Inriktning Måleri

En av de inriktningar du kan välja till årskurs 2 är Måleri. Ämnet måleri ska syfta till att utveckla elevernas förmåga att planera och utföra olika typer av målningsarbeten och uppsättning av olika väggbeklädnader.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om färglära, olika måleritekniker och målningsmaterialens estetiska och skyddande funktioner och hur verktyg och material används och vårdas. Utbildningstidens längd är 6800 timmar.     

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Första året läser du traditionella skolämnen varvat med praktiska yrkesinriktade kurser i olika byggyrken.

Andra och tredje året varvas teori och praktik, både i skolan och ute i företag som arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Efter skolans slut arbetar du i ca 2,5 år, som lärling i ett måleriföretag. Inom den tiden gör du ett gesällprov.

Senast uppdaterad den 16 november 2016