Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fordons- och transportprogrammet i samarbete med Volvo Car Sverige

Fordons- och transportprogrammet är för dig som vill ha ett intressant arbete inom fordonsteknik. Du kan komma att arbeta med service och reparationer av personbilar, tunga fordon och mobila maskiner. Du kan få kunskaper om att arbeta som bland annat personbilstekniker, bilskadereparatör, lackerare eller reservdelspersonal. I vårt samarbete med Volvo får vi kunskaper om det senaste som du som elev får stor nytta av.

Välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Vi är glada och stolta över att du har valt Anders Ljungstedts gymnasium och Fordons- och transportprogrammet för din utbildning. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du ska trivas här hos oss och att du får en utbildning som motsvarar dina förväntningar.

Det är mycket som blir nytt för dig den här hösten. Du ska börja på en helt ny skola, med helt nya klasskamrater samt läsa kurser som du kanske aldrig provat på förut.

För att få försmak på vad som väntar, är du och dina vårdnadshavare välkomna på ”Check-in” torsdagen den 12 augusti mellan kl 16.00 och kl 18.00. Då får ni möjlighet träffa mentorer, lärare, elevhälsopersonal och skolledning, ställa frågor samt bekanta er med skolans lokaler.

En del av all den information som finns kring skolstarten finner du i detta dokument, andra delar skickas ut centralt från Utbildningsförvaltningen under sommaren. För information om olika sorters handlingsplaner på vår skola, se hemsidan www.linkoping.se/alg under rubriken Handlingsplaner.

Uppropet för Fordons- och transportprogrammet år 1 äger rum i skolans matsal måndagen den 16 augusti kl 08.15.

Vi ser fram emot att träffa dig och vill återigen passa på att hälsa dig mycket varmt välkommen till Anders Ljungstedts gymnasium!

Med vänlig hälsning
Skolledningen vid Anders Ljungstedts gymnasium

Utskick av information till vårdnadshavare och elev

Viss information till vårdnadshavare/myndig elever inför läsårsstarten 2021/2022 kommer att skickas ut via e-post.

I korthet gäller:

  • Digitalt utskick av vissa blanketter görs till vårdnadshavare/myndig elev senast i början av vecka 33.
  • Vårdnadshavare/myndig elev fyller i och lämnar in utskickade blanketter via länken: https://svara.ist.se.
  • Avisering från IST Medgivande görs till den e-postadress som är registrerad i det elevadministrativa systemet. Vårdnadshavare kan logga där och själv ändra kontaktuppgifterna via länken: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/inloggning-vardnadshavare/
  • Mer information om IST Medgivande kommer att finnas på Linköpings kommuns hemsida.

Angående frånvarorapportering – CSN

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för elever i gymnasieskolan är närvaro. Vi på Anders Ljungstedts gymnasium arbetar aktivt med närvaro varför vi vill informera om följande.

Skolan använder datasystemet Skola24, där du som vårdnadshavare har möjlighet att få information kring ditt barns studier via e-post fram till det år vederbörande fyller 18.

Elev på Anders Ljungstedts gymnasium kan frånvaroanmälas direkt via knapptelefon. Det sker via telefonnummer 013-26 26 26, där du uppger elevens personnummer. Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget och ska vara gjord före kl 12.00, annars kommer den att registreras på nästa skoldag. När frånvaroregistreringen är klar, får anmälaren en bekräftelse på detta.

Elev som går hem del av dag, ska informera skolvärdarna alternativt sin mentor.

All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan ska rapportera till CSN om elev skolkar mer än sex timmar i månaden, utslaget på minst två tillfällen per månad.

Om elev är sjuk ofta, måste denne lämna in ett läkarintyg som styrker sjukdom. Om elev är sjukanmäld mer än 10 % utan att ha uppsökt elevhälsoteamet för att lämna in läkarintyg, kan skolan komma att rapportera frånvaron till CSN.

Det är inte enbart studiebidraget som påverkas om elev är ogiltigt frånvarande eller sjukanmäld utan att sjukdom kan styrkas av läkare. Om elev har extra tillägg från CSN dras även detta in. Dessutom kan hela familjens ekonomi påverkas. Det händer om man har någon form av bidrag, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd och flerbarnstillägg från Försäkringskassan. Vid indragning av studiebidraget förlorar man också den ”bonusmånad” som betalas ut i juni varje
läsår.

Denna information ska betraktas som ett varningsbrev som gäller för hela läsåret.

Under utbildningen får du breda kunskaper inom fordonsteknik genom praktiska och teoretiska övningar i att byta ut delar på fordon, studera elektronik, digitalteknik och felsöka med dator.
Efter utbildningen har du mycket stora chanser att få jobb för motorbranschen behöver ca 6000 nya medarbetare under kommande treårsperiod.

Nytt hos oss är inriktningen Karosseri och lackering, så du som söker in till oss nu kan välja denna inriktning från och med HT 2020!

På Anders Ljungstedts gymnasium får du en bred grundutbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och kan leda till en karriär inom flera olika branscher. Utbildningen är utformad för att motsvara näringslivets behov på kompetens. Därför får våra elever ofta arbeta med uppdrag från verkliga företag. Undervisningen är lärarledd, men du får öva upp din förmåga att självständigt lösa problem. Idag är datorn ett viktigt hjälpmedel, därför är datorkunskap en viktig del i utbildningen.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på Fordons- och transportprogrammet. Då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen. Tack vare vårt nära samarbete med näringslivet är det lätt att hitta en spännande praktikplats för de veckor av utbildningen som är APL.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden.

Följ länken längre ner för att läsa mer om utbildningarna vi har för dig.

Inriktningar

Dessa inriktningar kan du välja inom Fordonsprogrammet på ALG:

Här får du en fördjupad kunskap inom användningsområdena uppbyggnad och funktion av tunga fordon. Du lär dig elektronik, hydraulik (vätsketryck) och pneumatik (tryckluft). Allt för att ge dig grundläggande kunskap i service och underhåll på tunga fordon, lastbilar och maskiner.

En personbilstekniker arbetar med service, felsökning och reparation av personbilar. Datorkunskap är en viktig del av utbildningen eftersom avancerad felsökning på moderna bilar görs med hjälp av dator. Beroende på den snabba tekniska utvecklingen ställs också krav på nya kunskaper inom el och elektronik.

Är du intresserad av karosseri och lackering ska du söka denna utbildning. Här får du lära dig laga krockskadade fordon. Du får också lära dig att förbereda ett fordon inför lackering.

Gymnasiegemensamma ämnen

Årskurs 1

Engelska 5 100 poäng

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Matematik 1a 100 poäng

Svenska 1 100 poäng

Årskurs 2

Historia 1a1 50 poäng

Idrott och hälsa 1 100 poäng

Samhällskunskap 1a1 50 poäng

Årskurs 3

Naturkunskap 1a1 50 poäng

Religionskunskap 50 poäng

Programgemensamma ämnen

Årskurs 1

Fordonsteknik introduktion 200 poäng

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: karosseri och lackering

Årskurs 2

Riktningsteknik - introduktion 200 poäng

Lackeringsteknik - introduktion 200 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: personbil

Årskurs 2 och 3

Personbilar - basteknik 100 poäng

Personbilar - verkstad och elteknik 100 poäng

Personbilar - service och underhåll 1 100 poäng

Personbilar - service och underhåll 2 100 poäng

Inriktningsgemensamma ämnen: lastbil och mobila maskiner

Årskurs 2 och 3

Lastbil och mobila maskiner - basteknik 100 poäng

Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 1 100 poäng

Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 2 100 poäng

Lastbilar och mobila maskiner - verkstad och elteknik 100  poäng

Programfördjupningar: karosseri och lackering

Årskurs 2: gemensamt för lackering och karosseri

Småreparationer - lackering 100 poäng

Småreparationer - karosseri 100 poäng

Entreprenörskap 100 poäng

Årskurs 3: lackering

Baskurs i lackering 300 poäng

Lackeringssystem 200 poäng

Årskurs 3: karosseri

Karosserikonstruktioner och inredning 200 poäng

Skarvnings- och sammanfogningsteknik 300 poäng

Programfördjupningar: personbil

Årskurs 2

Entreprenörskap 100 poäng

Årskurs 2 och 3

Flerbränslefordon 100 poäng

Personbilar -chassi och bromsar 100 poäng

Personbilar-förbränningsmotorer 100 poäng

Personbilar -systemteknik och diagnos 1 200 poäng

Personbilar -systemteknik och diagnos 2 100 poäng

Personbilar- kraftöverföring 100 poäng

Programfördjupningar: lastbil och mobila maskiner

Årskurs 2: gemensamt för lastbil och mobila maskiner

Entreprenörskap 100 poäng

Årskurs 2 och 3: gemensamt för lastbil och mobila maskiner

Lastbilar och mobila maskiner - förbränningsmotorer

Årskurs 2 och 3: lastbil

Lastbil - chassi och bromsar 200

Lastbil - kraftöverföring 100

Lastbil - system- och diagnosteknik 1 100

Lastbil - system- och diagnosteknik 2 100

Årskurs 2 och 3: mobila maskiner

Mobila maskiner - hydraulsystem 200

Mobila maskiner - kraftöverföring 100

Mobila maskiner - system- och diagnosteknik 1 100

Mobila maskiner - system- och diagnosteknik 2 100

Övrigt

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuellt val 200 poäng varav 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3

Vuxenutbildning

För dig som är 20 år eller äldre och vill studera på någon av våra vuxenutbildningar så kan du läsa följande hos oss på ALG:

  • Bilskadereparatör
  • Billackerare
  • Yrkesförare

Du hittar alla vuxenutbildningar vi erbjuder i menyn under "Anders Ljungstedts vuxenutbildningar".

Vill du ha mer information, kontakta vår studie- och yrkesvägledare Ann-Charlotte Sellin på telefon: 013-20 76 04 eller via e-post: Ann-Charlotte.Sellin@linkoping.se

Senast uppdaterad den 21 juni 2021