Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bygg- och anläggningsprogrammet

Vill du ha ett fritt och omväxlande jobb och tycker om att jobba med dina händer? Då kan bygg- och anläggningsprogrammet vara något för just dig!

Välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Vi är glada och stolta över att du har valt Anders Ljungstedts gymnasium och Bygg- och anläggningsprogrammet för din utbildning. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du ska trivas här hos oss och att du får en utbildning som motsvarar dina förväntningar.

Det är mycket som blir nytt för dig den här hösten. Du ska börja på en helt ny skola, med helt nya klasskamrater samt läsa kurser som du kanske aldrig provat på förut.

För att få försmak på vad som väntar, är du och dina vårdnadshavare välkomna på ”Check-in” torsdagen den 12 augusti mellan kl 16.00 och kl 18.00. Då får ni möjlighet träffa mentorer, lärare, elevhälsopersonal och skolledning, ställa frågor samt bekanta er med skolans lokaler.

En del av all den information som finns kring skolstarten finner du i detta dokument, andra delar skickas ut centralt från Utbildningsförvaltningen under sommaren. För information om olika sorters handlingsplaner på vår skola, se hemsidan www.linkoping.se/alg under rubriken Handlingsplaner.

Uppropet för Bygg- och anläggningsprogrammet år 1 äger rum i skolans matsal måndagen den 16 augusti kl 08.15.

Vi ser fram emot att träffa dig och vill återigen passa på att hälsa dig mycket varmt välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Med vänlig hälsning
Skolledningen vid Anders Ljungstedts gymnasium

Utskick av information till vårdnadshavare och elev

Viss information till vårdnadshavare/myndig elever inför läsårsstarten 2021/2022 kommer att skickas ut via e-post.

I korthet gäller:

  • Digitalt utskick av vissa blanketter görs till vårdnadshavare/myndig elev senast i början av vecka 33.
  • Vårdnadshavare/myndig elev fyller i och lämnar in utskickade blanketter via länken: https://svara.ist.se.
  • Avisering från IST Medgivande görs till den e-postadress som är registrerad i det elevadministrativa systemet. Vårdnadshavare kan logga där och själv ändra kontaktuppgifterna via länken: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/inloggning-vardnadshavare/
  • Mer information om IST Medgivande kommer att finnas på Linköpings kommuns hemsida.

Angående frånvarorapportering – CSN

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för elever i gymnasieskolan är närvaro. Vi på Anders Ljungstedts gymnasium arbetar aktivt med närvaro varför vi vill informera om följande.

Skolan använder datasystemet Skola24, där du som vårdnadshavare har möjlighet att få information kring ditt barns studier via e-post fram till det år vederbörande fyller 18.

Elev på Anders Ljungstedts gymnasium kan frånvaroanmälas direkt via knapptelefon. Det sker via telefonnummer 013-26 26 26, där du uppger elevens personnummer. Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget och ska vara gjord före kl 12.00, annars kommer den att registreras på nästa skoldag. När frånvaroregistreringen är klar, får anmälaren en bekräftelse på detta.

Elev som går hem del av dag, ska informera skolvärdarna alternativt sin mentor.

All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om elev skolkar mer än sex timmar i månaden, utslaget på minst två tillfällen per månad.

Om elev är sjuk ofta, måste denne lämna in ett läkarintyg som styrker sjukdom. Om elev är sjukanmäld mer än 10 % utan att ha uppsökt elevhälsoteamet för att lämna in läkarintyg, kan skolan komma att rapportera frånvaron till CSN.

Det är inte enbart studiebidraget som påverkas om elev är ogiltigt frånvarande eller sjukanmäld utan att sjukdom kan styrkas av läkare. Om elev har extra tillägg från CSN dras även detta in. Dessutom kan hela familjens ekonomi påverkas. Det händer om man har någon form av bidrag, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd och flerbarnstillägg från Försäkringskassan. Vid indragning av studiebidraget förlorar man också den ”bonusmånad” som betalas ut i juni varje
läsår.

Denna information ska betraktas som ett varningsbrev som gäller för hela läsåret.

Du får en gemensam översiktskurs för de olika yrkesområden som finns. Under år 1 får du under den s.k. "rundgången" prova på flera olika moment, t.ex. murning, armering, betong-, trä-, måleri-, plåt- och anläggningsarbeten samt maskin. På så sätt får du en bra inblick i olika yrken.

I yrkesteorin lär du dig bland annat skyddsföreskrifter, yrkesräkning, mätteknik, datorkunskap, grundläggande ritningsläsning och utbildning om olika material och verktyg. Viktiga delar i utbildningen är också att lära sig att arbeta i lag, utföra arbete efter instruktioner från en arbetsledare och att själv ta initiativ och att lösa problem.

Efter Bygg- och anläggningsprogrammet kan du arbeta inom en rad olika branscher. Därför finns det också olika inriktningar att välja mellan på Anders Ljungstedts gymnasium, och du väljer inriktning inför år 2.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på Bygg- och anläggningsprogrammet, då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden.

Inriktningar

Dessa inriktningar kan du välja inom Bygg- och anläggningsprogrammet på ALG:

På Anläggningsfordon tillbringar du mycket tid i maskinerna och kan se fram emot ett fritt och roligt jobb i en bransch i stark utveckling. Det råder stor brist på maskinförare i hela Sverige och därför är detta utbildningen för dig som vill börja jobba direkt efter gymnasiet. Inriktningen genomförs i samarbete med ME-skolan.

Denna inriktning innehåller många möjligheter till specialisering, t.ex. mot yrkena betongarbetare, murare eller träarbetare. Du kan också välja att fördjupa dig ytterligare inom specialyrken som golvläggare, stenmontör, plattsättare, glastekniker, håltagare, undertaksmontör, takmontör och ställningsbyggare.

Här får du kunskaper om olika typer av markarbeten, som t.ex. husgrunder, VA-anläggningar, dränering och fjärrvärme. Du har möjlighet till fördjupning inom områden som t.ex. berghantering, parker, trädgård och vägarbeten. 

Här lär du dig allt om färger och behandlingar på olika material, men också att t.ex. sätta upp tapeter och andra väggbeklädnader samt att måla tak. En viktig del är att förstå hela processen från underarbete till ytskikt.

Du lär dig byggnadsplåtslageri, ventilationsteknik, svetsning och lödning. Du ska kunna tillverka plåtdetaljer från plan plåt som sedan monteras. Du får även lära dig att lägga t.ex. plåttak och montera ventilationssystem.

Gymnasiegemensamma ämnen

Årskurs 1

Engelska 5 100 poäng

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Matematik 1a 100 poäng

Svenska 1 100 poäng

Årskurs 2

Historia 1a1 50 poäng

Naturkunskap 1a1 50 poäng

Religionskunskap 50 poäng

Samhällskunskap 1a1 50 poäng

Programgemensamma ämnen

Årskurs 1

Bygg och anläggning 1 200 poäng

Bygg och anläggning 2 200 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: Anläggningsfordon

Årskurs 2

Anläggningsförare 1 200 poäng

Anläggningsförare 2 200 poäng

Anläggningsförare 3 200 poäng

Anläggningsförare 4 200 poäng

Anläggninsförare - process 100 poäng

Årskurs 3

Anläggningsförare 3 200 poäng

Anläggningsförare 4 200 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: Måleri

Årskurs 2

Måleriprocessen 200 poäng

Måleri 1 200 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: Mark och anläggning

Årskurs 2

Anläggning 1 100 poäng

Anläggning 2 200 poäng

Anläggningsprocessen 200 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: Plåtslageri

Årskurs 2

Plåtslageriprocessen 200 poäng

Plåtslageri grunder 100 poäng

Ventilationsplåtslageri 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: Husbyggnad

Årskurs 2

Husbyggnadsprocessen 200 poäng

Husbyggnad 1 100 poäng

Husbyggnad 2 200 poäng

Husbyggnad 3 - ombyggnad 200 poäng

Årskurs 3

Husbyggnad 3 - ombyggnad 200 poäng

Programfördjupningar: Anläggningsfordon

Årskurs 2

Anläggning - vägbyggnad 100 poäng

Anläggning - ledningsbyggnad 200 poäng

Årskurs 3

Anläggning - vägbyggnad 100 poäng

Anläggning - ledningsbyggnad 200 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Programfördjupningar: Husbyggnad - Trä

Läses i regel under årskurs 3

Elementmontering 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Trä 1 - stommar 100 poäng

Trä 2 - beklädnad 100 poäng

Trä 3 - montage 100 poäng

Programfördjupningar: Husbyggnad - Mur

Läses i regel under årskurs 3

Specialyrken 1 - murare 100 poäng

Mur- och putsverk 1 - grundmurar 100 poäng

Mur- och putsverk 2 - murverk 100 poäng

Mur- och putsverk 3 - puts 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Programfördjupningar: Husbyggnad - Betong

Läses i regel under årskurs 3

Betong 1 - lågform och platta på mark 100 poäng

Betong 2 - väggar och pelare 100 poäng

Betong 3 - bärlag 100 poäng

Betong 4 - golv 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Programfördjupningar: Husbyggnad - Specialyrken

Läses i regel under årskurs 3

Specialyrken 1 - Glastekniker 100 poäng

Specialyrken 2 - Glastekniker 200 poäng

Specialyrken 3 - Glastekniker 200 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Programfördjupningar: Måleri

Läses i regel under årskurs 3

Måleri 2 200 poäng

Måleri 3 200 poäng

Måleri 4 200 poäng

Måleri 5 200 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Programfördjupningar: Plåtslageri

Läses i regel under årskurs 3

Entreprenörskap 100 poäng

Byggnadsplåtslageri 1 200 poäng

Byggnadsplåtslageri 2 200 poäng

Byggnadsplåtslageri 3 200 poäng

Byggnadsplåtslageri 4 200 poäng

Övrigt

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuellt val 200 poäng varav 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3

Senast uppdaterad den 21 juni 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: