Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med datorer, elteknik och energiteknik eller vill studera vidare inom området. Du lär dig grunderna inom ellära, elteknik, elektronik, energiteknik och styrteknik samt att läsa och förstå ritningar och instruktionsböcker.

Välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Vi är glada och stolta över att du har valt Anders Ljungstedts gymnasium och El- och energiprogrammet för din utbildning. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du ska trivas här hos oss och att du får en utbildning som motsvarar dina förväntningar.

Det är mycket som blir nytt för dig den här hösten. Du ska börja på en helt ny skola, med helt nya klasskamrater samt läsa kurser som du kanske aldrig provat på förut.

För att få försmak på vad som väntar, är du och dina vårdnadshavare välkomna på ”Check-in” torsdagen den 12 augusti mellan kl 16.00 och kl 18.00. Då får ni möjlighet träffa mentorer, lärare, elevhälsopersonal och skolledning, ställa frågor samt bekanta er med skolans lokaler.

En del av all den information som finns kring skolstarten finner du i detta dokument, andra delar skickas ut centralt från Utbildningsförvaltningen under sommaren. För information om olika sorters handlingsplaner på vår skola, se hemsidan www.linkoping.se/alg under rubriken Handlingsplaner.

Uppropet för El- och energiprogrammet år 1 äger rum i skolans matsal måndagen den 16 augusti kl 09.15.

Vi ser fram emot att träffa dig och vill återigen passa på att hälsa dig mycket varmt välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Med vänlig hälsning Skolledningen vid Anders Ljungstedts gymnasium

Utskick av information till vårdnadshavare och elev

Viss information till vårdnadshavare/myndig elever inför läsårsstarten 2021/2022 kommer att skickas ut via e-post.

I korthet gäller:

  • Digitalt utskick av vissa blanketter görs till vårdnadshavare/myndig elev senast i början av vecka 33.
  • Vårdnadshavare/myndig elev fyller i och lämnar in utskickade blanketter via länken: https://svara.ist.se.
  • Avisering från IST Medgivande görs till den e-postadress som är registrerad i det elevadministrativa systemet. Vårdnadshavare kan logga där och själv ändra kontaktuppgifterna via länken: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/inloggning-vardnadshavare/
  • Mer information om IST Medgivande kommer att finnas på Linköpings kommuns hemsida.

Angående frånvarorapportering – CSN

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för elever i gymnasieskolan är närvaro. Vi på Anders Ljungstedts gymnasium arbetar aktivt med närvaro varför vi vill informera om följande.

Skolan använder datasystemet Skola24, där du som vårdnadshavare har möjlighet att få information kring ditt barns studier via e-post fram till det år vederbörande fyller 18.

Elev på Anders Ljungstedts gymnasium kan frånvaroanmälas direkt via knapptelefon. Det sker via telefonnummer 013-26 26 26, där du uppger elevens personnummer. Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget och ska vara gjord före kl 12.00, annars kommer den att registreras på nästa skoldag. När frånvaroregistreringen är klar, får anmälaren en bekräftelse på detta.

Elev som går hem del av dag, ska informera skolvärdarna alternativt sin mentor.

All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om elev skolkar mer än sex timmar i månaden, utslaget på minst två tillfällen per månad.

Om elev är sjuk ofta, måste denne lämna in ett läkarintyg som styrker sjukdom. Om elev är sjukanmäld mer än 10 % utan att ha uppsökt elevhälsoteamet för att lämna in läkarintyg, kan skolan komma att rapportera frånvaron till CSN.

Det är inte enbart studiebidraget som påverkas om elev är ogiltigt frånvarande eller sjukanmäld utan att sjukdom kan styrkas av läkare. Om elev har extra tillägg från CSN dras även detta in. Dessutom kan hela familjens ekonomi påverkas. Det händer om man har någon form av bidrag, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd och flerbarnstillägg från Försäkringskassan. Vid indragning av studiebidraget förlorar man också den ”bonusmånad” som betalas ut i juni varje läsår.

Denna information ska betraktas som ett varningsbrev som gäller för hela läsåret.

Programmet innehåller en hel del teori inom alla kurser. Du får även använda dina kunskaper praktiskt. I utbildningen är datorhantering viktig eftersom datorn är ett viktigt verktyg för beräkningar och ritningar.

Du får lära dig att arbeta inom eldistribution, installation och automatiserade produktionssystem. Du lär dig grunderna inom mekatronik, som är en sammanslagning av elektronik och mekanik. Inom energiteknik lär du dig t.ex. effektiv energihantering, energiinnehåll i olika bränslen samt om förnyelsebara och alternativa energikällor som t.ex. sol-, vind- och vågkraft.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på El- och energiprogrammet, då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden. 

Inriktningar

Dessa inriktningar, som väljs inför år 2, kan du välja inom El- och energiprogrammet på ALG:

På Automation får du en bred utbildning som kan leda till många olika yrken. Du tränas i helhetslösningar för att styra produktionssystem, som t.ex. finns inom industrin. Du använder modern utrustning och arbetar med datorn som ett naturligt arbetsredskap.

Du utbildas för arbete inom det elkraftstekniska området, t.ex. som installationselektriker eller servicetekniker. Här får du kunskaper om hur man arbetar säkert och följer lagar och förordningar samt hur man installerar olika typer av nät inom el, tele, data och media.

Gymnasiegemensamma ämnen

Årskurs 1

Engelska 5 100 poäng

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Matematik 1a 100 poäng

Svenska 1 100 poäng

Årskurs 2

Historia 1a1 50 poäng

Naturkunskap 1a1 50 poäng

Samhällskunskap 1a1 50 poäng

Årskurs 3

Religionskunskap 50 poäng

Programgemensamma ämnen

Årskurs 1

Datorteknik 1a 100 poäng

Elektromekanik 100 poäng

Energiteknik 1 100 poäng

Mekatronik 1 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: automation

Årskurs 2

Mät- och styrteknik 100 poäng

Praktisk ellära 100 poäng

Årskurs 3

Mät- och reglerteknik 100 poäng

Programmerbara styrsystem 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: elteknik

Årskurs 2

Elkraftteknik 100 poäng

Praktisk ellära 100 poäng

Elinstallationer 100 poäng

Årskurs 3

Kommunikationsnät 1 100 poäng

Programfördjupningar: automation

Årskurs 1

Ellära 1 100 poäng

Årskurs 2

Cad 1 50 poäng

Elkraftteknik 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Servicekunskap 100 poäng

Underhåll - mekatronik

Årskurs 3

Cad 2 50 poäng

Elmotorstyrning 100 poäng

Fastighetsautomation 100 poäng

Larm- övervaknings- och säkerhetssystem 100 poäng

Robotteknik 100 poäng

Underhåll - mekatronik 100 poäng

Programfördjupningar: elteknik

Årskurs 1

Ellära 1 100 poäng

Årskurs 2

Belysningsteknik 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Servicekunskap 100 poäng

Årskurs 3

Cad 1 50 poäng

Elmotorstyrning 100 poäng

Fastighetsautomation 1 100 poäng

Larm- övervaknings-och säkerhetssystem 100 poäng

Övrigt

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuellt val 200 poäng varav 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3

Senast uppdaterad den 21 juni 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: