Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

HBTQI

Linköpings kommun arbetar för att höja kunskapen om HBTQI-personers livsvillkor och rättigheter bland allmänhet och anställda i kommunen.

HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Att ha möjligheten att välja att vara tillsammans med den man blir kär i och att uttrycka sin könsidentitet som man själv identifierar den är grundläggande mänskliga rättigheter i en demokrati. Rättigheter för HBTQI-personer har stärkts under en längre tid, men det finns också hot och diskriminering mot HBTQI-personer som skapar rättsosäkerhet och brister i demokratin.

Vad gör Linköpings kommun?

Inom Linköpings kommuns verksamheter sker ett arbete med att skapa en ökad medvetenhet om heteronormen och därmed en mera HBTQI-inkluderande verksamhet. Det sker dels genom att integrera ett inkluderande perspektiv i styrdokument och rutiner och dels genom specifika insatser. Kommunens fritidsgårdar är HBTQ-certifierade, vilket innebär att hela verksamheten ska genomsyras av ett HBTQ-perspektiv. För HBTQ+-personer mellan 12-19 år finns också mötesplatsen Liquid. Kommunen samarbetar också med RFSL genom bland annat genomförandet av Linköpings Regnbågsvecka.

Något som begränsar möjligheten att uttrycka och välja kärlek och könsidentitet är något som kallas heteronormen, som utgår från tre principer; att det bara finns två kön, att det finns ett rätt sätt och ett fel sätt att uttrycka dessa kön och att man blir kär i någon av det andra könet.

Att vara heteronormativ är inte samma sak som att vara homofob: alltså ha en negativ uppfattning om homosexualitet. Det betyder bara att vi är styrda av föreställningar som präglar hela samhället och som vi kanske inte alltid är medvetna om. Genom att ifrågasätta när mänskliga rättigheter kränks baserat på sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck främjas ett jämlikt, tryggt och inkluderande samhälle för alla.

Senast uppdaterad den 7 september 2020