Hoppa till huvudinnehåll

Bli stödfamilj

Barn, unga eller vuxna med en eller flera funktionsnedsättningar har rätt till olika sorters stöd från samhället enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Stödfamilj är en sådan insats, där du som privatperson behövs!

När behövs stödfamiljer? 

Barn med funktionsnedsättning får genom en stödfamilj möjlighet att byta miljö, få andra sociala kontakter och träna sig i sociala situationer, samtidigt som föräldrarna får avlastning för att hämta ny kraft och för att orka med vardagen.
 
Barnen som får insatsen har ofta autismspektrumtillstånd och/eller en intellektuell funktionsnedsättning. Det förekommer också att barnen har fysiska funktionsnedsättningar, t ex svårigheter att koordinera sin kropp eller syn- och hörselnedsättning.

Många blivande stödfamiljer undrar om man behöver ett handikappanpassat hem. De flesta barn som behöver stödfamilj har inte några omfattande fysiska funktionsnedsättningar utan de anpassningar man gör handlar mer om  ett anpassat tempo och tydliga rutiner under helgen. Men detta varierar såklart och vi välkomnar familjer med olika typer av erfarenheter av att möta barn med funktionsnedsättning. 

Vad innebär det att vara stödfamilj? 

Uppdraget som stödfamilj bygger på ödmjukhet och respekt men framförallt på att ha trevligt och kul tillsammans. Familjens behov av avlastning i kombination med stödfamiljens möjligheter att ta emot barnet i sitt hem avgör omfattningen på uppdraget. Vanligtvis omfattar uppdraget var tredje eller var fjärde helg, ibland också någon extra vecka på sommaren eller under andra lov. Stödfamiljen fungerar som ett komplement till barnets familj, inte som ersättare. När ni tar hand om barnet ska ni kunna leva i stort sett som vanligt. 

Vad krävs av en stödfamilj?

För att bli stödfamilj krävs ingen särskild utbildning men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och leva i en stabil social situation. De stödfamiljer vi anlitar behöver ha tid och utrymme för sitt uppdrag och leva i en trygg och stabil relation med en partner eller som ensamstående. Hos en stödfamilj är det viktigt att alla är intresserade av att ta emot barnet, eftersom det påverkar och berör hela familjen. Innan vi anlitar någon som stödfamilj gör vi alltid hembesök, djupintervjuar, tar registerkontroller och referenser, för att försäkra oss om kvalitet i omsorgen och trygghet för barnet. 

Ersättning?

Att vara stödfamilj är ett uppdrag och innebär inte en anställning, men det ingår en skattepliktig ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättningen för din insats och bestäms utifrån uppdragets art om omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utgifter för barnet till exempel mat och hygienartiklar. Social- och omsorgsnämnden i Linköping följer SKR:s rekommendationer när det gäller ersättning. 

Du som vill bli stödfamilj

Du kan ansöka om detta uppdrag via länken här nedanför. Bocka i rutan "Kontaktfamilj/Stödfamilj" i ansökan. I fritextfältet uppger du sedan att du är särskilt intresserad av stödfamiljsuppdraget. Det går också bra att kontakta Frivilligcentrum så hjälper vi dig vidare med din ansökan. 

Postadress: Socialförvaltningen
Frivilligcentrum
Box 356
581 03 Linköping

Telefonnummer: 013-26 25 47, 013-20 68 95

Senast uppdaterad den 22 april 2024