Hoppa till huvudinnehåll

Introduktionsprogrammen

För dig som inte är behörig till gymnasieskolan eller behöver särskilt stöd finns det ett antal vägar in på Anders Ljungstedts gymnasium. Vår kompetenta och engagerade personal hjälper dig hitta den väg som passar dina behov. Det finns två sökbara och två icke-sökbara introduktionsprogram, som är anpassade till just dina förutsättningar och önskemål.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att eleven ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och där eleven så snart som möjligt ska kunna antas till detta program. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan antingen vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den saknar behörighet i, men också kurser från nationellt program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, som har kunskapsbrister, svag motivation, eller som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i samt hela eller delar av gymnasieskolans kurser.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på det svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Utbildningen baseras på den inledande bedömning som görs och de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning.

Senast uppdaterad den 28 februari 2023