Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

VVS- och fastighetsprogrammet

Är du kreativ och intresserad av teknik och problemlösning? Då kan VVS- och fastighetsprogrammet vara något för dig. VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Inom VVS- och fastighetsbranschen finns flera olika yrkesvägar och du kan efter utbildningen arbeta med allt från service och underhåll till drift och produktion. I samarbete med branschen får du de kunskaper som krävs för att arbeta självständigt och säkert efter branschens alla regler. En stor del av utbildningen sker ute på företag.

Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som fastighetstekniker, fastighetsskötare eller VVS-montör. Du kan även välja att vidareutbilda dig till tekniker inom dessa yrken.

Du får kunskaper i energianvändning, ellära, mät- och reglerteknik, datorhantering m.m. för att du ska kunna läsa av mätare, förstå ritningar och kunna göra beräkningar. Du ska kunna arbeta självständigt och säkert, samt behärska verkstadsteknik, svetsning och VVS-teknik. 

På Anders Ljungstedts gymnasium kan du läsa inriktningarna Fastighet eller VVS. Då utbildningen sker i samarbete med branschen är antalet platser på respektive inriktning begränsade. Du söker inriktning efter år 1.

VVS- och fastighetsprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium har certifieringen VVS-college. Det är en kvalitetsstämpel från branschen som garanterar en förstklassig utbildning. Sedan läsåret 2020-2021 sker utbildningen på skolan i nya lokaler.Du har möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. 

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på VVS- och fastighetsprogrammet, då är du ute och praktiserar på en arbetsplats.

Du kan också välja att vara lärling på programmet.

Antagningsstatistik

År Lägst poäng Medelpoäng
2021 147,5 198
2020 182,5 207

Inriktningar

Dessa inriktningar kan du välja inom VVS- och fastighetsprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium:

Här får du lära dig underhåll av en fastighets yttre och inre miljö. Du får kunskap om fastighetsteknik såsom värmesystem, avläsning av mätare och inställning av utrustning. Du får även lära dig fastighetsreparationer samt skötsel av park och trädgård. Exempel på yrken efter avslutad utbildning är fastighetsskötare eller fastighetstekniker.

Här får du lära dig att installera, underhålla och reparera värme-, vatten- och avloppsanläggningar. Du får kunskap om hur nya moderna och äldre befintliga anläggningar fungerar och är uppbyggda. Utbildningen ger dig möjlighet att kunna jobba som VVS-montör inom industri, fastighet och privatbostäder.

Gymnasiegemensamma ämnen

Årskurs 1

Engelska 5 100 poäng

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Matematik 1a 100 poäng

Svenska 1 100 poäng

Årskurs 2

Historia 1a1 50 poäng

Naturkunskap 1a1 50 poäng

Samhällskunskap 1a1 50 poäng

Årskurs 3

Religionskunskap 50 poäng

Programgemensamma ämnen

Årskurs 1

Systemuppbyggnad 100 poäng

Värmelära 100 poäng

Verktygs- och materialhantering 100 poäng

Årskurs 2

Elkraftteknik 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: fastighet

Årskurs 2

Fastighetsförvaltning 100 poäng

Fastighetsservice byggnader 100 poäng

Årskurs 3

Praktisk ellära 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: VVS

Årskurs 2

Entreprenadteknik 100 poäng

Sanitetsteknik 1 100 poäng

VVS - svets och lödning rör 100 poäng

Värmeteknik 1 100 poäng

Programfördjupningar: fastighet

Årskurs 1

Fastighetsservice - ytor 100 poäng

Årskurs 2

Fastighetsservice - VVS 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Fastighetskommunikation 100 poäng

Yttre miljö - maskiner och verktyg 100 poäng

Årskurs 3

Mät- och styrteknik 100 poäng

Fastighetsautomation 1 100 poäng

Fastighetsautomation 2 100 poäng

Yttre miljö - anläggningar 100 poäng

Programfördjupningar: VVS

Årskurs 1

Fastighetsservice - ytor 100 poäng

Årskurs 2

Entreprenörskap 100 poäng

VVS - gassvetsning rör 100 poäng

Årskurs 3

Injusteringsteknik 100 poäng

Sanitetsteknik 2 100 poäng

Värmeteknik 2 100 poäng

VVS-teknik 200 poäng

Övrigt

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuellt val 200 poäng varav 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3

Senast uppdaterad den 1 oktober 2021