Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Vill du arbeta med service och ser hela världen som din arbetsplats? Siktar du på en framtid där du får använda din fantasi och kreativitet samt arbeta med livsmedel? Då är Restaurang- och livsmedelsprogrammet något för dig. På det här yrkesprogrammet får du kunskap om olika livsmedel och hur man hanterar och tillagar dem på ett professionellt sätt. Du lär dig samarbeta och organisera för att uppnå bästa resultat.

Välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Vi är glada och stolta över att du har valt Anders Ljungstedts gymnasium och Restaurang- och livsmedelsprogrammet för din utbildning. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du ska trivas här hos oss och att du får en utbildning som motsvarar dina förväntningar.

Det är mycket som blir nytt för dig den här hösten. Du ska börja på en helt ny skola, med helt nya klasskamrater samt läsa kurser som du kanske aldrig provat på förut.

För att få försmak på vad som väntar, är du och dina vårdnadshavare välkomna på ”Check-in” torsdagen den 12 augusti mellan kl 16.00 och kl 18.00. Då får ni möjlighet träffa mentorer, lärare, elevhälsopersonal och skolledning, ställa frågor samt bekanta er med skolans lokaler.

En del av all den information som finns kring skolstarten finner du i detta dokument, andra delar skickas ut centralt från Utbildningsförvaltningen under sommaren. För information om olika sorters handlingsplaner på vår skola, se hemsidan www.linkoping.se/alg under rubriken Handlingsplaner.

Uppropet för Restaurang- och livsmedelsprogrammet år 1 äger rum i skolans matsal måndagen den 16 augusti kl 09.15.

Vi ser fram emot att träffa dig och vill återigen passa på att hälsa dig mycket varmt välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Med vänlig hälsning
Skolledningen vid Anders Ljungstedts gymnasium

Utskick av information till vårdnadshavare och elev

Viss information till vårdnadshavare/myndig elever inför läsårsstarten 2021/2022 kommer att skickas ut via e-post.

I korthet gäller:

  • Digitalt utskick av vissa blanketter görs till vårdnadshavare/myndig elev senast i början av vecka 33.
  • Vårdnadshavare/myndig elev fyller i och lämnar in utskickade blanketter via länken: https://svara.ist.se.
  • Avisering från IST Medgivande görs till den e-postadress som är registrerad i det elevadministrativa systemet. Vårdnadshavare kan logga där och själv ändra kontaktuppgifterna via länken: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/inloggning-vardnadshavare/
  • Mer information om IST Medgivande kommer att finnas på Linköpings kommuns hemsida.

Angående frånvarorapportering – CSN

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för elever i gymnasieskolan är närvaro. Vi på Anders Ljungstedts gymnasium arbetar aktivt med närvaro varför vi vill informera om följande.

Skolan använder datasystemet Skola24, där du som vårdnadshavare har möjlighet att få information kring ditt barns studier via e-post fram till det år vederbörande fyller 18.

Elev på Anders Ljungstedts gymnasium kan frånvaroanmälas direkt via knapptelefon. Det sker via telefonnummer 013-26 26 26, där du uppger elevens personnummer. Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget och ska vara gjord före kl 12.00, annars kommer den att registreras på nästa skoldag. När frånvaroregistreringen är klar, får anmälaren en bekräftelse på detta.

Elev som går hem del av dag, ska informera skolvärdarna alternativt sin mentor.

All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om elev skolkar mer än sex timmar i månaden, utslaget på minst två tillfällen per månad.

Om elev är sjuk ofta, måste denne lämna in ett läkarintyg som styrker sjukdom. Om elev är sjukanmäld mer än 10 % utan att ha uppsökt elevhälsoteamet för att lämna in läkarintyg, kan skolan komma att rapportera frånvaron till CSN.

Det är inte enbart studiebidraget som påverkas om elev är ogiltigt frånvarande eller sjukanmäld utan att sjukdom kan styrkas av läkare. Om elev har extra tillägg från CSN dras även detta in. Dessutom kan hela familjens ekonomi påverkas. Det händer om man har någon form av bidrag, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd och flerbarnstillägg från Försäkringskassan. Vid indragning av studiebidraget förlorar man också den ”bonusmånad” som betalas ut i juni varje
läsår.

Denna information ska betraktas som ett varningsbrev som gäller för hela läsåret.

Särskilda krav för dig som hanterar livsmedel på restaurang- och livsmedelsprogrammet

Enligt livsmedelslagen krävs att den som hanterar livsmedel för försäljning eller vistas i livsmedelslokal är fri från sjukdomar och bakterier som kan överföras till livsmedel och vidare till kund/gäst. Det är varje enskild individs skyldighet att rapportera skolan om man misstänker att man bär på sjukdomsframkallande bakterier. I skolan görs en hälsoundersökning av elevhälsan efter skolstart men det kan krävas ytterligare undersökning på vårdcentral.

Har du eller någon i ditt hushåll haft upprepad diarré de senaste månaderna finns risk att du bär på smittförande bakterier, om du dessutom varit utomlands är risken ännu större. Misstänker du att du bär på sjukdomsframkallande bakterier måste du inför skolstarten vända dig till din vårdcentral då det krävs att du lämnar ett avföringsprov för att säkerställa att du inte bär på Salmonella, Shigella eller EHEC. Undersökningen som utförs av din vårdcentral tar minst en vecka att få svar på. Skolans elevhälsa gör uppföljning efter lämnat prov. Om du under skoltidens gång drabbas av upprepad och ihållande diarré måste du meddela din mentor samt återigen uppsöka vårdcentral för att säkerställa att du inte bär på patogena bakterier. Under provtagningstiden måste du sjukanmäla dig och får inte delta i praktisk undervisning förrän provsvaret visar negativt. Detta kan medföra frånvaro från praktiska lektioner.

Sårinfektion Personer med infekterade sår på händerna ska inte arbeta med oförpackade livsmedel. Alternativt ska såren vara täckta på sådant sätt att livsmedel inte kan smittas.
Kraftig förkylning, halsinfektion och dylikt Arbete med oförpackade livsmedel bör inte äga rum så länge symtom föreligger.
Diarré Personer med diarré ska inte arbeta med oförpackade livsmedel och ska vistas hemma minst 24 timmar efter avslutade symtom. Detta gäller även vid sjukdom hos familjemedlemmar.
Salmonella, Shigella, EHEC Arbete med oförpackade livsmedel ska inte äga rum förrän smittfrihet föreligger, oavsett personens allmäntillstånd.

 

Telefonnummer

Arbetslagsledare: Marie Persson Stopar 013 - 294884

Skolsköterska: Emma Herrlander Törnqvist 013 - 207238

Inom restaurang- och livsmedelsbranschen finns det många vitt skilda och spännande yrken. Dessutom finns det stora möjligheter för dig att arbeta utomlands. Redan under gymnasietiden får du arbeta mycket praktiskt. Anders Ljungstedts gymnasium har en egen restaurang där eleverna lagar mat och serverar samt en butik och café där eleverna säljer sina egenproducerade varor. Entreprenörskap går som en röd tråd genom utbildningen. Vi har samarbete med flera länder i Europa där du kan få möjlighet till praktik.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på Restaurang- och livsmedelsprogrammet Då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden.

Inriktningar

Dessa inriktningar kan du välja inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium:

Här får du kunskaper om olika råvaror samt hur man med klassiska och moderna hantverksmetoder framställer olika sorters bröd och tillverkar konditoriprodukter som är både tilltalande och välsmakande. Det ingår att följa recept men också att själv vara kreativ. Du får också lära dig exponering, försäljning och service samt hur man förpackar och hanterar bröd- och konditorivaror. Framtida yrken kan vara bagare, konditor, egenföretagare eller arbete inom cafébranschen.

Här får du lära dig att professionellt tillaga både varma och kalla rätter för att servera på restaurang. Du får kunskaper om råvaror och matlagningsmetoder samt lär dig tillaga mat som är näringsriktig och kostnadseffektiv. Dessutom lär du dig lägga upp och servera maträtter på ett estetiskt tilltalande sätt. Här ingår det också att lära sig arbeta i matsal med dukning och servering samt kombinera mat och dryck för att komponera egna matsedlar. Du lär dig även att tillaga specialkost. Eventuella framtidsyrken är kock, kallskänka, servitör eller egenföretagare inom restaurangbranschen.

Gymnasiegemensamma ämnen

Årskurs 1

Engelska 5 100 poäng

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Matematik 1a 100 poäng

Svenska 1 100 poäng

Årskurs 2

Historia 1a1 50 poäng

Naturkunskap 1a1 50 poäng

Samhällskunskap 1a1 50 poäng

Årskurs 3

Religionskunskap 50 poäng

Programgemensamma ämnen

Årskurs 1

Hygien 100

Livsmedels- och näringskunskap 1 100

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100

Service och bemötande 1 100

Inriktningsgemensamma ämnen: kök och servering

Årskurs 2

Matlagning 1 100

Servering 1 100

Årskurs 3

Mat och dryck i kombination 100

Inriktningsgemensamma ämnen: bageri och konditori

Årskurs 2

Bageri 1 100

Konditori 1 100

Årskurs 3

Choklad och konfektyr 100

Programfördjupningar: kök och servering

Årskurs 2

Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100

Entreprenörskap 100

Matlagning 2 200

Årskurs 3

Arrangemang 100

Matlagning 3 200

Matlagning specialisering 100

Specialkoster 100

Programfördjupningar: bageri och konditori

Årskurs 2

Bageri 2 200

Konditori 2 200

Entreprenörskap 100

Årskurs 3

Bageri 3 100

Bageri 4 100

Konditori 3 100

Konditori 4 100

Övrigt

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuellt val 200 poäng varav 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3

Senast uppdaterad den 21 juni 2021