Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

VVS- och fastighetsprogrammet

Är du kreativ och intresserad av teknik och problemlösning? Då kan VVS- och fastighetsprogrammet vara något för dig. VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Inom VVS- och fastighetsbranschen finns flera olika yrkesvägar och du kan efter utbildningen arbeta med allt från service och underhåll till drift och produktion. I samarbete med branschen får du de kunskaper som krävs för att arbeta självständigt och säkert efter branschens alla regler. En stor del av utbildningen sker ute på företag.

Välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Vi är glada och stolta över att du har valt Anders Ljungstedts gymnasium och VVS- och fastighetsprogrammet för din utbildning. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du ska trivas här hos oss och att du får en utbildning som motsvarar dina förväntningar.

Det är mycket som blir nytt för dig den här hösten. Du ska börja på en helt ny skola, med helt nya klasskamrater samt läsa kurser som du kanske aldrig provat på förut.

För att få försmak på vad som väntar, är du och dina vårdnadshavare välkomna på ”Check-in” torsdagen den 12 augusti mellan kl 16.00 och kl 18.00. Då får ni möjlighet träffa mentorer, lärare, elevhälsopersonal och skolledning, ställa frågor samt bekanta er med skolans lokaler.

En del av all den information som finns kring skolstarten finner du i detta dokument, andra delar skickas ut centralt från Utbildningsförvaltningen under sommaren. För information om olika sorters handlingsplaner på vår skola, se hemsidan www.linkoping.se/alg under rubriken Handlingsplaner.

Uppropet för VVS- och fastighetsprogrammet år 1 äger rum i skolans matsal måndagen den 16 augusti kl 09.15.

Vi ser fram emot att träffa dig och vill återigen passa på att hälsa dig mycket varmt välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Med vänlig hälsning
Skolledningen vid Anders Ljungstedts gymnasium

Utskick av information till vårdnadshavare och elev

Viss information till vårdnadshavare/myndig elever inför läsårsstarten 2021/2022 kommer att skickas ut via e-post.

I korthet gäller:

  • Digitalt utskick av vissa blanketter görs till vårdnadshavare/myndig elev senast i början av vecka 33.
  • Vårdnadshavare/myndig elev fyller i och lämnar in utskickade blanketter via länken: https://svara.ist.se.
  • Avisering från IST Medgivande görs till den e-postadress som är registrerad i det elevadministrativa systemet. Vårdnadshavare kan logga där och själv ändra kontaktuppgifterna via länken: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/inloggning-vardnadshavare/
  • Mer information om IST Medgivande kommer att finnas på Linköpings kommuns hemsida.

Angående frånvarorapportering – CSN

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för elever i gymnasieskolan är närvaro. Vi på Anders Ljungstedts gymnasium arbetar aktivt med närvaro varför vi vill informera om följande.

Skolan använder datasystemet Skola24, där du som vårdnadshavare har möjlighet att få information kring ditt barns studier via e-post fram till det år vederbörande fyller 18.

Elev på Anders Ljungstedts gymnasium kan frånvaroanmälas direkt via knapptelefon. Det sker via telefonnummer 013-26 26 26, där du uppger elevens personnummer. Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget och ska vara gjord före kl 12.00, annars kommer den att registreras på nästa skoldag. När frånvaroregistreringen är klar, får anmälaren en bekräftelse på detta.

Elev som går hem del av dag, ska informera skolvärdarna alternativt sin mentor.

All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om elev skolkar mer än sex timmar i månaden, utslaget på minst två tillfällen per månad.

Om elev är sjuk ofta, måste denne lämna in ett läkarintyg som styrker sjukdom. Om elev är sjukanmäld mer än 10 % utan att ha uppsökt elevhälsoteamet för att lämna in läkarintyg, kan skolan komma att rapportera frånvaron till CSN.

Det är inte enbart studiebidraget som påverkas om elev är ogiltigt frånvarande eller sjukanmäld utan att sjukdom kan styrkas av läkare. Om elev har extra tillägg från CSN dras även detta in. Dessutom kan hela familjens ekonomi påverkas. Det händer om man har någon form av bidrag, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd och flerbarnstillägg från Försäkringskassan. Vid indragning av studiebidraget förlorar man också den ”bonusmånad” som betalas ut i juni varje
läsår.

