Hoppa till huvudinnehåll

Daglig verksamhet Företagsplatser

Företagsplatser hittar tillsammans med dig en arbetsplats där du kan ha din daglig verksamhet.
Vi ger även dig och din handledare stöd för att arbetet ska fungera så bra som möjligt. Företagsplatser finns på Bangårdsgatan 6. Vi skapar bra dagar tillsammans.

Det här är Företagsplatser

Företagsplatser är en verksamhet där du har din sysselsättning på en arbetsplats. Målet är att hitta en sysselsättning som du tycker är meningsfull och där det finns möjlighet för dig att utvecklas. 

Personal på Företagsplatser hjälper dig att hitta en lämplig arbetsplats efter dina önskemål och behov. Det kan till exempel vara inom omsorg, verkstad, återvinning, butik eller restaurang. Du kan ha sysselsättning från ett par timmar i veckan upp till heltid.

Någon på din arbetsplats blir din handledare och personal från Företagsplatser besöker dig på arbetsplatsen och ger dig det stöd du behöver.

Målgrupp

Företagsplatser är till för dig som har förmåga att arbeta självständigt under större delen av dagen. Du ska tidigare haft en sysselsättning i en gruppverksamhet inom daglig verksamhet. Det är viktigt att du kan utföra uppgifter självständigt med stöd från handledare och arbetskamrater. 

Arbetsmiljö

Vi planerar ditt arbete tillsammans så att du vet vad som ska hända och vad du ska arbeta med. Inom Linköpings kommuns dagliga verksamheter arbetar vi med pedagogiskt arbetsätt och lågaffektivt bemötande. Det innebär att vi ger dig som arbetar möjlighet till ökad självständighet, delaktighet och struktur under din arbetsdag. Läs mer om vad pedagogiskt arbetssätt innebär:

Personalen på Företagsplatser

Personalen på Företagsplatser är vuxenpedagoger och utbildade i pedagogiskt arbetssätt. De arbetar även med samtalsmatta, tecken som stöd och bildstöd för att på bästa sätt kommunicera med dig.

Annika Rehn

Vuxenpedagog Företagsplatser, Råd & Stöd

Till e-postformulär för Annika Rehn

E-post: [email protected]

Telefon: 0727-19 55 43

Charlotte Hjärtström

Vuxenpedagog Företagsplatser, Råd & Stöd

Till e-postformulär för Charlotte Hjärtström

E-post: [email protected]

Telefon: 0706-99 59 31

Karine Nordin

Vuxenpedagog Företagsplatser, Råd & Stöd

Till e-postformulär för Karine Nordin

E-post: [email protected]

Telefon: 0725-80 08 47

Ella Fredriksson

Vuxenpedagog Företagsplatser, Råd & Stöd

Till e-postformulär för Ella Fredriksson

E-post: [email protected]

Telefon: 0722-40 08 58

Hitta hit

Företagsplatser ligger på Bangårdsgatan 6. Du kan åka buss, cykla, gå eller åka färdtjänst för att komma hit. Vi kan möta upp dig utanför entrén när vi ska ses första gången. 

Ta sig till och från din arbetsplats

När du har en företagsplats behöver du kunna ta dig till och från jobbet på egen hand, till exempel genom att åka buss, cykla, gå eller åka färdtjänst.

Måltider

Du tar rast på samma sätt som övrig personal på arbetsplatsen. Du kan ta med dig egen matlåda och värma. 

Ansöka om daglig verksamhet

För att arbeta på en arbetsplats genom Företagsplatser behöver du ett beslut om daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer om hur du går till väga för att ansöka: 

För dig som är arbetsgivare

Företagsplatser samarbetar med många arbetsgivare i kommunen för att hitta sysselsättning till personer med en funktionsnedsättning. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya arbetsgivare som vill göra en insats, samtidigt som det kan bidra till nya perspektiv och utveckling hos er personal och organisation.

Företagsplatser är en del av daglig verksamhet inom Råd & Stöd i Linköpings kommun och riktar sig till personer med ett LSS-beslut. 

De personer som har en företagsplats har sin dagliga verksamhet förlagd på en ordinarie arbetsplats. Våra personer har oftast sin försörjning via Försäkringskassan eller från Social och omsorgsförvaltningen och är försäkrade genom Linköpings kommun. Arbetsgivaren har dock arbetsmiljöansvaret enligt praoklausulen.

I dagsläget samarbetar vi med ett åttiotal olika företag inom olika branscher. Det kan till exempel vara inom omsorg, butik, restaurang, verkstad, lager, trädgård och vaktmästeri. Sysselsättningsgraden varierar beroende på personens önskemål och behov samt arbetsplatsens möjligheter och förutsättningar.

Företagsplatsers vuxenpedagoger matchar personen med en lämplig arbetsplats. Arbetsplats, person och vuxenpedagog kommer tillsammans överens om vilka uppgifter personen ska utföra. Vuxenpedagogerna gör regelbundna uppföljningar och ger det stöd som behövs både till arbetstagare och till arbetsplats. Målet är att både personen och arbetsplatsen ska känna att samarbetet är meningsfullt och utvecklande.

Vill ni veta mer? Hör av er så kommer vi gärna till er arbetsplats och berättar mer!

Postadress:
Linköpings kommun
Socialförvaltningen, Råd & Stöd
Företagsplatser
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/foretagsplatser http://www.linkoping.se/foretagsplatser

Ansvarig chef:
Marie Gren
Telefon: 013-20 72 17

Senast uppdaterad den 30 juni 2023