Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett sista skyddsnät för dig som inte kan försörja dig själv eller din familj. Du får tillfällig hjälp med försörjning och stöd till förändring.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd och socialbidrag är begrepp som används för att beskriva den hjälp som du kan få till försörjning. En socialsekreterare gör en bedömning utifrån just din situation.

En förutsättning för att få ekonomiskt bistånd är att du kan visa att du gör vad du kan för att öka möjligheterna till egenförsörjning. Det kan till exempel vara att du söker arbete, deltar i praktik eller deltar i svenskundervisning (SFI). När du får ekonomiskt bistånd påbörjas också ett arbete mot att du ska bli självförsörjande igen.

Vem kan ansöka?

Vem som helst kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Om du inte har tillräckligt med pengar för att försörja dig eller din familj kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd. En förutsättning är att du har undersökt alla andra alternativ. Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät. Att vara svensk medborgare, ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt är oftast en förutsättning för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Du ska också bo eller vistas i Linköpings kommun.

Vi behöver rätt uppgifter

Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter. Det är en förutsättning för att en socialsekreterare ska kunna göra en bedömning. Om du lämnar felaktiga uppgifter kan du behöva betala tillbaka pengar, likaså om du döljer inkomster eller tillgångar. I de fallen riskerar du också en polisanmälan. Vi är skyldiga att anmäla alla fall där någon har lämnat felaktiga uppgifter och vi har betalat ut pengar.

Sekretess och personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar till oss registreras i ett datasystem. Socialförvaltningen förvarar din utredning, ditt beslut och dina journalanteckningar i en personakt. När ditt ärende avslutas arkiveras din personakt.

Alla uppgifter som du lämnar till socialförvaltningen är skyddade av sekretesslagen. Du har alltid rätt att ta del av uppgifterna som vi har registrerat om dig. Sekretesslagen innebär att inga andra än socialförvaltningen får ta del av uppgifterna. Personalen på socialförvaltningen har tystnadsplikt. 

Mottagning - Försörjningsinsatser

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du ringa till mottagningen. Det går inte att göra en ansökan via e-post.

Skicka e-post till Mottagning - Försörjningsinsatser

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 92
Telefontid: Tidsbokning vardagar 09.00-11.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Postadress:
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/ekonomisktbistand http://www.linkoping.se/ekonomisktbistand

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 oktober 2018