Hoppa till huvudinnehåll

Anpassad grundskola

I anpassad grundskola går elever som inte når grundskolans kunskapsmål på grund av en intellektuell funktionsnedsättning och därför har behov av att läsa enligt den anpassade grundskolans läroplan och den undervisning som den erbjuder.

En pojke skriver i en skrivbok, bredvid sitter en kvinna och ett barn.

 

Våra inriktningar

Anpassad grundskola ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan.

Anpassad grundskola består av två inriktningar:

  • I den ena inriktningen läser eleven till stor del samma ämnen som i grundskolan, men efter en annan timplan. Bland annat har eleven mer undervisningstid i praktisk/estetiska ämnen, som till exempel hemkunskap.
  • Den andra inriktningen, inriktning träning, är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Våra anpassade grundskolor

Under "Hitta och jämför anpassad grundskola" i menyn kan du läsa mer om vilka anpassade grundskolor vi har i Linköping.

Se filmen om anpassade grundskolor i Linköpings kommun

Du får följa med pedagoger och elever inom de olika verksamheterna. Du får också veta mer om hur antagning till särskolan går till och vad som gäller.

Senast uppdaterad den 25 juni 2023