Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiskt bistånd

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter. Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd och socialbidrag är begrepp som används för att beskriva den hjälp som du kan få till försörjning. Det är Social- och omsorgsförvaltningen som utreder ansökningar om ekonomiskt bistånd.

Om du ansöker om ekonomiskt bistånd gör Social- och omsorgsförvaltningen en bedömning utifrån just din situation. Du får också stöd i att förändra din situation för att du ska kunna bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Du måste visa att du gör vad du kan för att öka möjligheterna att försörja dig själv. Det kan till exempel vara att du söker arbete, deltar i anvisad aktivitet eller deltar i svenskundervisning (SFI). Om du på grund av din hälsa har svårt att söka arbete eller att arbeta heltid måste du lämna in ett läkarintyg som styrker att din arbetsförmåga är nedsatt.

De uppgifter som du lämnar i din ansökan måste vara riktiga. Kommunen är skyldig att polisanmäla alla misstänkta bidragsbrott. Du kan bli återbetalningsskyldig om du lämnar felaktiga uppgifter som leder till att du får ekonomiskt bistånd trots att du inte har rätt till det.Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan. Det är först om ni tillsammans saknar tillräckliga medel för er gemensamma försörjning som ekonomiskt bistånd kan bli aktuellt.

En ansökan om ekonomiskt bistånd görs för en månad i taget.

Frågor

Om du har frågor om ekonomiskt bistånd kan du vända dig till Kontakt Linköping.

Senast uppdaterad den 7 september 2021