Hoppa till huvudinnehåll

Anpassad grundskola

I anpassad grundskola går elever som inte når grundskolans kunskapsmål på grund av en intellektuell funktionsnedsättning och därför har behov av att läsa enligt den anpassade grundskolans läroplan och den undervisning som den erbjuder.

Anpassad grundskola ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan.

Två inriktningar i anpassad grundskola

  1. I den ena inriktningen läser eleven till stor del samma ämnen som i grundskolan, men efter en annan timplan. Bland annat har eleven mer undervisningstid i praktisk/estetiska ämnen, som till exempel hemkunskap.
  2. Den andra inriktningen, inriktning träning, är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Senast uppdaterad den 21 maj 2024