Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med datorer, elteknik och energiteknik eller vill studera vidare inom området. Du lär dig grunderna inom ellära, elteknik, elektronik, energiteknik och styrteknik samt att läsa och förstå ritningar och instruktionsböcker.

Programmet innehåller också teori, bland annat inom matematiken. Du får även använda dina kunskaper praktiskt. I utbildningen är datorhantering viktig eftersom datorn är ett viktigt verktyg för beräkningar och ritningar.

Du lär dig grunderna inom mekatroniken, som är en sammanslagning av elektronik och mekanik. Inom eltekniken lär du dig t.ex. effektiv energihantering, energiinnehåll i olika bränslen samt om förnyelsebara och alternativa energikällor som t.ex. sol-, vind- och vågkraft.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på El- och energiprogrammet, då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden.

Inriktningar

Dessa inriktningar, som väljs inför år 2, kan du välja inom El- och energiprogrammet på ALG:

På Automation får du en bred utbildning som kan leda till många olika yrken. Du tränas i helhetslösningar för att styra produktionssystem, som t.ex. finns inom industrin. Du använder modern utrustning och arbetar med datorn som ett naturligt arbetsredskap.

Du utbildas för arbete inom det elkraftstekniska området, t.ex. som elektriker. Här får du kunskaper om hur man arbetar säkert och följer lagar och förordningar samt hur man installerar olika typer av nät inom tele, data och media.

Senast uppdaterad den 6 december 2018