Hoppa till huvudinnehåll

Skapa din egen solel - Solcellsinstallation steg för steg

Ett tak med solceller vars ramverk är ljust vilket gör att det sticker ut visuellt.

 

1. Husets förutsättningar

Hur lämpligt är ditt tak för en solcellsanläggning? På Linköpings solkarta kan du söka på din adress och få ett riktvärde för hur mycket el en solcellsanläggning på ditt tak kan producera. Besök solkartan på: 

Sydväst till sydostligt läge med lutning på mellan 20 – 60 grader ger bäst utbyte. Självklart producerar solpaneler placerade mot öster eller väster också el, men inte lika mycket.

2. Hur stor anläggning?

Hur stor anläggningen ska vara beror på utrymmet, ekonomin och energianvändningen. En tumregel är att en anläggning på ca 6 -7 m2 har en effekt på 1 kW och genererar i ett bra läge ca 800 – 1000 kWh på ett år.

3. Kontakta ditt elnätsbolag

Kontakta ditt elnätsföretag i ett tidigt skede. Kontrollera din huvudsäkrings storlek och om anläggningen faller inom ramen för mikroproducent (se nedan).

4. Stöd och bidrag

Skattereduktion för grön teknik ges för:

 1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
  Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
 2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Schablon för totalentreprenad är 97 % av totalkostnaden vilket i praktiken ger 14,55 % skattereduktion för en solcellsanläggning.
Stödet gäller endast för privatpersoner. Stödet dras direkt på leverantörsfakturan likt ROT-avdraget så ingen separat ansökan behöver skickas in.

5. Ekonomiska kalkylen

Det är många faktorer som spelar roll när du ska beräkna lönsamheten för en solcellsanläggning. En schablonsiffra är ca 12 000 – 20 000 kr per installerad kW.

Värdet på sparad el: Den producerade el du själv använder minskar de rörliga
kostnaderna från elhandelsbolaget och elnätsbolaget.

Värde på såld el: Producerar du mer än vad du själv använder kan du sälja elen ut på nätet, olika elhandelsbolag betalar olika för denna överskottsel. Tips är att göra en enkel marknadskoll. Nätnytta betalas ut från elnätsbolaget och brukar vara cirka 5 öre/kWh. Har du ansökt om elcertifikat är det en extra inkomst, läs mer i Steg 9.

Skattereduktion på 60 öre/kWh kan fås på den el du skickar ut på nätet.
Maximalt kan 18 000 kr per år fås i skattereduktion. Krav för att få skattereduktion:

 • Att du producerar förnyelsebar el
 • Säkringen i anslutningspunkten får vara max 100 Ampere
 • Inmatning och utmatning måste ske från samma anslutningspunkt
 • Anmäla till elnätsbolaget att du producerar förnybar energi. De förmedlar
  efter kontroll vidare till Skatteverket hur mycket el du matat in och tagit ut.

Illustration av solcellspaneler framför ett hus

6. Begär in offerter

Begär in offerter från minst tre olika återförsäljare/installatörer. Jämför pris/Watt. Fråga gärna efter referenser och kontrollera att de har F-skattsedel.

7. Bygglov

Ofta behövs inte bygglov för installation av solpaneler. Kontakta Byggavdelningen för att ta reda på vad som gäller för just ditt projekt. Om bygglov krävs är det kostnadsfritt i Linköpings kommun.

8. När anläggningen är uppe

När solcellsanläggningen är monterad och inkopplad ska installatören skicka en färdiganmälan till elnätsägaren. Elnätsägaren kommer och byter elmätaren kostnadsfritt till en som kan registrera både köp och försäljning.

9. Ansök om elcertifikat

Elcertifikat är ett frivilligt stödsystem för förnybar elproduktion. Ett elcertifikat ges för varje MWh producerad el. OBS! låga elcertifikatpriser de senaste åren gör det olönsamt för mindre anläggningar att vara med i elcertifikatsystemet.

10. Momsregistrering

Från och med den 1 januari 2017 behöver personer som har en försäljning på högst 30 000 kr under ett beskattningsår inte momsregistrera sig. För andra gäller det att momsregistrera sig hos Skatteverket. Kontakta Skattemyndigheterna för mer information.

Fakta mikroproduktion

Mikroproducent blir den vars anläggnings inmatning till elnätet inte överstiger 43,5 kW och har en huvudsäkring på max 63 Ampere. De flesta småhus kommer under denna gräns men många flerbostadshus, lantbruk och företag har större huvudsäkringar än 63 Ampere. Kommer du över denna gräns så tar
elnätsägaren ut en avgift för mätning.

Räkneexempel:

En anläggning på 10 kW installerad effekt beräknas producera 9500 kWh per år. Totalkostnaden
inklusive installation beräknas till 140 000 kronor (14 000 kr/kW).

Vi antar att 30% (2850 kWh) av elproduktionen egenanvänds och 70% (6650 kWh) säljs ut på elnätet. Värde på egenanvända elen 1,2 [kr/kWh] x 2 850 [kWh] = 3 420 kr
Värdet för sålda elen antas, elpris 0,35 kr/kWh, nätnytta 0,05 kr/kWh samt skattereduktion på 0,60 kr/kWh, summa 1 kr/kWh. 1 [kr/kWh] x 6 650 [kWh] = 6 650 kr

Värde egenanvänd plus såld. 3 420 kr + 6 650 kr = 10 070 kr

Återbetalningstid utan stöd: 140 000 / 10 070 = 13,9 år

Återbetalningstid med stöd: 140 000 (1- 0,1455) / 10 070 = 11,9 år

Senast uppdaterad den 16 januari 2024