Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Flygteknikutbildningen (Flygmekaniker Kat A)

Flygteknikutbildningen är utbildningen för dig som vill arbeta som flygmekaniker med tekniskt underhåll inom flygplan, helikopter eller rymd, eller som mekaniker/montör i flygindustrin. Du kan även studera vidare till flyg- eller helikoptertekniker på yrkeshögskolan och underlätta vägen mot att bli pilot eller läsa andra högskoleutbildningar. Utbildningen är en riksrekryterande gymnasieutbildning och ställer höga krav på studiemotivation. Du behöver vara noggrann, ha ett intresse för tekniska studier och ett gott handlag för praktiskt arbete.

Det här jobbar våra elever med efter studenten

Internationella karriärmöjligheter

Flygteknikutbildningen är specialutformat för att du ska kunna jobba inom den internationella flygbranschen. EU-länderna har skapat en likformad utbildning som leder till certifiering efter genomförda studier. Certifikatet som du får efter att du slutfört utbildningen gäller inom hela EU samt vissa delar i övriga världen. 

Utmanande utbildning

Du får grundläggande kunskaper i flygtekniska ämnen där olika flygfarkosters konstruktioner och funktioner behandlas. Du kommer att få erfarenhet av både kolv- och jetmotorer på flygplan likväl som på helikopter. Intern praktik och arbetsplatsförlagt lärande på lämpliga företag ingår som en del av utbildningen. Den här utbildningen är intensiv vilket kräver ditt intresse och ditt engagemang.

Arbetsområden och fortsatta studier

Flygplan med jetmotorer

Flygplan med kolvmotorer

Helikopter med jetmotorer

Helikopter med kolvmotorer

Obemannade flygfarkoster (UAV)

Komposittillverkning

Flygtillverkningsindustri

Komponentverkstäder

Flygplatspersonal

Övriga tekniska områden

Civil verksamhet

Militär verksamhet

Antagningsstatistik

År Lägst poäng Medelpoäng
2021 245,0 273
2020 232,5 262

Gymnasiegemensamma ämnen

Årskurs 1

Engelska 5 100 poäng

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Matematik 1a 100 poäng

Svenska 1 100 poäng

Årskurs 2

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Naturkunskap 1a1 50 poäng

Årskurs 3

Historia 1a1 50 poäng

Religionskunskap 50 poäng

Samhällskunskap 1a1 50 poäng

Programgemensamma ämnen

Årskurs 1

Aerodynamik 100 poäng

Flyglagstiftning 50 poäng

Flygunderhåll 200 poäng

Materiallära flyg 100 poäng

Årskurs 2

Digitalteknik och flyginstrument 100 poäng

Ellära flyg 100 poäng

Engelska 6 100 poäng

Flygunderhåll 200 poäng

Fysik 1b1 100 poäng

Mänskliga faktorer 50 poäng

Årskurs 3

Flyglagstiftning 50 poäng

Flygunderhåll 200 poäng

Programfördjupning

Årskurs 1

Flygplansteknik 200 poäng

Matematik 2a 100 poäng

Årskurs 2

Entreprenörskap 100 poäng

Flygplansteknik 200 poäng

Fysik 1b2 50 poäng

Gasturbinmotorer 200 poäng

Matematik 2a 100 poäng

Svenska 2 100 poäng

Årskurs 3

Entreprenörskap 100 poäng

Flygplansteknik 200 poäng

Helikopterteknik 200 poäng

Kolvmotor 200 poäng

Naturkunskap 1a2 50 poäng

Övrigt

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuellt val 200 poäng varav 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3

Senast uppdaterad den 25 oktober 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: