Introduktionsprogrammen

För dig som inte är behörig till gymnasieskolan eller behöver särskilt stöd finns det ett antal vägar in på Anders Ljungstedts gymnasium. Vår kompetenta och engagerade personal hjälper dig hitta den vägen som passar dina behov. Det finns fyra sökbara introduktionsprogram som är anpassade till just dina förutsättningar och önskemål. Utöver dessa sökbara program har vi andra specialutformade utbildningar.

Två personer läser

 

Programväljaren 2018/19

Second Chance School kan du som saknar förutsättningarna att bli godkänd på ett nationellt program få en väg ut i arbetslivet.

På Anders Ljungstedts gymnasium har vi också Språkintroduktion där nysvenskar lär sig svenska språket och hur det svenska samhället fungerar.

För dig som rörelsehindrad har vi RH-gruppen som stöttar dig under dina studier och skapar en individuell studieplan i samråd med lärare, föräldrar och dig som elev.

Läs mer om dessa utbildningar genom att följa länkarna i menyn eller längst ner på sidan.

Preparandutbildning (IMPRE)

Preparandutbildningen ska ge dig behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Du kan söka till den här utbildningen om du är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Det här är en möjlighet för dig som behöver göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program. Du som är behörig till yrkesprogram men hellre vill gå på ett högskoleförberedande program kan gå här för att bli behörig.

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska ge dig behörighet till ett yrkesprogram. Du kan söka till det här programmet om du har godkända betyg i sex ämnen varav engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk är de viktigaste.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Yrkesintroduktion är för dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Här får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att få ett bra arbete eller att komma in på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ (IMIND)

Det individuella alternativet förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller för arbetsmarknaden. Utbildningen formas speciellt för dig och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Det vänder sig i första hand till dig som har stora kunskapsbrister och svag motivation men också till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Senast uppdaterad den 19 september 2017