Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Flygteknikutbildningen (Flygmekaniker Kat A)

Flygteknikutbildningen är utbildningen för dig som vill arbeta som flygmekaniker med tekniskt underhåll inom flygplan, helikopter eller rymd, eller som mekaniker/montör i flygindustrin. Du kan även studera vidare till flyg- eller helikoptertekniker på yrkeshögskolan och underlätta vägen mot att bli pilot eller läsa andra högskoleutbildningar. Utbildningen är en riksrekryterande gymnasieutbildning och ställer höga krav på studiemotivation. Du behöver vara noggrann, ha ett intresse för tekniska studier och ett gott handlag för praktiskt arbete.

Välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Vi är glada och stolta över att du har valt Anders Ljungstedts gymnasium och Flygteknikutbildningen för din utbildning. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du ska trivas här hos oss och att du får en utbildning som motsvarar dina förväntningar.

Det är mycket som blir nytt för dig den här hösten. Du ska börja på en helt ny skola, med helt nya klasskamrater samt läsa kurser som du kanske aldrig provat på förut.

För att få försmak på vad som väntar, är du och dina vårdnadshavare välkomna på ”Check-in” torsdagen den 12 augusti mellan kl 16.00 och kl 18.00. Då får ni möjlighet träffa mentorer, lärare, elevhälsopersonal och skolledning, ställa frågor samt bekanta er med skolans lokaler.

En del av all den information som finns kring skolstarten finner du i detta dokument, andra delar skickas ut centralt från Utbildningsförvaltningen under sommaren. För information om olika sorters handlingsplaner på vår skola, se hemsidan www.linkoping.se/alg under rubriken Handlingsplaner.

Uppropet för Flygteknikutbildningen år 1 äger rum i skolans matsal måndagen den 16 augusti kl 08.15.

Vi ser fram emot att träffa dig och vill återigen passa på att hälsa dig mycket varmt välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Med vänlig hälsning
Skolledningen vid Anders Ljungstedts gymnasium

Utskick av information till vårdnadshavare och elev

Viss information till vårdnadshavare/myndig elever inför läsårsstarten 2021/2022 kommer att skickas ut via e-post.

I korthet gäller:

  • Digitalt utskick av vissa blanketter görs till vårdnadshavare/myndig elev senast i början av vecka 33.
  • Vårdnadshavare/myndig elev fyller i och lämnar in utskickade blanketter via länken: https://svara.ist.se.
  • Avisering från IST Medgivande görs till den e-postadress som är registrerad i det elevadministrativa systemet. Vårdnadshavare kan logga där och själv ändra kontaktuppgifterna via länken: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/inloggning-vardnadshavare/
  • Mer information om IST Medgivande kommer att finnas på Linköpings kommuns hemsida.

Angående frånvarorapportering – CSN

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för elever i gymnasieskolan är närvaro. Vi på Anders Ljungstedts gymnasium arbetar aktivt med närvaro varför vi vill informera om följande.

Skolan använder datasystemet Skola24, där du som vårdnadshavare har möjlighet att få information kring ditt barns studier via e-post fram till det år vederbörande fyller 18.

Elev på Anders Ljungstedts gymnasium kan frånvaroanmälas direkt via knapptelefon. Det sker via telefonnummer 013-26 26 26, där du uppger elevens personnummer. Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget och ska vara gjord före kl 12.00, annars kommer den att registreras på nästa skoldag. När frånvaroregistreringen är klar, får anmälaren en bekräftelse på detta.

Elev som går hem del av dag, ska informera skolvärdarna alternativt sin mentor.

All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om elev skolkar mer än sex timmar i månaden, utslaget på minst två tillfällen per månad.

Om elev är sjuk ofta, måste denne lämna in ett läkarintyg som styrker sjukdom. Om elev är sjukanmäld mer än 10 % utan att ha uppsökt elevhälsoteamet för att lämna in läkarintyg, kan skolan komma att rapportera frånvaron till CSN.

Det är inte enbart studiebidraget som påverkas om elev är ogiltigt frånvarande eller sjukanmäld utan att sjukdom kan styrkas av läkare. Om elev har extra tillägg från CSN dras även detta in. Dessutom kan hela familjens ekonomi påverkas. Det händer om man har någon form av bidrag, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd och flerbarnstillägg från Försäkringskassan. Vid indragning av studiebidraget förlorar man också den ”bonusmånad” som betalas ut i juni varje
läsår.

Denna information ska betraktas som ett varningsbrev som gäller för hela läsåret.

Internationella karriärmöjligheter

Flygteknikutbildningen är specialutformat för att du ska kunna jobba inom den internationella flygbranschen. EU-länderna har skapat en likformad utbildning som leder till certifiering efter genomförda studier. Certifikatet som du får efter att du slutfört utbildningen gäller inom hela EU samt vissa delar i övriga världen. 

Utmanande utbildning

Du får grundläggande kunskaper i flygtekniska ämnen där olika flygfarkosters konstruktioner och funktioner behandlas. Du kommer att få erfarenhet av både kolv- och jetmotorer på flygplan likväl som på helikopter. Intern praktik och arbetsplatsförlagt lärande på lämpliga företag ingår som en del av utbildningen. Den här utbildningen är intensiv vilket kräver ditt intresse och ditt engagemang.

Arbetsområden och fortsatta studier

Flygplan med jetmotorer

Flygplan med kolvmotorer

Helikopter med jetmotorer

Helikopter med kolvmotorer

Obemannade flygfarkoster (UAV)

Komposittillverkning

Flygtillverkningsindustri

Komponentverkstäder

Flygplatspersonal

Övriga tekniska områden

Civil verksamhet

Militär verksamhet

Gymnasiegemensamma ämnen

Årskurs 1

Engelska 5 100 poäng

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Matematik 1a 100 poäng

Svenska 1 100 poäng

Årskurs 2

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Naturkunskap 1a1 50 poäng

Årskurs 3

Historia 1a1 50 poäng

Religionskunskap 50 poäng

Samhällskunskap 1a1 50 poäng

Programgemensamma ämnen

Årskurs 1

Aerodynamik 100 poäng

Flyglagstiftning 50 poäng

Flygunderhåll 200 poäng

Materiallära flyg 100 poäng

Årskurs 2

Digitalteknik och flyginstrument 100 poäng

Ellära flyg 100 poäng

Engelska 6 100 poäng

Flygunderhåll 200 poäng

Fysik 1b1 100 poäng

Mänskliga faktorer 50 poäng

Årskurs 3

Flyglagstiftning 50 poäng

Flygunderhåll 200 poäng

Programfördjupning

Årskurs 1

Flygplansteknik 200 poäng

Matematik 2a 100 poäng

Årskurs 2

Entreprenörskap 100 poäng

Flygplansteknik 200 poäng

Fysik 1b2 50 poäng

Gasturbinmotorer 200 poäng

Matematik 2a 100 poäng

Svenska 2 100 poäng

Årskurs 3

Entreprenörskap 100 poäng

Flygplansteknik 200 poäng

Helikopterteknik 200 poäng

Kolvmotor 200 poäng

Naturkunskap 1a2 50 poäng

Övrigt

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuellt val 200 poäng varav 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3

Senast uppdaterad den 21 juni 2021