Hoppa till huvudinnehåll

Samhällsplanering för ett förändrat klimat

Linköpings kommun bygger samhället för att det ska vara långsiktigt hållbart. Det handlar om ett flertal olika aspekter som till exempel tillgång till rent vatten och ren luft samt att skapa förutsättningar för hållbara transporter.

En utmaning är att utveckla samhället för ett förändrat klimat. Trots att många åtgärder syftar till att minska klimatpåverkan har klimatet redan börjat förändras. Oavsett hur stora insatser som sätts in är detta något att förhålla sig till. Det är dock fortsatt viktigt att verka för minskad klimatpåverkan för att begränsa förändringarna.

I Linköpings kommun finns ett klimatanpassningsprogram och en handlingsplan som omfattar nämnder och bolag. Programmet identifierar fem prioriterade områden:

  • Fysisk planering och förvaltning
  • Teknisk försörjning
  • Människors hälsa
  • Naturmiljö, kulturmiljö och areella näringar
  • Krisberedskap

Redan pågående klimatförändringar påverkar Linköping, främst genom ökad förekomst av skyfall och värmebölja. I ett samarbetsprojekt har Linköpings kommun, tillsammans med Finspångs kommun, Norrköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings universitet, Länsstyrelsen och med finansiering från SMHI, tagit fram vägledningsmaterial för dig som jobbar människor i samband med värmebölja.

Senast uppdaterad den 10 maj 2023