Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet är för dig som vill arbeta med service och reparationer av personbilar, tunga fordon och mobila maskiner. Du kan också få kunskaper om att arbeta som bland annat yrkesförare, bilskadereparatör eller reservdelspersonal. Under utbildningen får du kunskaper inom fordonsteknik, elektronik, digitalteknik och trafikkunskap.
Motorbranschen behöver 5500 nya medarbetare under kommande treårs-period. Se länken till Bilproffs här nedan.

På Anders Ljungstedts gymnasium får du en bred grundutbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och kan leda till en karriär inom flera olika branscher. Utbildningen är utformad för att motsvara näringslivets behov på kompetens. Därför får våra elever ofta arbeta med uppdrag från riktiga företag. Undervisningen är lärarledd, men du får öva upp din förmåga att självständigt lösa problem. Idag är datorn ett viktigt hjälpmedel, därför är datorkunskap en viktig del i utbildningen.

Motorbranschen behöver 5500 nya medarbetare under kommande treårs- period. Se länken till Bilproffs här nedan.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på Fordons- och transportprogrammet. Då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen. Tack vare vårt nära samarbete med näringslivet är det lätt att hitta en spännande praktikplats för de veckor av utbildningen som är APL.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden.

Inriktningar

Dessa inriktningar kan du välja inom Fordonsprogrammet på ALG:

Undervisningen i ämnet godshantering syftar till att Du utvecklar Din förmåga att framföra truckar och maskiner för godshantering. Du kommer att ges möjlighet att utveckla kunskaper om den utrustning som används för godshantering samt förmåga att använda rätt utrustning för olika typer av godshantering.

Läs mer om inriktningen här: Inriktning Godshantering

Här får du en fördjupad kunskap inom användningsområdena uppbyggnad och funktion av tunga fordon. Du lär dig elektronik, hydraulik (vätsketryck) och pneumatik (tryckluft). Allt för att ge dig grundläggande kunskap i service och underhåll på tunga fordon, lastbilar och maskiner.

 

Läs mer om inriktningen här: Inriktning Lastbil och mobila maskiner

En personbilstekniker arbetar med service, felsökning och reparation av personbilar. Datorkunskap är en viktig del av utbildningen eftersom avancerad felsökning på moderna bilar görs med hjälp av dator. Beroende på den snabba tekniska utvecklingen ställs också krav på nya kunskaper inom el och elektronik.

 

Läs mer om inriktningen här: Inriktning Personbil

Senast uppdaterad den 22 januari 2019