Hoppa till huvudinnehåll

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med datorer, elteknik och energiteknik eller vill studera vidare inom området. Du lär dig grunderna inom ellära, elteknik, elektronik, energiteknik och styrteknik samt att läsa och förstå ritningar och instruktionsböcker.

Det här jobbar våra elever med efter studenten

Programmet innehåller en hel del teori inom alla kurser, men du får även använda dina kunskaper praktiskt. I utbildningen är datorhantering viktig eftersom datorn är ett viktigt verktyg för beräkningar och ritningar.

Du får lära dig att arbeta inom eldistribution, installation och automatiserade produktionssystem. Du lär dig grunderna inom mekatronik, som är en sammanslagning av elektronik och mekanik. Inom energiteknik lär du dig t.ex. effektiv energihantering, energiinnehåll i olika bränslen samt om förnyelsebara och alternativa energikällor som t.ex. sol-, vind- och vågkraft.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på El- och energiprogrammet, då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden. 

Antagningsstatistik

År Lägst poäng Medelpoäng
2022 185 210
2021 215,0 236

Inriktningar

Dessa inriktningar, som väljs inför år 2, kan du välja inom El- och energiprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium:

På automation får du en bred utbildning som kan leda till många olika yrken. Du tränas i helhetslösningar för att styra produktionssystem, som till exempel finns inom industrin. Du använder modern utrustning och arbetar med datorn som ett naturligt arbetsredskap.

Inriktning automation

Du utbildas för arbete inom det elkraftstekniska området, till exempel som installationselektriker eller servicetekniker. Här får du kunskaper om hur man arbetar säkert och följer lagar och förordningar samt hur man installerar olika typer av nät inom el, tele, data och media.

Inriktning elteknik

Gymnasiegemensamma ämnen

Årskurs 1

Engelska 5 100 poäng

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Matematik 1a 100 poäng

Svenska 1 100 poäng

Årskurs 2

Historia 1a1 50 poäng

Naturkunskap 1a1 50 poäng

Samhällskunskap 1a1 50 poäng

Årskurs 3

Religionskunskap 50 poäng

Programgemensamma ämnen

Årskurs 1

Datorteknik 1a 100 poäng

Elektromekanik 100 poäng

Energiteknik 1 100 poäng

Mekatronik 1 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: automation

Årskurs 2

Mät- och styrteknik 100 poäng

Praktisk ellära 100 poäng

Årskurs 3

Mät- och reglerteknik 100 poäng

Programmerbara styrsystem 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: elteknik

Årskurs 2

Elkraftteknik 100 poäng

Praktisk ellära 100 poäng

Elinstallationer 100 poäng

Årskurs 3

Kommunikationsnät 1 100 poäng

Programfördjupningar: automation

Årskurs 1

Ellära 1 100 poäng

Årskurs 2

Cad 1 50 poäng

Elkraftteknik 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Servicekunskap 100 poäng

Underhåll - mekatronik

Årskurs 3

Cad 2 50 poäng

Elmotorstyrning 100 poäng

Fastighetsautomation 100 poäng

Larm- övervaknings- och säkerhetssystem 100 poäng

Robotteknik 100 poäng

Underhåll - mekatronik 100 poäng

Programfördjupningar: elteknik

Årskurs 1

Ellära 1 100 poäng

Årskurs 2

Belysningsteknik 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Servicekunskap 100 poäng

Årskurs 3

Cad 1 50 poäng

Elmotorstyrning 100 poäng

Fastighetsautomation 1 100 poäng

Larm- övervaknings-och säkerhetssystem 100 poäng

Övrigt

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuellt val 200 poäng varav 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3

Senast uppdaterad den 22 december 2022