Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Flygteknikutbildningen (Flygmekaniker Kat A)

Flygteknikutbildningen är utbildningen för dig som vill arbeta som flygmekaniker med tekniskt underhåll inom flygplan, helikopter eller rymd, eller som mekaniker/montör i flygindustrin. Du kan även studera vidare till flyg- eller helikoptertekniker på yrkeshögskolan och underlätta vägen mot att bli pilot eller läsa andra högskoleutbildningar. Utbildningen är en riksrekryterande gymnasieutbildning och ställer höga krav på studiemotivation. Du behöver vara noggrann, ha ett intresse för tekniska studier och ett gott handlag för praktiskt arbete.

Internationella karriärmöjligheter

Flygteknikutbildningen är specialutformat för att du ska kunna jobba inom den internationella flygbranschen. EU-länderna har skapat en likformad utbildning som leder till certifiering efter genomförda studier. Certifikatet som du får efter att du slutfört utbildningen gäller inom hela EU samt vissa delar i övriga världen. 

Utmanande utbildning

Du får grundläggande kunskaper i flygtekniska ämnen där olika flygfarkosters konstruktioner och funktioner behandlas. Du kommer att få erfarenhet av både kolv- och jetmotorer på flygplan likväl som på helikopter. Intern praktik och arbetsplatsförlagt lärande på lämpliga företag ingår som en del av utbildningen. Den här utbildningen är intensiv vilket kräver ditt intresse och ditt engagemang.

Arbetsområden och fortsatta studier

Flygplan med jetmotorer

Flygplan med kolvmotorer

Helikopter med jetmotorer

Helikopter med kolvmotorer

Obemannade flygfarkoster (UAV)

Komposittillverkning

Flygtillverkningsindustri

Komponentverkstäder

Flygplatspersonal

Övriga tekniska områden

Civil verksamhet

Militär verksamhet

Senast uppdaterad den 8 september 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: