Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Industritekniska programmet

Modern industri är en spännande och mångsidig bransch. Industritekniska programmet är ett yrkesprogram som är ett smart val för dig som siktar mot ett arbete på ett industriföretag efter gymnasiet. Under utbildningen får du kunskaper inom hela tillverkningsprocessen från idé till färdig produkt. Industrin utvecklas idag snabbt och behovet av välutbildad arbetskraft ökar ständigt.

Välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Vi är glada och stolta över att du har valt Anders Ljungstedts gymnasium och Industritekniska programmet för din utbildning. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du ska trivas här hos oss och att du får en utbildning som motsvarar dina förväntningar.

Det är mycket som blir nytt för dig den här hösten. Du ska börja på en helt ny skola, med helt nya klasskamrater samt läsa kurser som du kanske aldrig provat på förut.

För att få försmak på vad som väntar, är du och dina vårdnadshavare välkomna på ”Check-in” torsdagen den 12 augusti mellan kl 16.00 och kl 18.00. Då får ni möjlighet träffa mentorer, lärare, elevhälsopersonal och skolledning, ställa frågor samt bekanta er med skolans lokaler.

En del av all den information som finns kring skolstarten finner du i detta dokument, andra delar skickas ut centralt från Utbildningsförvaltningen under sommaren. För information om olika sorters handlingsplaner på vår skola, se hemsidan www.linkoping.se/alg under rubriken Handlingsplaner.

Uppropet för Industritekniska programmet år 1 äger rum i skolans matsal måndagen den 16 augusti kl 08.15.

Vi ser fram emot att träffa dig och vill återigen passa på att hälsa dig mycket varmt välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Med vänlig hälsning
Skolledningen vid Anders Ljungstedts gymnasium

Utskick av information till vårdnadshavare och elev

Viss information till vårdnadshavare/myndig elever inför läsårsstarten 2021/2022 kommer att skickas ut via e-post.

I korthet gäller:

  • Digitalt utskick av vissa blanketter görs till vårdnadshavare/myndig elev senast i början av vecka 33.
  • Vårdnadshavare/myndig elev fyller i och lämnar in utskickade blanketter via länken: https://svara.ist.se.
  • Avisering från IST Medgivande görs till den e-postadress som är registrerad i det elevadministrativa systemet. Vårdnadshavare kan logga där och själv ändra kontaktuppgifterna via länken: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/inloggning-vardnadshavare/
  • Mer information om IST Medgivande kommer att finnas på Linköpings kommuns hemsida.

Angående frånvarorapportering – CSN

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för elever i gymnasieskolan är närvaro. Vi på Anders Ljungstedts gymnasium arbetar aktivt med närvaro varför vi vill informera om följande.

Skolan använder datasystemet Skola24, där du som vårdnadshavare har möjlighet att få information kring ditt barns studier via e-post fram till det år vederbörande fyller 18.

Elev på Anders Ljungstedts gymnasium kan frånvaroanmälas direkt via knapptelefon. Det sker via telefonnummer 013-26 26 26, där du uppger elevens personnummer. Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget och ska vara gjord före kl 12.00, annars kommer den att registreras på nästa skoldag. När frånvaroregistreringen är klar, får anmälaren en bekräftelse på detta.

Elev som går hem del av dag, ska informera skolvärdarna alternativt sin mentor.

All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om elev skolkar mer än sex timmar i månaden, utslaget på minst två tillfällen per månad.

Om elev är sjuk ofta, måste denne lämna in ett läkarintyg som styrker sjukdom. Om elev är sjukanmäld mer än 10 % utan att ha uppsökt elevhälsoteamet för att lämna in läkarintyg, kan skolan komma att rapportera frånvaron till CSN.

Det är inte enbart studiebidraget som påverkas om elev är ogiltigt frånvarande eller sjukanmäld utan att sjukdom kan styrkas av läkare. Om elev har extra tillägg från CSN dras även detta in. Dessutom kan hela familjens ekonomi påverkas. Det händer om man har någon form av bidrag, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd och flerbarnstillägg från Försäkringskassan. Vid indragning av studiebidraget förlorar man också den ”bonusmånad” som betalas ut i juni varje
läsår.

