Byggemenskap

Byggemenskap är en form av stads- och bostadsutveckling där enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och senare bo i ett hus som utformats helt efter deras gemensamma idéer om sitt kommande boende.

Det som byggemenskapen planerar och bygger kan vara nytt eller gammalt, stort eller smått, djärvt eller konventionellt. Grunden är att det är de som ska använda och bo i huset som har det avgörande inflytandet över vad som byggs.

Erfarenheter visar en höjd byggkvalitet, intressant arkitektur, större mångfald och ett djupare engagemang i det egna boendet, vilket även bidrar till en stärkt social hållbarhet.

Vill du planera och bygga ditt framtida boende i en byggemenskap här i Linköping?

I Linköpings kommun finns särskilt avsatta tomter för byggemenskaper i Vallastaden (Västra Valla) samt Norrberga (Sturefors).

Byggemenskap i Vallastaden, Västra Valla

Strax väster om Linköpings innerstad håller Vallastaden på att växa fram. En ny och levande stadsdel mitt i staden. I Vallastaden finns det två tomter för flerfamiljshus samt ett område för tre radhus som är förreserverade för byggemenskaper.

Kontaktperson för Vallastaden, Västra Valla

Magnus Liljedahl

Exploateringsingenjör/projektledare Plankontoret

Skicka e-post till Magnus Liljedahl

E-post: Magnus.Liljedahl@linkoping.se

Telefon: 013-20 59 19

Detaljplan i Västra Valla

Detaljplanen rymmer cirka 1000 bostäder i en blandning av flerfamiljhus, radhus och ett fåtal friliggande småhus. I västra delen kommer ett nytt torg att skapas, runt torget planeras för en skola, kommersiell verksamhet, kontor samt student- och forskarboende. I anslutning till friidrottsarenan vid parken planeras en förskola. I den södra delen av utvecklingsområdet planeras två parkeringsanläggningar och en förskola. Smedstadsbäcken, som passerar genom området, kommer att utvecklas som ett sammanhängande parkstråk.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juli 2018

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: