Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är valet för dig som siktar på en framtid inom bygg- och anläggningsbranschen. På det här yrkesprogrammet får du lära dig att arbeta självständigt, utveckla din hantverksskicklighet och förstå processen från idé till färdig produkt.

Du får en gemensam översiktskurs för de olika yrkesområden som finns. Under år 1 får du under den s.k. "rundgången" prova på flera olika moment, t.ex. murning, armering, betong-, trä-, måleri-, plåt- och anläggningsarbeten samt maskin. På så sätt får du en bra inblick i olika yrken.

I yrkesteorin lär du dig bland annat skyddsföreskrifter, yrkesräkning, mätteknik, datorkunskap, grundläggande ritningsläsning och utbildning om olika material och verktyg. Viktiga delar i utbildningen är också att lära sig att arbeta i lag, utföra arbete efter instruktioner från en arbetsledare och att själv ta initiativ och att lösa problem.

Efter Bygg- och anläggningsprogrammet kan du arbeta inom en rad olika branscher. Därför finns det också olika inriktningar att välja mellan på Anders Ljungstedts gymnasium, och du väljer inriktning inför år 2.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på Bygg- och anläggningsprogrammet, då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden.

Inriktningar

Dessa inriktningar kan du välja inom Bygg- och anläggningsprogrammet på ALG:

Denna inriktning innehåller många möjligheter till specialisering, t.ex. mot yrkena betongarbetare, murare eller träarbetare. Du kan också välja att fördjupa dig ytterligare inom specialyrken som golvläggare, stenmontör, plattsättare, glastekniker, håltagare, undertaksmontör, takmontör och ställningsbyggare.

 

Läs mer om inriktningen här: Inriktning Husbyggnad

Här får du kunskaper om olika typer av markarbeten, som t.ex. husgrunder, VA-anläggningar, dränering och fjärrvärme. Du har möjlighet till fördjupning inom områden som t.ex. berghantering, parker, trädgård och vägarbeten. 

Läs mer om inriktningen här: Inriktning Mark och anläggning - utgång mot gaturum och parker

Här lär du dig allt om färger och behandlingar på olika material, men också att t.ex. sätta upp tapeter och andra väggbeklädnader samt att måla tak. En viktig del är att förstå hela processen från underarbete till ytskikt.

 

Läs mer om inriktningen här: Inriktning Måleri

Du lär dig byggnadsplåtslageri, ventilationsteknik, svetsning och lödning. Du ska kunna tillverka plåtdetaljer från plan plåt som sedan monteras. Du får även lära dig att lägga t.ex. plåttak och montera ventilationssystem.

 

Läs mer om inriktningen här: Inriktning Plåtslageri

Senast uppdaterad den 22 januari 2019