Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bygg- och anläggningsprogrammet

Vill du ha ett fritt och omväxlande jobb och tycker om att jobba med dina händer? Då kan Bygg- och anläggningsprogrammet vara något för just dig!

Det här jobbar våra elever med efter studenten

Du får en gemensam översiktskurs för de olika yrkesområden som finns. Under år 1 får du under den så kallade "rundgången" prova på flera olika moment, till exempel murning, armering, betong-, trä-, måleri-, plåt- och anläggningsarbeten samt maskin. På så sätt får du en bra inblick i olika yrken.

I yrkesteorin lär du dig bland annat skyddsföreskrifter, yrkesräkning, mätteknik, datorkunskap, grundläggande ritningsläsning och utbildning om olika material och verktyg. Viktiga delar i utbildningen är också att lära sig att arbeta i lag, utföra arbete efter instruktioner från en arbetsledare och att själv ta initiativ och att lösa problem.

Efter Bygg- och anläggningsprogrammet kan du arbeta inom en rad olika branscher. Därför finns det också olika inriktningar att välja mellan på Anders Ljungstedts gymnasium, och du väljer inriktning inför år 2.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på Bygg- och anläggningsprogrammet, då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden.

Antagningsstatistik

År Lägst poäng Medelpoäng
2021 122,5 194
2020 182,5 207

Inriktningar

Dessa inriktningar kan du välja inom Bygg- och anläggningsprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium:

På inriktningen anläggningsfordon tillbringar du mycket tid i maskinerna och kan se fram emot ett fritt och roligt jobb i en bransch i stark utveckling. Det råder stor brist på maskinförare i hela Sverige och därför är detta utbildningen för dig som vill börja jobba direkt efter gymnasiet. Inriktningen genomförs i samarbete med ME-skolan.

Inriktning anläggningsfordon

Denna inriktning innehåller många möjligheter till specialisering, till exempel mot yrkena betongarbetare, murare eller träarbetare. Du kan också välja att fördjupa dig ytterligare inom specialyrken som golvläggare, stenmontör, plattsättare, glastekniker, håltagare, undertaksmontör, takmontör och ställningsbyggare.

Inriktning husbyggnad

Här får du kunskaper om olika typer av markarbeten, som till exempel husgrunder, VA-anläggningar, dränering och fjärrvärme. Du har möjlighet till fördjupning inom områden som t.ex. berghantering, parker, trädgård och vägarbeten. 

Inriktning mark och anläggning

Här lär du dig allt om färger och behandlingar på olika material, men också att till exempel sätta upp tapeter och andra väggbeklädnader samt att måla tak. En viktig del är att förstå hela processen från underarbete till ytskikt.

Inriktning måleri

Du lär dig byggnadsplåtslageri, ventilationsteknik, svetsning och lödning. Du ska kunna tillverka plåtdetaljer från plan plåt som sedan monteras. Du får även lära dig att lägga t.ex. plåttak och montera ventilationssystem.

Inriktning plåtslageri

Gymnasiegemensamma ämnen

Årskurs 1

Engelska 5 100 poäng

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Matematik 1a 100 poäng

Svenska 1 100 poäng

Årskurs 2

Historia 1a1 50 poäng

Naturkunskap 1a1 50 poäng

Samhällskunskap 1a1 50 poäng

Årskurs 3

Religionskunskap 50 poäng

Programgemensamma ämnen

Årskurs 1

Bygg och anläggning 1 200 poäng

Bygg och anläggning 2 200 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: Anläggningsfordon

Årskurs 2

Anläggningsförare 1 200 poäng

Anläggningsförare 2 200 poäng

Anläggningsförare 3 200 poäng

Anläggninsförare - process 100 poäng

Årskurs 3

Anläggningsförare 4 200 poäng

Anläggninsförare - process 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: Måleri

Årskurs 2

Måleriprocessen 200 poäng

Måleri 1 200 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: Mark och anläggning

Årskurs 2

Anläggning 1 100 poäng

Anläggning 2 200 poäng

Anläggningsprocessen 200 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: Plåtslageri

Årskurs 2

Plåtslageriprocessen 200 poäng

Plåtslageri grunder 100 poäng

Ventilationsplåtslageri 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: Husbyggnad

Årskurs 2

Husbyggnadsprocessen 200 poäng

Husbyggnad 1 100 poäng

Husbyggnad 2 200 poäng

Husbyggnad 3 - ombyggnad 200 poäng

Årskurs 3

Husbyggnad 3 - ombyggnad 200 poäng

Programfördjupningar: Anläggningsfordon

Årskurs 2

Anläggning - vägbyggnad 100 poäng

Anläggning - ledningsbyggnad 200 poäng

Årskurs 3

Anläggning - vägbyggnad 100 poäng

Anläggning - ledningsbyggnad 200 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Programfördjupningar: Husbyggnad - Trä

Läses i regel under årskurs 3

Elementmontering 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng (årskurs 2 och 3)

Trä 1 - stommar 100 poäng

Trä 2 - beklädnad 100 poäng

Trä 3 - montage 100 poäng

Programfördjupningar: Husbyggnad - Mur

Läses i regel under årskurs 3

Specialyrken 1 - murare 100 poäng

Mur- och putsverk 1 - grundmurar 100 poäng

Mur- och putsverk 2 - murverk 100 poäng

Mur- och putsverk 3 - puts 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng (årskurs 2 och 3)

Programfördjupningar: Husbyggnad - Betong

Läses i regel under årskurs 3

Betong 1 - lågform och platta på mark 100 poäng

Betong 2 - väggar och pelare 100 poäng

Betong 3 - bärlag 100 poäng

Betong 4 - golv 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng (årskurs 2 och 3)

Programfördjupningar: Husbyggnad - Specialyrken

Läses i regel under årskurs 3

Specialyrken 1 - Glastekniker 100 poäng

Specialyrken 2 - Glastekniker 200 poäng

Specialyrken 3 - Glastekniker 200 poäng

Entreprenörskap 100 poäng (årskurs 2 och 3)

Programfördjupningar: Måleri

Läses i regel under årskurs 3

Måleri 2 200 poäng

Måleri 3 200 poäng

Måleri 4 200 poäng

Måleri 5 200 poäng

Entreprenörskap 100 poäng (årskurs 2 och 3)

Programfördjupningar: Plåtslageri

Läses i regel under årskurs 3

Entreprenörskap 100 poäng (årskurs 2 och 3)

Byggnadsplåtslageri 1 200 poäng

Byggnadsplåtslageri 2 200 poäng

Byggnadsplåtslageri 3 200 poäng

Byggnadsplåtslageri 4 200 poäng

Övrigt

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuellt val 200 poäng varav 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3

Senast uppdaterad den 22 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: