Hoppa till huvudinnehåll

Transporter och drivmedel

Vårt transportsystem är till stor del beroende av fossila bränslen och har därmed en stark påverkan på klimatet. För att motverka detta behöver vi ändra vårt sätt att resa.

Inrikestransporter står för nästan en tredjedel  av de svenska utsläppen av växthusgaser. Om även flyg och sjöfart räknas med, är andelen ca 40 procent. Förutom påverkan på den förstärkta växthuseffekten bidrar trafiken bland annat till försurning, buller, övergödning och utsläpp av luftpartiklar.

Transportsektorns klimatpåverkan behöver minska på olika sätt. Andelen förnybara bränslen i fordonsflottan behöver öka, fordonsflottan behöver bli mer energieffektiv och våra resvanor behöver förändras för att minska trafiken.

De korta bilresorna står för en liten del av körsträckan men för en stor del av trafikens utsläpp. Ungefär hälften av bilresorna är kortare än fem km och skulle kunna ersättas med andra färdsätt. En 15-minuters cykeltur tar dig nästan överallt i Linköping.

Lastcyklar och elcyklar är exempel på cyklar som underlättar bland annat storhandling och längre resor och är ett bra alternativ till bil. Det finns också goda förutsättningar för promenader och resor med kollektivtrafik i Linköping. Ibland är bilen nödvändig, då finns det flera saker att tänka på för att minimera resans miljöpåverkan:

  • Samåk

  • Kör sparsamt

  • Packa ur last som du inte behöver ha med dig och ta av takboxen när den inte behövs

  • Kontrollera däcktrycket regelbundet

  • Håll rätt hastighet

  • Ha inte en större bil än vad du behöver

  • Använd motorvärmare när det är kallt ute och tänk på att temperaturen avgör hur länge den behöver vara igång.

Företag har ofta en resepolicy som styr tjänsteresor och uppmuntrar även de anställda att resa hållbart till och från jobbet. Om ditt företag vill ha hjälp med att utforma eller uppdatera den befintliga policyn, kontakta kommunens Energi- och klimatrådgivare.

Senast uppdaterad den 9 april 2024