Denna information ska betraktas som ett varningsbrev som gäller för hela läsåret.

På programmet varvas teori med praktiska moment och du får lära dig mer om olika typer av företag och hur man arbetar där. Industriarbete kan idag vara av högteknologisk karaktär och inom industrin är datorn ett viktigt hjälpmedel. Därför får du lära dig hur dessa används inom t.ex. avancerade styrsystem. Det är också viktigt att följa den tekniska utvecklingen och ha kunskap om nya produkter.

En allt viktigare del inom industrin är energieffektivisering och miljöhänsyn. Därför får du lära dig hur olika material och arbetsmetoder påverkar miljön, om återvinning och om hur man arbetar på det mest energieffektiva sättet. 

Under dina praktikperioder får du värdefulla erfarenheter. Du knyter även kontakter som du kan ha stor nytta av när du senare söker jobb. Anders Ljungstedts gymnasium har ett nära samarbete med näringslivet, vilket gör det lätt att hitta en spännande och givande praktikplats som passar just dig.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på Industritekniska programmet. Då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden.

Inriktningar

Dessa inriktningar kan du välja inom Industritekniska programmet på ALG:

Du lär dig de vanligaste svetsmetoderna för att du ska kunna sammanfoga material med olika metoder och tekniker. Du får också breda kunskaper inom plåtbearbetning.

Du får lära dig att använda produktionsmaskiner som CNC-maskiner och robotar. På utbildningen lär du dig också bland annat CAD/CAM-teknik där datorbaserade ritningar överförs till datorstyrd produktion. 

Du får kunskaper i att hantera och bearbeta olika material, och du kommer även att få lära dig att läsa ritningar och därefter tillverka produkter, allt på ett säkert och miljömedvetet sätt.

Gymnasiegemensamma ämnen

Årskurs 1

Engelska 5 100 poäng

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Matematik 1a 100 poäng

Svenska 1 100 poäng

Årskurs 2

Historia 1a1 50 poäng

Naturkunskap 1a1 50 poäng

Samhällskunskap 1a1 50 poäng

Årskurs 3

Religionskunskap 50 poäng

Programgemensamma ämnen

Årskurs 1

Produktionsutrustning 100

Industritekniska processer 1 100

Människan i industrin 1 100

Årskurs 2

Produktionskunskap 1 100

Inriktningsgemensamma ämnen: svets

Årskurs 1

Svets grund 100

Tillverkningsunderlag 1 100

Årskurs 2 och 3

Kälsvets 1 MMA 100

Produktutveckling 1 100

Inriktningsgemensamma ämnen: produkt- och maskinteknik

Årskurs 1

Datorstyrd produktion 1 100 poäng

Årskurs 2

Produktionsutveckling 2 100 poäng

Årskurs 2 och 3

Produktutveckling 1 100 poäng

Programfördjupningar: svets

Årskurs 1

Datorstyrd produktion 1 100 poäng

Årskurs 2

Entreprenörskap 100 poäng

Kälsvets 1 - MIG/MAG 100 poäng

Kälsvets 1 - TIG 100 poäng

Sammanfogning 100 poäng

Årskurs 3

Kälsvets 2 - MIG/MAG 100 poäng

Kälsvets 2 - TIG 100 poäng

Sammanfogning 100 poäng

Stumsvets 1 100 poäng

Stumsvets 2 100 poäng

Programfördjupningar: produkt- och maskinteknik

Årskurs 1

Svets grund 100 poäng

Årskurs 2

Cad 1 & Cad 2 100 poäng

Datorstyrd produktion 2 100 poäng

Datorstyrd produktion 3 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Årskurs 3

CAD/CAM 100 poäng

Datorstyrd produktion 3 100 poäng

Datorstyrd produktion 4 100 poäng

Industriautomation 100 poäng

Robotteknik 100 poäng

Övrigt

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuellt val 200 poäng varav 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3

Senast uppdaterad den 21 juni 2021