Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Färdtjänst

Färdtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en särskild anordnad transport för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller svårt att resa med den vanliga kollektivtrafiken. Färdtjänsten är en del av den allmänna kollektivtrafiken och det betyder att du reser tillsammans med andra, precis som på bussen och tåget. För att kunna resa med färdtjänst behöver du ansöka och bli beviljad ett tillstånd till färdtjänst.

Färdtjänsten får inte användas för resor som bekostas av det allmänna, exempelvis sjukresor och skolskjuts. Inte heller för resor som Försäkringskassan, försäkringsbolag eller arbetsgivare ska betala. Färdtjänst beviljas inte på grund av att allmän kollektivtrafik saknas, är dåligt utbyggd eller att det är långt till busshållplatsen.

Med färdtjänst kan du resa inom hela Östergötland och även till Tranås och Eksjö.

Beställa färdtjänst

Det är Östgötatrafiken som ansvarar för utförandet av kommunala färdtjänstresor i Linköping. Telefonnummer för beställning av färdtjänst hittar du på deras webbplats.

Vem kan få färdtjänst?

För att ha rätt till färdtjänst måste du ha en funktionsnedsättning som beräknas pågå i minst tre månader. Du ska också ha väsentliga svårigheter att använda den vanliga kollektivtrafiken.

Vid flytt till Linköpings kommun kan du skicka in din ansökan om färdtjänst innan du är folkbokförd i kommunen. Vår utredning påbörjas först när du är folkbokförd i Linköpings kommun.

Läs mer om lagen om färdtjänst på riksdagens webbplats

Ansökan eller omprövning om färdtjänst 

Ansökan om färdtjänst ska alltid lämnas in oavsett om det gäller nyansökan eller omprövning av tillstånd som gått ut. Du ansöker om nytt färdtjänsttillstånd eller omprövning (förlängning) av befintligt tillstånd via e-tjänst eller blankett.

Blanketten kan du skicka in med fysisk post eller lämna in till Kontakt Linköping i Huvudbiblioteket. Du hittar post- och besöksadress under rubriken Kontaktuppgifter för frågor.

Bedömning

När din ansökan kommit in registreras den. En handläggare gör sedan en utredning och bedömning enligt lagen om färdtjänst. Du kan eventuellt bli kontaktad under utredningen.

Läkarintyg

Din ansökan kan komma att behöva kompletteras med ett aktuellt läkarintyg, som inte får vara äldre än tre månader. Det ska framgå tydligt av läkarintyget vilken typ av funktionsnedsättning du har samt hur lång tid denna funktionsnedsättning beräknas pågå. Det är handläggaren som avgör när ett läkarintyg behöver styrka en ansökan om färdtjänst.

Beslut om färdtjänst

Vi skickar alla beslut skriftligen till den adress du är folkbokförd på.

Om din ansökan beviljas kommer ett färdtjänstbevis (plastkort) skickas hem till dig efter cirka två veckor. Färdtjänstbeviset kommer från Östgötatrafiken.

Om din ansökan avslås har du möjlighet att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten, tydligt tillvägagångssätt finns beskrivet i avslagsbeslutet.

Återkallelse av tillstånd

Färdtjänsttillståndet kan återkallas om de skäl som gjort att du beviljats färdtjänst inte längre gäller eller att du har brutit mot reglerna för färdtjänsten.

Avgifter för färdtjänst

Avgiften för att åka med färdtjänst är samma som den vanliga kollektivtrafiken. Som färdtjänstberättigad omfattas du av seniorrabatten oavsett din ålder. Information om avgifter finns på Östgötatrafikens webbplats. De svarar även på frågor som du har angående avgifter.

Sjukresor

Om du på grund av din hälsa inte har möjlighet att ta dig till vården på egen hand kan du boka sjukresa. För resor till sjukvårdsinrättningar ska sjukresor användas. Du behöver inte ha färdtjänsttillstånd för att resa med sjukresor.

Du bokar sjukresor via Östgötatrafikens beställningscentral telefonnummer 0771-71 10 20. Läs mer om sjukresor på Region Östergötlands webbplats.

Kontaktuppgifter för frågor

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Besöksadress: Kontakt Linköping (Huvudbiblioteket) Östgötagatan 5, 582 82 Linköping (se karta)

Postadress: Särskild kollektivtrafik, 581 81 Linköping

Bokade möten

Observera att bokade möten som rör särskild kollektivtrafik äger rum på Drottninggatan 45. Tid och plats meddelas vid bokning.

Besök Kontakt Linköping i Huvudbiblioteket

Besöksadress: Östgötagatan 5 (se karta) Öppettider: måndag-fredag 10.00-17.00 (juni-augusti 10.00-16.00)

Tillgänglighetsinformation Östgötagatan 5

Senast uppdaterad den 20 oktober 2020