torsdag
5/10 kl. 09.30-11.00
  Trägårns träffpunkt
Djurgårdsgatan 17C
Onsdag
11/10 kl. 13.30-15.00
     
Nordost
Linköpings
kommun
Tannefors träffpunkt
Tegelbruksgatan 18
Onsdag
11/10 kl. 09.30-11.00
  Linghems träffpunkt
Sparvsångsvägen 65
Torsdag
12/10 kl. 09.30-11.00
  Möjetorps träffpunkt
Tallholmsvägen 117
Torsdag
12/10 kl. 13.30-15.00
     
Sydväst
Attendo
Skäggetorps träffpunkt
Skäggetorps Centrum 4 C
Måndag
16/10 kl. 13.30-15.00
  Nykils träffpunkt
Visättersvägen 8
Onsdag
18/10 kl. 09.30-11.00
  Tröskaregatans träffpunkt
Tröskaregatan 9

Onsdag                      18/10 kl. 13.30-15.00

  Vikingstads träffpunkt
Storhagsgatan 85
Måndag
23/10 kl. 13.30-15.00
     
City Syd
Bräcke Diakoni
Ramstorps träffpunkt
Ramstorpsgatan 36
Onsdag
25/10 kl. 09.30-11.30
  Solrosens träffpunkt
Solrosgatan 10
Onsdag
25/10 kl. 13.30-15.00
     
Sydost
Vardaga
Sturefors träffpunkt
Näckrosvägen 146
Torsdag
26/10 kl. 09.30-11.00
  Räknestickans träffpunkt
Ekholmsvägen 100
Torsdag
26/10 kl. 13.30-15.00
  Johannelunds träffpunkt
Skogslyckegatan 5B
Måndag
30/10 kl. 13.30-15.00
     

 

Äldreombudsmannens roll

Äldreombudsmannens roll som neutral stödperson innebär att enskilda har möjlighet att samtala och reflektera över upplevelser från äldreomsorgen. I en del fall leder det till att personen tar frågan vidare själv och i en del fall leder det till ett formellt klagomål. 

Synpunkter och klagomål

Alla synpunkter och klagomål som kommer in till äldreombudsmannen hanteras enligt Linköpings kommuns rutin för detta. Det innebär att klagomål som rör en specifik verksamhet skickas till den ansvariga verksamhetschefen för utredning och besvarande.

Synpunkter och klagomål är ett sätt för den enskilde brukaren/anhörige att uppmärksamma såväl utförare, Social- och omsorgsförvaltningen och äldrenämnden på brister i verksamheterna. För kommunen är synpunkter och klagomål en viktig del i ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att förbättra äldreomsorgen. Under 2022 inkom cirka 380 ärenden till äldreombudsman.

Uppsökande verksamhet

Äldreombudsmannen arbetar med olika former av uppsökande verksamhet. På våren får alla som fyller 80 år under året och inte har hemtjänst, en personlig inbjudan till information om äldreomsorg, olika boendeformer, vikten av fysisk aktivitet med mera. Nytt för hösten 2023 är att du som är 81 år och äldre och inte har hemtjänst kommer att få en personlig inbjudan att delta på en informationsträff i det biståndsbedömda trygghetsboende som finns närmast där du bor. Information om träffarna kommer även att anslås på respektive trygghetsboende och annonseras i lokalpress och på kommunens hemsida.

Äldreombudsmannens årsrapport

En gång om året sammanställer äldreombudsmannen en rapport till äldrenämnden. Den innehåller statistik över synpunkter och klagomål. Här lyfts viktiga frågor som varit aktuella under året.

Äldreombudsman

Äldreombudsmannen har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring eller ta kontakt via e-post. 

Till e-postformulär för Äldreombudsman

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 66 60

Postadress: Äldreombudsman
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldreombudsman http://www.linkoping.se/aldreombudsman

Senast uppdaterad den 8 september 2023