Industritekniska programmet

Modern industri är en spännande och mångsidig bransch. Industritekniska programmet är ett yrkesprogram som är ett smart val för dig som siktar mot ett arbete på ett industriföretag efter gymnasiet. Under utbildningen får du kunskaper inom hela tillverkningsprocessen från idé till färdig produkt. Industrin utvecklas idag snabbt och behovet av välutbildad arbetskraft ökar ständigt.

På programmet varvas teori med praktiska moment och du får lära dig mer om olika typer av företag och hur man arbetar där. Industriarbete kan idag vara av högteknologisk karaktär och inom industrin är datorn ett viktigt hjälpmedel. Därför får du lära dig hur dessa används inom t.ex. avancerade styrsystem. Det är också viktigt att följa den tekniska utvecklingen och ha kunskap om nya produkter.

En allt viktigare del inom industrin är energieffektivisering och miljöhänsyn. Därför får du lära dig hur olika material och arbetsmetoder påverkar miljön, om återvinning och om hur man arbetar på det mest energieffektiva sättet. 

Under dina praktikperioder får du värdefulla erfarenheter. Du knyter även kontakter som du kan ha stor nytta av när du senare söker jobb. Anders Ljungstedts gymnasium har ett nära samarbete med näringslivet, vilket gör det lätt att hitta en spännande och givande praktikplats som passar just dig.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på Industritekniska programmet Då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden.


På Anders Ljungstedts gymnasium finns inriktningen Svetsteknik.

Inriktning Svetsteknik

Du lär dig de vanligaste svetsmetoderna för att du ska kunna sammanfoga material med olika metoder och tekniker. Du får också breda kunskaper inom plåtbearbetning. På inriktningen utbildas du till Internationell svetsare (IW) och du har möjlighet till certifiering och diplomering i olika svetsmetoder under årskurs 3.

Efter utbildningen kan du arbeta som svetsare både i Sverige och internationellt. Det finns även goda utvecklingsmöjligheter i yrket och många möjligheter att gå vidare med IW-utbildningen som du får på programmet.

IW-systemet gör det möjligt att för respektive svetsmetod vidareutvecklas från kälsvetsare till plåtsvetsare och slutligen rörsvetsare, och därmed öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Senast uppdaterad den 13 november 2018