Denna information ska betraktas som ett varningsbrev som gäller för hela läsåret.

Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som fastighetstekniker, fastighetsskötare eller VVS-montör. Du kan även välja att vidareutbilda dig till tekniker inom dessa yrken.

Du får kunskaper i energianvändning, ellära, mät- och reglerteknik, datorhantering m.m. för att du ska kunna läsa av mätare, förstå ritningar och kunna göra beräkningar. Du ska kunna arbeta självständigt och säkert, samt behärska verkstadsteknik, svetsning och VVS-teknik. 

På Anders Ljungstedts gymnasium kan du läsa inriktningarna Fastighet eller VVS. Då utbildningen sker i samarbete med branschen är antalet platser på respektive inriktning begränsade. Du söker inriktning efter år 1.

VVS- och fastighetsprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium har certifieringen VVS-college. Det är en kvalitetsstämpel från branschen som garanterar en förstklassig utbildning. Sedan läsåret 2020-2021 sker utbildningen på skolan i nya lokaler.Du har möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. 

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på VVS- och fastighetsprogrammet, då är du ute och praktiserar på en arbetsplats.

Du kan också välja att vara lärling på programmet.

Inriktningar

Dessa inriktningar kan du välja inom VVS- och fastighetsprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium:

Här får du lära dig underhåll av en fastighets yttre och inre miljö. Du får kunskap om fastighetsteknik såsom värmesystem, avläsning av mätare och inställning av utrustning. Du får även lära dig fastighetsreparationer samt skötsel av park och trädgård. Exempel på yrken efter avslutad utbildning är fastighetsskötare eller fastighetstekniker.

Här får du lära dig att installera, underhålla och reparera värme-, vatten- och avloppsanläggningar. Du får kunskap om hur nya moderna och äldre befintliga anläggningar fungerar och är uppbyggda. Utbildningen ger dig möjlighet att kunna jobba som VVS-montör inom industri, fastighet och privatbostäder.

Gymnasiegemensamma ämnen

Årskurs 1

Engelska 5 100 poäng

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Matematik 1a 100 poäng

Svenska 1 100 poäng

Årskurs 2

Historia 1a1 50 poäng

Naturkunskap 1a1 50 poäng

Samhällskunskap 1a1 50 poäng

Årskurs 3

Religionskunskap 50 poäng

Programgemensamma ämnen

Årskurs 1

Systemuppbyggnad 100 poäng

Värmelära 100 poäng

Verktygs- och materialhantering 100 poäng

Årskurs 2

Elkraftteknik 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: fastighet

Årskurs 2

Fastighetsförvaltning 100 poäng

Fastighetsservice byggnader 100 poäng

Årskurs 3

Praktisk ellära 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: VVS

Årskurs 2

Entreprenadteknik 100 poäng

Sanitetsteknik 1 100 poäng

VVS - svets och lödning rör 100 poäng

Värmeteknik 1 100 poäng

Programfördjupningar: fastighet

Årskurs 1

Fastighetsservice - ytor 100 poäng

Årskurs 2

Fastighetsservice - VVS 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Fastighetskommunikation 100 poäng

Yttre miljö - maskiner och verktyg 100 poäng

Årskurs 3

Mät- och styrteknik 100 poäng

Fastighetsautomation 1 100 poäng

Fastighetsautomation 2 100 poäng

Yttre miljö - anläggningar 100 poäng

Programfördjupningar: VVS

Årskurs 1

Fastighetsservice - ytor 100 poäng

Årskurs 2

Entreprenörskap 100 poäng

VVS - gassvetsning rör 100 poäng

Årskurs 3

Injusteringsteknik 100 poäng

Sanitetsteknik 2 100 poäng

Värmeteknik 2 100 poäng

VVS-teknik 200 poäng

Övrigt

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuellt val 200 poäng varav 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3

Senast uppdaterad den 21 juni 2021