Hoppa till huvudinnehåll

Drabantgatan

Korttidshemmet Drabantgatan ligger på T1 med närhet till centrum, Valla, Gamla Linköping samt Trädgårdsföreningen. Korttidshemmet har fem platser. Under vistelsen har barnet/ungdomen ett eget rum och delar övriga utrymmen med de andra som är där.

Målgrupp

Barn och ungdomar i ålder 0-21 år med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning där flertal barn även har medicinska tilläggshandikapp.

Målsättning

Insats korttidstillsyn innebär att skolungdomar över 12 år som tillhör LSS lagens personkrets ska garanteras särskild tillsyn före (morgonomsorg) och efter skolan (fritidsverksamhet) samt under lov och studiedagar.

Aktiviteter

Aktiviteter som förekommer är spela kort, sällskapsspel eller tv-spel. Det går att läsa, lyssna på musik, prata med kompisar, vara ute, gå promenad eller bara ta det lugnt. Aktiviteter bestäms utifrån barnens/ungdomarnas önskemål och förmåga.

Läge

Ligger på T1 med närhet till centrum, Valla, Gamla Linköping samt Trädgårdsföreningen

Personal

Personalen med omsorgsutbildning i form av undersköterske och-  barnskötareutbildning.

 

Samverkar med Socialtjänsten. Vi arbetar tillsammans med närståedne och ungdomar, arbetar fram en individuell plan, genomförandeplan, för individen.  

Vid placering, bokar vi ett möte med vårdnadshavaren för planering av insats. 

Drabantgatan 20

Telefon: 013-20 57 20

Ann-Sofi Eriksson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Till e-postformulär för Ann-Sofi Eriksson

E-post: [email protected]

Telefon: 013 - 26 38 13

Senast uppdaterad den 11 december 2023