Hoppa till huvudinnehåll

Bra stöd i ett viktigt uppdrag

Att vara familjehem kan vara utmanande. I Linköpings kommun är man mån om att både erfarna och nya familjehem får bra stöd i sitt familjehemsuppdrag.

 

Som nytt familje- eller jourhem erbjuds man en grundutbildning. Sedan 2014 använder Linköpings kommun Socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i”. Sedan hösten 2017 kan kommunen även erbjuda en vidareutbildning för familje- och jourhemmen, nämligen Connect som Mattias Eriksson, Agneta Ögren och Ann-Charlotte Forsén på Social- och omsorgsförvaltningen är certifierade utbildare i. Connect är ett strukturerat program med fokus på anknytning. Målet är att stärka familjehemsföräldern i sin roll.

Att vara familjehem eller jourhem är ett uppdrag som kräver tid och engagemang.

– Därför är det viktigt att vi som kommun rustar våra familjer och jourhem och ger dem verktyg för deras viktiga uppdrag, säger Agneta.

Connect är ett evidensbaserat program som utvecklats vid Maple Center och Simon Fraser University i Vancouver, Kanada. Det finns tre olika inriktningar som vänder sig till föräldrar, familjehem respektive behandlare.

- Connect bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns utveckling, berättar Mattias.

Teman som tas upp i utbildning är bland annat:

  • att sätta gränser utan att riskera relationen
  • att behålla empati i svåra och konfliktfyllda situationer
  • att hantera konflikter utan att trappa upp dem
  • att visa att det alltid är möjligt att bli sams

I programmet läggs särskilt fokus på att förstå de traumatiska upplevelser ett familjehemsplacerat barn kan ha haft. Hur påverkar det beteenden, synen på sig själv, synen på andra och tron på förändring?

- På träffarna gör vi samtalsledare olika rollspel om situationer som kan uppstå och olika sätt att hantera dem, säger Ann-Charlotte.

Det blir sedan en utgångspunkt för reflektion och delande.

Mattias, Agneta och Ann-Charlotte säger att de sett ett behov hos familjehemmen att få mer stöd och möjlighet till utbildning. Genom Connect har man nu hittat ett bra sätt att stärka familjehemmen. 

Är du intresserad av ett familje- eller jourhemsuppdrag i Linköpings kommun? 

Vi har stort behov av fler familjehem och jourhem i Linköpings kommun eller i närliggande städer. Tveka inte att höra av dig till Resursgruppen för att få resonera vidare med någon av våra familjehemssekreterare. Det går även bra att ta kontakt med kommunens familjehemskonsulent Torgny Nilsson.  

Vill du få mer övergripande information om alla våra lagreglerade frivilliga uppdrag? Kom då gärna till våra informationskvällar eller läs mer på våra sidor. 

 

Rekrytering och matchning

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Besöksadress : Hertig Karlsgatan 4

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Familjehemskonsulent:
Torgny Nilsson, 013-20 62 30

Senast uppdaterad den 17 augusti 2023