Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

VVS- och fastighetsprogrammet

Är du kreativ och intresserad av teknik och problemlösning? Då kan VVS- och fastighetsprogrammet vara något för dig. VVS- och fastighetsprogrammet är ett yrkesprogram. Inom VVS- och fastighetsbranschen finns flera olika yrkesvägar och du kan efter utbildningen arbeta med allt från service och underhåll till drift och produktion. I samarbete med branschen får du de kunskaper som krävs för att arbeta självständigt och säkert efter branschens alla regler. En stor del av utbildningen sker ute på företag.

Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som fastighetstekniker, fastighetsskötare eller VVS-montör. Du kan även välja att vidareutbilda dig till tekniker inom dessa yrken.

Du får kunskaper i energianvändning, ellära, mät- och reglerteknik, datorhantering m.m. för att du ska kunna läsa av mätare, förstå ritningar och kunna göra beräkningar. Du ska kunna arbeta självständigt och säkert, samt behärska verkstadsteknik, svetsning och VVS-teknik. 

På Anders Ljungstedts gymnasium kan du läsa inriktningarna Fastighet eller VVS. Då utbildningen sker i samarbete med branschen är antalet platser på respektive inriktning begränsade. Du söker inriktning efter år 1 och betygen avgör vilken inriktning du kommer in på.

Du har möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet. 

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på VVS- och fastighetsprogrammet, då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden.

Inriktningar

Dessa inriktningar kan du välja inom VVS- och fastighetsprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium:

Här får du lära dig underhåll av en fastighets yttre och inre miljö. Du får kunskap om fastighetsteknik såsom värmesystem, avläsning av mätare och inställning av utrustning. Du får även lära dig fastighetsreparationer samt skötsel av park och trädgård. Exempel på yrken efter avslutad utbildning är fastighetsskötare eller fastighetstekniker.

Här får du lära dig att installera, underhålla och reparera värme-, vatten- och avloppsanläggningar. Du får kunskap om hur nya moderna och äldre befintliga anläggningar fungerar och är uppbyggda. Utbildningen ger dig möjlighet att kunna jobba som VVS-montör inom industri, fastighet och privatbostäder.

Senast uppdaterad den 8 september 2020